reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Apator pozbywa się akcji rosyjskiej spółki

W wyniku działań zbrojnych Rosji przeciwko Ukrainie, Grupa Apator podjęła decyzję o wstrzymaniu sprzedaży swoich produktów do Rosji i prowadziła negocjacje zmierzające do sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w rosyjskiej spółce AO Teplovodomer.

– W dniu 20 maja 2022 r. spółka zależna Apator Powogaz SA dokonała zbycia całego pakietu akcji (tj.18.018 szt.) spółki AO Teplovodomer z siedzibą w Rosji (stanowiących 50% kapitału zakładowego) za cenę 5 mln RUB, tj. ok. 75 tys. EUR (wg kursu Bank of Russia z 19.05.2022), a to jest ok. 348 tys. PLN – czytamy w komunikacie.

Na dzień 30 kwietnia 2022 r. wartość księgowa w sprawozdaniu finansowym Apator Powogaz SA sprzedanych akcji wynosiła 314 tys. PLN, natomiast wycena w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Apator wynosi 717 tys. PLN.

Jednocześnie Apator informuje, że spółka Apator Powogaz SA posiada należności w AO Teplovodomer z tytułu zobowiązań handlowych, których stan na dzień zbycia akcji wynosi 3,2 mln PLN oraz należność z tytułu dywidendy w wysokości 1 mln PLN. Grupa Apator posiada zapewnienie o sukcesywnej spłacie w/w należności – informuje Apator.

reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-2