reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Creotech
Przemysł elektroniczny |

Debiut Creotech Instruments na GPW już 11 lipca

Polski producent systemów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki dla komputerów kwantowych, zadebiutuje na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie już 11 lipca 2022 roku.

W ubiegłym miesiącu dokonano przydziału akcji Creotech Instruments w związku z zakończoną publiczną ofertą o wartości 39,65 mln PLN brutto.

– Dołączenie do grona spółek notowanych na Głównym Rynku GPW w Warszawie jest ukoronowaniem ostatnich miesięcy naszej ciężkiej pracy i zakończonej sukcesem publicznej emisji akcji o wartości 39,65 mln zł brutto. Mimo niezwykle trudnej sytuacji rynkowej oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem Inwestorów, o czym świadczyła 40 proc. stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów detalicznych. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim Inwestorom za zaufanie oraz wiarę w przyjęty przez nas model biznesowy. Dodam też, że do akcjonariatu naszej firmy dołączyły renomowane fundusze OFE oraz TFI – mówi Grzegorz Brona, prezes zarządu w Creotech Instruments SA.

Tegoroczna oferta publiczna Creotech Instruments obejmowała 396.558 akcji serii I, z czego 20.710 akcji zostało objętych przez inwestorów w ramach transzy inwestorów detalicznych, natomiast 375.848 – instytucjonalnych. Cena emisyjna za jedną akcję wynosiła 100 PLN.

Creotech Instruments od lat realizuje wiele projektów technologicznych, współpracując z takimi podmiotami, jak Europejska Agencja Kosmiczna czy Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN.

Rynek kosmiczny jest kluczowym obszarem działalności spółki. Firma aktualnie realizuje projekt badawczo-rozwojowy EagleEye, oparty na autorskiej platformie mikrosatelitarnej HyperSat, w ramach której opracowywany jest mikrosatelita obserwacyjny Ziemi. Jego wyniesienie na niską orbitę okołoziemską planowane jest na przełom 2023/2024 roku.

– Creotech jako jedyna firma w Polsce osiągnęła zdolność do budowy kompletnych systemów mikrosatelitów. Zdolność produkcyjna satelitów bazujących na platformie HyperSat ma wynieść ok. 20 satelitów rocznie, podczas gdy na rynku zapotrzebowanie szacowane jest na ponad 1000 jednostek rocznie. Tego rodzaju obiekty działają na orbicie około 5 lat, a zatem możemy liczyć na powtarzalność takich zamówień – mówi Jacek Kosiec, wiceprezes Creotech Instruments.

– Warto podkreślić, że już zawieramy pierwsze kontrakty na dostawę satelitów, aby jak najszybciej móc wykorzystać nasze aktualnie dostępne zdolności produkcyjne. Pierwszym realizowanym przez nas projektem na dostawę 3 satelitów jest projekt PIAST, którego celem jest umieszczenie satelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej w 2024 roku. Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie w Polsce instrumentów narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Będzie to jednocześnie pierwsze komercyjne wdrożenie platformy HyperSat. Rozpoczęliśmy również  współpracę z Uniwersytetem UC TATI z siedzibą w Malezji, z którym podejmiemy się stworzenia zaawansowanych technologii satelitarnych i dronowych, odpowiadających na potrzeby tego państwa – dodaje Jacek Kosiec.

Firma działa również na perspektywicznym rynku technologii kwantowych. Aktualnie rozpoczyna się największy projekt z tego obszaru w Unii Europejskiej. W maju br. międzynarodowe konsorcjum pod przewodnictwem Uniwersytetu w Innsbrucku, którego członkiem jest Creotech Instruments, zostało wybrane przez Komisję Europejską do projektu budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla UE. 100-kubitowy komputer kwantowy ma zostać zbudowany do 2025 roku, a do 2029 roku planowane jest uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama