reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Amica
Przemysł elektroniczny |

Grupa Amica podsumowuje pierwszy kwartał 2022 roku

Największy polski producent AGD odczuwa silną presją kosztową, która wraz z efektem wysokiej bazy porównawczej negatywnie wpłynęła zyski – informuje Amica.

Grupa Amica w pierwszym kwartale 2022 roku zwiększyła przychody o blisko 6% rok do roku, do 844 mln PLN. Jednocześnie jednak, podobnie jak cała branża, największy polski producent AGD istotnie odczuł skokowy wzrost bazy kosztowej, co w naturalny sposób mocno zmniejszyło osiągnięte w minionym kwartale wyniki finansowe.

©Amica

– W pierwszym kwartale 2022 roku ceny surowców, komponentów czy frachtu były bardzo wysokie, na nasze koszty wpływają też wyższe wynagrodzenia pracowników. Tymczasem przed rokiem, w pierwszym kwartale 2021 roku, bazowaliśmy jeszcze w dużej części na umowach z dostawcami, które były wynegocjowane w roku 2020, dzięki czemu nie odczuwaliśmy jeszcze znacząco presji kosztowej – mówi Michał Rakowski, członek Zarządu Grupy Amica ds. finansowych i zasobów ludzkich.

– Ogólnorynkowe podwyżki cen sprzętów AGD próbują dogonić wzrost bazy kosztowej, ale ze względu na uwarunkowania rynkowe następuje opóźnienie w efektywności zmian cenników względem ponoszonych kosztów. To sprawia, że producenci AGD w naturalny sposób osiągają w takim okresie niższe marże. Pod tym względem rok 2022 będzie na pewno bardzo wymagający, tym bardziej że trudno oszacować finalne skutki wojny na terytorium Ukrainy – dodaje CFO Grupy Amica.

Na koniec marca 2022 roku wskaźnik długu netto do EBITDA pozostał na bezpiecznym poziomie, a Grupa Amica wykazała blisko 63 mln PLN środków pieniężnych (poziom nieco wyższy rdr i kdk).

– W minionym kwartale, pomimo nieporównywalnych zysków,  zaksięgowaliśmy porównywalne rok do roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które w głównej mierze były wypadkową znacznej redukcji należności i zobowiązań. Z kolei patrząc na całkowity cash flow, to o ile przed rokiem był na poziomie minus 38 mln PLN, o tyle w pierwszym kwartale br. było to 2,5 mln PLN na plusie – wskazuje Michał Rakowski.
 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama