reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© UR
Przemysł elektroniczny |

Grzegorz Będkowski, UR: „Wdrażanie cobotów może być proste”

Jaki był najkrótszy czas zwrotu z inwestycji w coboty, a ile zajmuje to średnio? M.in. na te pytania odpowiada nowy Business Development Manager firmy Universal Robots.

W kwietniu tego roku Universal Robots poinformował o wzmocnieniu kardy w Polsce. Do zespołu dołączył Grzegorz Będkowski, który odpowiada m.in. za rozwój biznesu firmy w Polsce. Nowy manager UR jest z pewnością bardzo zapracowany, ale udało nam się namówić go na odpowiedzieć na kilka krótkich pytań. 


Evertiq: – Gdzie przede wszystkim widzi Pan perspektywy rozwoju w Polsce? Które branże najchętniej inwestują czy też będą inwestować w robotyzację?

Grzegorz Będkowski, Business Development Manager, Universal Robots: – Automotive jest tradycyjnie branżą najbardziej zrobotyzowaną, o największej gęstości – liczbie jednostek przypadających na 10 tys. pracowników. Spodziewamy się, że trend ten utrzyma się w najbliższej przyszłości i inwestycje w robotyzację w sektorze samochodowym oraz powiązanych segmentach będą postępować. Kolejne dziedziny, które zaczynają mocno przyspieszać w Polsce to elektronika oraz branża metalowa. Według danych IFR, zawartych w raporcie „World Robotics 2021”, wzrost rok do roku liczby instalacji robotów w przemyśle elektrycznym oraz elektronicznym wyniósł w naszym kraju 41%. Polska jest także jednym z liderów przemysłu spożywczego. International Federation Robotics informuje o wzroście liczby robotów r/r w polskim sektorze spożywczym o 111%. 

Czy da się wskazać zastosowania, w których zwrot z inwestycji w roboty jest najszybszy?

– Nie ma jednej prostej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zwrot z inwestycji determinowany jest wieloma czynnikami, zależnymi od konkretnej aplikacji. Zazwyczaj jednak, najszybszy zwrot można zaobserwować w prostych aplikacjach, które pochłaniają dużo czasu pracowników, a mogą być szybko zrobotyzowane – np. obsługa maszyn czy paletyzacja. Rekordowy zwrot z inwestycji w coboty UR zaraportowany przez klienta to 34 dni – uzyskany przez amerykańską firmę Task Force Tips – produkującą wyposażenie przeciwpożarowe i strażackie. Bardzo ciekawe są projekty, w których jeden robot realizuje kilka procesów lub faz procesu – w zależności od aktualnych potrzeb zakładu – np. obsługuje wtryskarkę, paletyzuje elementy czy podaje do dalszej obróbki. W polskich warunkach średni okres zwrotu z inwestycji w robota współpracującego UR szacujemy na ok 9-18 miesięcy. 

©Universal Robots

Czy są jeszcze branże/firmy niespecjalnie przekonane do robotyzacji, mimo technicznej możliwości wdrożenia maszyn i usprawnienia produkcji? Czy też po pandemii już nikogo nie trzeba do tego przekonywać?

– Pandemia uwydatniła wiele obszarów, w których możliwa i konieczna jest optymalizacja produkcji oraz uodpornienie jej na ryzyka związane z dostępem do pracowników i przerwami w łańcuchach dostaw. Coraz więcej firm wdraża nowe technologie cyfrowe – zarówno w obszarze sprzętu, jak i oprogramowania także dlatego, ponieważ wymaga tego coraz bardziej konkurencyjna gospodarka. 

Z drugiej strony nadal wiele przedsiębiorstw, szczególnie z segmentu MŚP, nie rozpoczęło jeszcze robotyzacji i automatyzacji produkcji. Wynika to nie tylko z konieczności inwestycji i przeznaczenia na nie odpowiednich środków finansowych, ale także z obaw o to, czy firma będzie w stanie przeprowadzić konieczną reorganizację pracy w zakładzie. Warto jednak zdecydować się na ten krok. Wybierając robotyzację przedsiębiorstwo osiąga długoterminowe korzyści ekonomiczne wiążące się z podniesieniem jakości produkcji i wydajności procesów przemysłowych. Może także przeorganizować pracę zespołu, aby maksymalnie wykorzystać cenne zasoby ludzkie oraz poprawić ergonomię i warunki pracy. 

Rozwiązaniem, które w wielu przypadkach pozwala przeprowadzić robotyzację w sposób płynny, są roboty współpracujące (coboty). W tym przypadku ludzie i roboty uzupełniają się, mogą realizować zadania obok siebie, na tej samej linii produkcyjnej. Dodatkowo, roboty współpracujące, w przeciwieństwie do robotów tradycyjnych, są łatwe do przeprogramowania i przezbrojenia w krótkim czasie. Stworzenie prostego stanowiska i zaprogramowanie pierwszego zadania może okazać się proste nawet dla osób bez wcześniejszego doświadczenia z robotyką.

Wśród Pana zadań wymieniana jest koordynacja projektów realizowanych wspólnie z partnerami. Czy może Pan zdradzić rąbka tajemnicy, czego będą dotyczyły te przedsięwzięcia i jakich partnerów firma ma na myśli? 

– Mówiąc o partnerach UR, mamy na myśli dystrybutorów oraz certyfikowanych integratorów systemów. Nasze wspólne projekty dotyczą podnoszenia wiedzy na temat robotyzacji w Polsce. Wspólnie działamy na wybranych targach i konferencjach, organizujemy szkolenia, także w Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych UR, których globalnie mamy już 100. Prowadzimy również webinaria i innego rodzaju spotkania, które pomagają użytkownikom lub potencjalnym użytkownikom zrozumieć technologię Universal Robots i ocenić możliwości wykorzystania cobotów w ich firmach i procesach. Część projektów realizowana jest online, natomiast staramy się dużo czasu poświęcić na spotkania na żywo, podczas których osoby zainteresowane cobotami mogą je zaprogramować, sprawdzić wszystkie istotne funkcje i parametry oraz zobaczyć, jak może wyglądać zrobotyzowany proces. Oczywiście, wspólnie z partnerami wspieramy firmy, które już wdrożyły coboty lub planują dalsze inwestycje – w zależności od aplikacji i kompetencji w zespole, część z klientów wdraża coboty samodzielnie, natomiast przy części projektów pracujemy wspólnie z użytkownikami końcowymi.

Zdajemy sobie sprawę jak trudno jest obecnie firmom stawiać czoła wyzwaniom. Przez ostanie dwa lata wiele branż dotknęły skutki pandemii, a potem w całą gospodarkę uderzył konflikt za naszą wschodnią granicą. Dostarczając coboty pomagamy zoptymalizować procesy, podnosić wydajność i jakość. Staramy się wspierać naszych partnerów biznesowych, oferując rozwiązania, które zwiększą ich konkurencyjność i pozwolą realizować cele.

Dziękuję za rozmowę!


reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-2
reklama
reklama