reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Apator
Przemysł elektroniczny |

Apator ponownie powołał zarząd

Rada Nadzorcza Apator SA ponownie zaufała dotychczasowemu zarządowi, a preferowany kierunek rozwoju to m.in. odważna ekspansja w obszarze zielonych technologii dla energetyki, branży wody i ciepła oraz gazu.

Rada Nadzorcza Apator SA 29 czerwca 2022 roku ponownie powierzyła stanowisko prezesa zarządu spółki Arkadiuszowi Chmielewskiemu, który w listopadzie ubiegłego roku przejął stery w Grupie Apator, odpowiadając za realizację strategii oraz wytyczanie kierunków rozwoju wszystkich trzech segmentów biznesowych Grupy.

W ramach kolejnej 3-letniej kadencji do zarządu powołano także Tomasza Łątkę w funkcji członka zarządu. Tomasz Łątka od około 2 lat zarządza strategicznie liniami biznesowymi segmentu Energii Elektrycznej, ponadto od grudnia ubiegłego roku odpowiada za zarządzanie spółką Apator SA jako dyrektor generalny.

– Ponownie powierzyliśmy role w zarządzie na kolejną kadencję Arkadiuszowi Chmielewskiemu i Tomaszowi Łątce, gdyż przekonuje nas ich pomysł na zarządzanie Grupą w tych niełatwych dla przemysłu czasach. To młody i dynamiczny tandem, który bardzo dobrze poznał specyfikę działalności Grupy Apator. Sprawdzili się jako menedżerowie spółek w trudnych czasach, co szczególnie przydaje się obecnie, w okresie pandemii, wojny, inflacji i pogłębiającej się recesji – komentuje Janusz Niedźwiecki, przewodniczący Rady Nadzorczej Apator SA.

Podsumowując działalność zarządu w poprzedniej kadencji, Arkadiusz Chmielewski zwrócił uwagę
na wyzwania związane z dostosowaniem funkcjonowania biznesu do nowych realiów rynkowych i intensyfikacją prac nad efektywnością operacyjną Grupy.

– Naszym osiągnięciem jest niewątpliwie reorganizacja aktywów Grupy. Przeprowadziliśmy relokację fabryki w Poznaniu i jesteśmy w trakcie relokacji kolejnych dwóch centrów produkcyjnych Grupy w Słupsku i Wielkiej Brytanii. Złożonym, ale udanym procesem jest renegocjacja kontraktów długoterminowych i cenników prowadzona z naszymi klientami i dystrybutorami – wskazuje Arkadiusz Chmielewski, prezes zarządu Apator SA.

– W trudnych czasach elastycznie przekierowaliśmy wysiłki tam, gdzie rynek pozwala na uzyskanie lepszych wyników sprzedażowych i marż. Obecnie takim perspektywicznym obszarem jest bez wątpienia segment Wody i Ciepła, gdzie – wobec coraz większych deficytów tego cennego zasobu – każda kropla wody powinna być precyzyjnie zmierzona i rozliczona. Grupa Apator pozostaje też jednym z największych w Europie, uznanym dostawcą rozwiązań klasy smart mających zastosowanie dla wszystkich mediów. Wróciliśmy także do pełni aktywności na rynkach zagranicznych, generujemy znaczną część przychodów w eksporcie, przygotowujemy się do realizacji referencyjnego kontraktu na dostawy gazomierzy smart w Belgii – podsumowuje Arkadiusz Chmielewski.

Apator zwraca uwagę w komunikacie, że gospodarka magazynowa i sprawne procesy logistyczne wciąż pozostają jednymi z największych wyzwań w czasach zaburzeń w łańcuchach dostaw.

– Działania operacyjne nakierowaliśmy na skuteczne zarządzanie kapitałem obrotowym, zwinne podejście do procesów m.in. poprzez dywersyfikację dostaw i stosowanie zamienników komponentów. Długoterminowo, bacznie przyglądamy się polityce UE i analizujemy nowe szanse rynkowe wynikające z planu REPowerEU, stawiającego ambitne cele dotyczące energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej. Już dziś oferujemy szerokie spektrum rozwiązań w obszarze OZE dla spółek energetycznych, przedsiębiorstw oraz prosumentów – mówi Tomasz Łątka, członek zarządu Apator SA.

Grupa Apator analizuje możliwości związane z technologiami przyszłości, które będą miały kluczowe znaczenie w dążeniu do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej. Za ambitną polityką UE idą transfery środków finansowych przeznaczonych m.in. na dodatkowe inwestycje w sieć elektroenergetyczną, dalsze zwiększenie udziału źródeł odnawialnych oraz rozwój infrastruktury wodorowej. Grupa Apator chce być aktywnym uczestnikiem transformacji sektorów energii, wody, ciepła i gazu dostarczając autorskie rozwiązania i usługi – czytamy w komunikacie.

– Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i technologie np. widzimy duży potencjał w rozwoju paliw ekologicznych oraz nowych usług chmurowych w modelu IaaS (infrastruktura jako usługa) lub SMaaS (Smart Metering as a Service) – podsumowuje Arkadiusz Chmielewski.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-2
reklama
reklama