reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Nauka i technologie |

Powstanie 6 laboratoriów w ramach Klastra Metrologicznego

Przedstawiciele przedsiębiorstw, organizacji i instytucji naukowo-badawczych podpisali w Kielcach umowę o współpracy w ramach klastra metrologicznego.

Inicjatorem utworzenia klastra jest Główny Urząd Miar. Grupa, którą tworzy 35 podmiotów, ma być wsparciem dla powstającego w Kielcach Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.

W ramach pierwszego etapu inwestycji w stolicy woj. świętokrzyskiego powstanie sześć laboratoriów – akustyki i drgań, czasu i częstotliwości, długości, masy, termometrii, metrologii interdyscyplinarnej.

Laboratoria zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczy m.in. fontannę cezową, która służyć będzie do wspierania systemu dystrybucji czasu w Polsce dla sektorów gospodarki wymagających precyzyjnie, nieprzerwanie, wiarygodnie i niezawodnie odmierzanego czasu (z dokładnością przynajmniej do milisekund), tj. dla: energetyki, telekomunikacji, teleinformatyki, systemów IT, bankowości i finansów.

Wśród członków klastra metrologicznego znalazły się m.in.: Polska Grupa Zbrojeniowa, Wojskowa Akademia Techniczna, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska, firmy Formaster, Ita, Oberon, Smart Solutions.

– Niewątpliwie tym, co zaważyło na rozwoju GUM, co skatalizowało jego rozwój, to przedsięwzięcie związane z lokalizacją w Kielcach Świętokrzyskiego Kampusu GUM. To stworzy unikatowe i niedostępne dotąd możliwości przeprowadzania pomiarów – powiedział w poniedziałek w Kielcach prezes GUM, prof. Jacek Semaniak.

Działalność badawcza kampusu ma się rozpocząć na początku 2024 roku.

Prof. Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, która jest konsorcjantem przy budowie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM, zaznaczył, że klaster metrologiczny będzie wspierał działalność naukową i badawczą Politechniki Świętokrzyskiej.

– Nasza uczelnia, współpracując z innymi podmiotami, będzie miała szansę zwiększyć konkurencyjność. To, wraz z realizacją projektu Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM, będzie sprzyjało temu, żeby Politechnika odgrywała znaczącą rolę w klastrze. Mamy dobre wyposażenie oraz katedrę metrologii – powiedział rektor PŚK.

Budowa kampusu w Kielcach ma zostać zakończona w drugim kwartale 2023 roku. Potem nastąpi montaż aparatury badawczej, a pełne uruchomienie kampusu – w styczniu 2024 roku. Wtedy już laboratorium wraz z kadrą powinno w pełni funkcjonować. Koszt pierwszego etapu budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach wyniesie około 220 mln PLN.

Kampus instytucji znajdzie się na północnym zboczu góry Hałasa. Za tą lokalizacją przemawiało oddalenie od źródeł potencjalnych niekorzystnych oddziaływań (w zakresie drgań, hałasu, zanieczyszczeń i promieniowania elektromagnetycznego) oraz dobra dostępność infrastruktury komunikacyjnej.

Strategicznym celem zaplanowanej infrastruktury badawczej Kampusu jest wykorzystanie metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym oraz utworzenie centrum polskiej metrologii – miejsca, w którym spotykać się będą środowiska badawcze, naukowe oraz związane z przemysłem.


Źródło: PAP – Nauka w Polsce, autor: Wiktor Dziarmaga


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama