reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Szósty kwartał wzrostu sprzedaży PZ Cormay

Zarząd biotechnologicznej spółki ocenia, że rok 2022 będzie dla Grupy okresem trudnym, ze względu na globalną sytuacją gospodarczą i polityczną, ale może też być przełomowy, biorąc pod uwagę plany strategiczne.

W I kwartale 2022 roku przychody Grupy wzrosły o 6 proc. r/r do 20,2 mln PLN. Najważniejszym sektorem pozostaje segment hematologiczny odpowiadający za ponad połowę wartości sprzedaży. Przychody ze sprzedaży analizatorów hematologicznych oraz odczynników do nich wzrosły w minionym kwartale o 14% do blisko 10,4 mln PLN.

– Wzrost sprzedaży został osiągnięty pomimo trudnej globalnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Zaburzenia w łańcuchach dostaw, deficyt mikroprocesorów niezbędnych również do produkcji analizatorów, rosnące ceny surowców do produkcji oraz koszty paliw, przekładające się m.in. na skokowy wzrost kosztów transportu, wpływają negatywnie na rentowność naszej działalności. Ze względu na spadek marży brutto na sprzedaży, jak również wzrost kosztów ogólnych związanych m.in. z trwającym procesem dostosowywania działalności Grupy do nowych regulacji Unii Europejskiej dla rynku diagnostyki in vitro oraz wzrost kosztów sprzedaży w związku z większymi wydatkami marketingowymi i prosprzedażowymi, w tym m.in. pierwszym od początku pandemii COVID-19 fizycznym uczestnictwem w targach Medlab w Dubaju, Grupa zakończyła I kwartał 2022 roku stratą netto, na którą złożyło się również negatywne saldo przychodów i kosztów finansowych związane m.in. z sytuacją na rynku walutowym oraz spadkiem wskaźnika EBITDA o 0,7 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, do poziomu 0,1 mln zł – komentuje w raporcie kwartalnym Flavio Finotello p.o. prezesa zarządu PZ Cormay.

W ocenie zarządu, wyzwania takie jak inflacja, deficyty komponentów czy konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę wpływające na aktywność Grupy na rynkach Europy Wschodniej, nie podważają modelu biznesowego oraz zasadności realizowanej strategii rozwoju. PZ Cormay zamierza zgodnie z planem kontynuować wzbogacanie oferty sprzętu diagnostycznego oraz wykorzystywać wzmocniony potencjał produktowy Grupy do coraz skuteczniejszej rywalizacji o klientów na rynkach krajów całego świata.

Plan wprowadzenia w 2022 roku do sprzedaży czterech nowych urządzeń: 3 analizatorów hematologicznych do badania krwi ludzkiej oraz Equisse, największego w ofercie Cormay analizatora biochemicznego, pozostaje niezmieniony – informuje spółka.

– Specyfika działalności Grupy sprawia, że pozytywne efekty naszych inicjatyw z opóźnieniem przekładają się na wyniki finansowe. Pragnę jednak zapewnić, że sukcesywnie podążamy wcześniej wyznaczoną ścieżką do celu, jakim jest znaczący wzrost skali działalności Grupy. Rosnący wolumen sprzedaży oraz dzierżawy analizatorów marek Cormay i Orphee buduje rynek zbytu dla odczynników naszej produkcji, których sprzedaż jest głównym źródłem dochodów Grupy. W każdym kolejnym kwartale wpływ rosnącej liczby instalowanych analizatorów marek Cormay i Orphee, działających głównie w systemie zamkniętym, użytkowanych w laboratoriach, przychodniach czy szpitalach na całym świecie, zwiększa popyt na nasze odczynniki – ocenia Flavio Finotello.


Źródło: akcjonariat.pl


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2