reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Relpol: dobry kwartał mimo trudnych okoliczności

Pomimo szeregu trudności związanych z wybuchem wojny w Ukrainie, rynkiem surowcowym i inflacją, wyniki GK za 1Q2022 okazały się wyższe niż w tym samym okresie roku biegłego – informuje Relpol.

Grupa kapitałowa osiągnęła 40 555 tys. PLN przychodów ze sprzedaży, co dało 26% wzrost w stosunku do I kw. 2021 r. Sprzedaż na rynki zagraniczne wyniosła 27 868 tys. PLN i była o 24,9 % wyższa niż w I kw. 2021.

Największe znaczenie ma wciąż rynek niemiecki, a jego udział w sprzedaży ogółem wynosi 37%. Sprzedaż na rynek krajowy wyniosła 12 687 tys. PLN i była o 28,3 % wyższa niż w I kwartale 2021 r.

Grupa kapitałowa w I kw. 2022 r. wypracowała zysk netto w wysokości 2 380 tys. PLN, co w stosunku do zysku z I kw. 2021 (2 209 tys. PLN) oznacza wzrost o 7,7 %. Niższa dynamika wzrostu zysku netto w stosunku do dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży wynika z rosnących kosztów produkcji.

©Relpol

Wysoki popyt na wyroby Relpolu utrzymuje się i spółka stara się mu sprostać. Jednak wybuch wojny w Ukrainie zwiększył ryzyko utraty przychodów i konieczność przeprowadzenia rewizji planów dotyczących działalności bieżącej i inwestycyjnej, w tym dostosowania działalności operacyjnej do nowej rzeczywistości.

– Niepewna sytuacja geopolityczna spowodowała, że spółka w I kwartale 2022 r. podjęła wiele działań zmierzających do utrzymania potencjału produkcyjnego i zapewnienia ciągłości realizacji dostaw, w tym również do zbilansowania pojawiających się dodatkowych, wyższych kosztów produkcji spowodowanych reorganizacją miejsc produkcji – pisze Relpol w komunikacie.

Spółka zrewidowała zatem koszty i ograniczyła plany wydatków do niezbędnych, przesuwając w czasie to, co może być zrealizowane później, bez wpływu na funkcjonowanie i rozwój spółki. Relpol nie zmienia jednak planów dotyczących finansowania prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych podnoszących potencjał produkcyjny w zakresie przekaźników miniaturowych.

Relpol informuje, że w związku z rosnącymi kosztami zmuszony jest podnosić ceny swoich wyrobów.

Relpol wskazuje że biorąc pod uwagę aktualną sytuację polityczną i rynkową oraz bardzo dobre wyniki grupy w pierwszym kwartale, trudno jest przewidzieć, jak będą wyglądały kolejne miesiące. Można się jednak spodziewać dalszego wzrostu cen i trudności na rynku surowcowym, a analitycy  prognozują osłabienie koniunktury.


Relpol SA od 60 lat zajmuje się produkcją komponentów automatyki przemysłowej, w szczególności przekaźników elektromagnetycznych dla różnych gałęzi przemysłu, elektroniki, fotowoltaiki, kolejnictwa, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, przekaźników do sterowania i nadzoru, a także gniazd wtykowych do przekaźników.

Produkcją przekaźników i gniazd zajmuje się również Relpol Elektronik i DP Relpol Altera. Spółki te produkują na zlecenie Relpol SA. Pozostałe spółki zależne są dystrybutorami wyrobów Relpol SA w Rosji i na Ukrainie. Spółka na Białorusi jest w stanie likwidacji.
 

reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-2