reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

138 mln PLN na fabrykę światłowodów i kabli w łódzkim

Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z o.o. wybuduje w Rawie Mazowieckiej nowy zakład produkcji światłowodów i kabli. Firma otrzymała dotację na ten cel.

13 maja 2022 roku między spółką a Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii, została zawarta umowa o udzielenie pomocy publicznej w związku z realizacją przez Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z o.o., inwestycji polegającej na budowie nowego zakładu produkcji światłowodów i kabli w miejscowości Rawa Mazowiecka – czytamy w komunikacie.

Wsparcie ze środków budżetowych zostanie udzielone w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji i wyniesie 3 mln PLN. Środki te będą wypłacane stopniowo,  z czego najwyższa kwota w roku 2022, która wyniesie do 1,64 mln PLN, a w kolejnych latach, do 2026 roku, wypłaty wyniosą jednokrotnie 270 tys. PLN i trzykrotnie 360 tys. PLN.

Firma zobowiązuje się do utworzenia co najmniej 77 miejsc pracy, w tym 22 dla osób z wyższym wykształceniem, do końca 2025 roku i utrzymanie tych etatów przez co najmniej 5 lat.

Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) ma też do 30 czerwca 2026 roku ponieść koszty inwestycji w wysokości co najmniej 138,4 mln PLN.

Lista wymienionych w umowie zobowiązań przedsiębiorcy jest dłuższa i obejmuje m.in. kwestie szkolenia i rozwoju pracowników, wysokiego udziału przychodów z eksportu, członkostwa ww Krajowym Klastrze Kluczowym czy działalności o niskim negatywnym wpływie na środowisko. 


reklama
Załaduj więcej newsów
April 11 2024 07:39 V22.4.25-2
reklama
reklama