reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Stoen Operator rozstrzygnął przetarg na inteligentne opomiarowanie AMI

Wybór warszawskiego Operatora Sieci Dystrybucyjnej padł na konsorcjum Esmetric i Elgama Elektronika, producenta z siedzibą na terenie Unii Europejskiej i fabryką w Wilnie.

Przetarg obejmował dostawę 180 tys. liczników zdalnego odczytu w technologii G3 PLC IDIS i instalację urządzeń wraz z uruchomieniem transmisji danych. Ukończenie realizacji projektu jest planowane do końca 2023 roku i pozwoli na osiągnięcie pierwszego kamienia milowego wymaganego Prawem Energetycznym. Etap ten oznacza, że liczniki u 15 proc. odbiorców końcowych zainstalowane zostaną rozwiązania zdalnego odczytu – informuje Stoen Operator w komunikacie.

– Konsorcjum Esmetric i Elgama Elektronika wygrało postępowanie, ponieważ spełniło wszystkie wymagania funkcjonalne, techniczne oraz formalne, a ich urządzenie pozytywnie przeszło testy laboratoryjne, w szczególności cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z zapisami umowy zawartej 30 czerwca 2022 roku, Esmetric, przedstawiciel UAB Elgama Elektronika na Polskę, dostarczy 180 tys. urządzeń. Są one objęte 5-letnią gwarancją, a usługi serwisu świadczone będą w Polsce przez lokalnego przedstawiciela – mówi Jakub Tomczak, dyrektor Pionu Operatora Danych Pomiarowych i Liczników w Stoen Operator.

Stoen Operator wyjaśnia, że priorytetami są bezpieczeństwo wdrażanego rozwiązania oraz jego pełna funkcjonalność. Dostawcy, którzy brali udział w przetargu byli więc zobowiązani do przekazania próbek urządzeń do badań.

– Zagadnienie cyberbezpieczeństwa należy traktować kompleksowo, obejmując najwyższą ochroną wszystkie elementy wchodzące w skład systemu AMI. Jednymi z nich są liczniki zdalnego odczytu oraz koncentratory danych. Dlatego próbki urządzeń dostarczone nam w ramach przetargu testowane były przez niezależne laboratorium. Wymagamy także szyfrowania danych i autentykacji z użyciem mocnych kluczy i algorytmów. Planujemy dalsze regularne analizy cyberbezpieczeństwa urządzeń i systemów, uwzględniając przy tym nowe formy podatności na ataki hakerskie – wyjaśnia Jakub Tomczak.

Konieczność wdrożenia inteligentnych liczników wynika z podpisanej 2 czerwca 2021 roku przez prezydenta RP nowelizacji Ustawy Prawo Energetyczne. Wprowadza ona obowiązek instalacji liczników zdalnego odczytu u 80 proc. odbiorców w gospodarstwach domowych. Zgodnie z tymi przepisami operatorzy do końca 2023 r. będą musieli wymienić co najmniej 15 proc. wszystkich liczników, dwa lata później – 35 proc., natomiast w 2027 roku ma to być już 65 proc.

Stoen Operator od dłuższego czasu prowadził przygotowania do realizacji projektu. W zeszłym roku specjaliści tej spółki wdrożyli system zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej klasy HES-NG, który obecnie jest w stanie obsłużyć praktycznie każdy licznik zgodny z DLMS w komunikacji punkt-punkt. W ramach pierwszego etapu prac projektowych planowane jest zaimplementowanie obsługi komunikacji z koncentratorem danych.

Jak wskazuje firma, AMI to kompleksowy projekt, którego nie można traktować jak standardowej wymiany liczników. Jest to wieloetapowy proces. Wymaga m.in. implementacji systemu informatycznego do przetwarzania dużych ilości danych i codziennego odczytu tych liczników. Konieczna jest także przebudowa procesów biznesowych wewnątrz OSD.
 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1