reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Polska spółka kosmiczna wznawia ofertę publiczną

Cenę maksymalną dla jednej akcji Creotech Instruments ustalono na 125 PLN. Oznacza to, że łączna wartość oferty może wynieść do 49,6 mln PLN brutto.

Oferta publiczna związana jest z planowanym przeniesieniem notowań akcji Creotech Instruments z NewConnect na rynek główny GPW w Warszawie.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na rozwój spółki, w tym na ukończenie kluczowych projektów R&D w obszarze satelitarnym oraz systemów kwantowych, a także zwiększenie zdolności produkcyjnych i sprzedażowych – informuje Creotech w komunikacie.

Zapisy w ramach transzy inwestorów detalicznych rozpoczną się 6 czerwca i potrwają do 13 czerwca br. Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych przewidziano na 8 – 14 czerwca, a ustalenie i opublikowanie ceny emisyjnej akcji oferowanych – na 14 czerwca. Zapisy w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych potrwają od 15 do 20 czerwca br.

– Z uwagi na utrzymujące się zainteresowanie inwestorów emisją naszej spółki i stabilizującą się w ostatnim okresie sytuacją na globalnych rynkach kapitałowych, postanowiliśmy przystąpić do wznowienia publicznej emisji akcji serii I. Pozyskany kapitał chcemy przeznaczyć przede wszystkim na ukończenie prac w kluczowych projektach R&D w obszarze satelitarnym oraz systemów kwantowych – mówi Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments SA.

Emisja nowych akcji spółki obejmie nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Creotech Instruments stawia na rozwój w dwóch kluczowych obszarach: technologii kosmicznych oraz kwantowych.

W kwietniu 2022 roku spółka zrealizowała pierwszą fazę projektu PIAST, którego celem jest umieszczenie w 2024 roku satelitów obserwacyjnych ziemi na orbicie okołoziemskiej, a ostatecznie – stworzenie w Polsce instrumentów narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Będzie to pierwsze komercyjne wdrożenie autorskiej platformy satelitarnej HyperSat, którą rozwija Creotech.

Oprócz projektu PIAST zespół inżynierów Creotech wraz z partnerami biznesowymi pracuje nad programem EagleEye, w ramach którego opracowywany jest mikrosatelita obserwacyjny Ziemi. Jego wyniesienie na niską orbitę okołoziemską planowane jest na przełom 2023 i 2024 roku.

Pisząc o perspektywach rozwoju spółki, Creotech zwraca uwagę na zaakceptowany przez Komisję Europejską 1 czerwca Krajowy Plan Rozbudowy, w którego ramachplanowane są środki na innowacyjne projekty w kluczowych nowych gałęziach gospodarki, m.in. w sektorze kosmicznym, sektorze dronowym i obszarach związanych z telekomunikacją. We wszystkich tych niszach rynkowych obecny jest Creotech Instruments.

Spółka rozwija się również na rynku kwantowym. Jako pierwszy podmiot w Europie rozpoczął produkcję elektroniki sterującej komputerami nowej generacji. Od 2019 roku Creotech współtworzy najbardziej zaawansowany na rynku ekosystem sprzętowy kontroli kubitów Sinara, opracowywany m.in. wspólnie z Uniwersytetem w Oxfordzie. Pozwala on 20-krotnie poprawić efektywność tworzenia systemów kwantowych, wpływa na ustandaryzowaną obsługę i zmniejsza pobór energii.
Aktualnie Creotech rozpoczyna swój największy projekt z zakresu technologii kwantowych, bowiem niedawno międzynarodowe konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku, którego członkiem jest Creotech, zostało wybrane przez Komisję Europejską do projektu budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla UE. Celem przedsięwzięcia jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku.

Spółka podkreśla również, że systemy projektowane przez Creotech Instruments wykorzystywane są w najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie instytucjach badawczych na świecie, tj. Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, Instytucie Badań Ciężkich Jonów GSI, czy Centrum Badawczym DESY w Niemczech.

Creotech w I kwartale 2022 roku w relacji r/r odnotował około dwukrotny wzrost zysku netto, który od stycznia do marca br. wyniósł 0,57 mln PLN. W tym czasie Creotech osiągnął również 24% wzrost r/r wyniku EBITDA, który ukształtował się na poziomie prawie 1,5 mln PLN. Przychody ogółem w tym okresie wyniosły 9,4 mln PLN i utrzymały się na poziomie podobnym do analogicznego okresu poprzedniego roku.
 


reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama