reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Apple Przemysł elektroniczny | 11 czerwca 2010

Foxconn nie zarabia na Apple

W 2009 roku Apple zlecił wykonanie iPhona firmie Foxconn, która zgodziła się sprzedać część produkcji bez zysku, donosi organizacja SACOM.

W liście do prezesa Apple, Steva Jobsa, SACOM wyraziła zaniepokojenie, że Apple wywiera na swoich dostawcach na całym świecie presję, nie wykazując troski o pracowników, którzy produkują ich produkty. W 2009 roku Foxconn wykonał dla Apple iPhona, sprzedając część produkcji non-profit. Dochody Apple w tym czasie były na poziomie 10 miliardów dolarów.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-1