reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vinnstock dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

APS Energia: skokowy wzrost przychodów i strata netto

W pierwszym kwartale 2022 roku wartość sprzedaży Grupy APS Energia wzrosła o 114% r/r do 28,5 mln PLN. W tym okresie Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 3,5 mln PLN.

W I kwartale 2022 roku przychody w segmencie zasilania wyniosły 12,6 mln PLN, a w usługach dla energetyki przemysłowej 8,3 mln PLN. W kategorii pozostałe segmenty sprzedaż sięgnęła 7,6 mln PLN. W analogicznym okresie 2021 roku było to odpowiednio: 8,5 mln PLN, 2,1 mln PLN oraz 2,7 mln PLN. 

Na krajowym rynku Grupa wypracowała 14,5 mln PLN przychodów wobec 5,6 mln PLN rok wcześniej, a z eksportu pochodziło blisko 14 mln PLN (+81 proc.)

– W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku Grupa APS Energia osiągnęła sprzedaż wyższą o 15 188 tys. PLN niż w analogicznym okresie 2021 roku. Dynamiczny wzrost przychodów Grupy w I kwartale 2022 r. wynikał głównie ze wzrostu przychodów APS Energia oraz APS Energia Kazachstan w całym kwartale w porównaniu z przychodami za analogiczny okres ubiegłego roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2022 roku w tych podmiotach wyniósł łączenie ponad 7,1 mln PLN. Najistotniejszy wpływ na wzrost przychodów miał w szczególności wzrost sprzedaży z rynku krajowego, głównie z sektora T&T. Historycznie na I kwartał każdego roku przypada zwykle najmniejsza część przychodów rocznych Grupy Kapitałowej – czytamy w raporcie APS Energia.  

Miniony kwartał Grupa zamknęła zyskiem brutto na sprzedaży w wysokości 2,8 mln PLN wobec 4 mln PLN uzyskane rok wcześniej. Na poziomie wyniku netto była strata sięgająca 3,5 mln PLN (-2,8 mln zł rok wcześniej).
 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama