reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Grupa Comp z olbrzymim kontraktem na e-kajdanki

Enigma SOI podpisała umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na System Dozoru Elektronicznego. Jest to drugi największy kontrakt w historii Grupy Comp.

ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (spółka zależna Compu, lider konsorcjum) oraz ITM Poland SA podpisały z Ministerstwem Sprawiedliwości kolejną umowę na usługę eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego w Polsce (tzw. „e-kajdanki”). To już czwarta edycja projektu stanowiąca kontynuację i rozszerzenie obecnie realizowanej edycji SDE.

Umowa opiewa na łączną kwotę ok. 197 mln PLN brutto i została zawarta na okres 53 miesięcy w zakresie zamówienia i jest realizowana w etapach, w szczególności: Etap Techniczny oraz Etap Przejściowy i Eksploatacji. Ponadto umowa przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w dowolnym momencie przed 31 grudnia 2025 roku – informuje Comp w komunikacie.

System Dozoru Elektronicznego (SDE) to nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Polega na kontrolowaniu skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu urządzeń monitorujących. O możliwość odbywania kary w systemie SDE mogą ubiegać się skazani z wyrokami pozbawienia wolności do 18 miesięcy. W ramach podpisanej umowy system będzie umożliwiał jednoczesny monitoring do 10 tys. skazanych.

W ramach umowy zrealizowane mają być między innymi:

  • Dostawa Infrastruktury techniczno-systemowej Systemu SDE, w tym część sprzętu w formie najmu.
  • Instalacja oraz konfiguracja Infrastruktury techniczno-systemowej Systemu SDE.
  • Najem (ew. dostawa w formie najmu) urządzeń monitorujących, pasków i narzędzi diagnostyczno-instalacyjnych.
  • Rozbudowa aplikacji SDE24 i innych modyfikacji Systemu Dozoru Elektronicznego.
  • Usługi eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego.
  • Wykonanie i dostarczenie niezbędnej dokumentacji.
  • Serwis i gwarancja urządzeń, w tym utrzymanie aplikacji SDE24.


 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2