reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Apator: przychody w górę, zyski w dół

Przychody Grupy Apator w 1Q2022 wzrosły do 237,1 mln PLN, jednak „działanie w trudnym otoczeniu makroekonomicznym wpłynęło na osiągnięte w tym okresie wyniki finansowe”.

Grupa Apator w pierwszym kwartale 2022 roku osiągnęła przychody zgodne z wcześniejszymi  szacunkami: sprzedaż wyniosła 237,1 mln PLN, co stanowiło wzrost o 12,6 mln PLN (+6% r/r), a ponad 52% swoich przychodów Grupa wygenerowała na rynkach zagranicznych, wśród których największy udział miały Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Belgia, Hiszpania i Francja.

Wyniki Grupy znalazły się pod presją inflacji kosztowej i jednorazowych czynników, w tym związanych z wojną w Ukrainie: skonsolidowana EBITDA w 1Q 2022 r. na poziomie 16,4 mln PLN, strata netto w wysokości 3,8 mln PLN.

– Determinantami sytuacji rynkowej oraz koniunktury gospodarczej w pierwszym kwartale 2022 roku i w nadchodzących miesiącach są utrzymujące się zaburzenia w łańcuchach dostaw (będące konsekwencją pandemii) oraz wojna w Ukrainie, która dodatkowo potęguje presję inflacyjną – pisze Apator w komunikacie.

Apator wyjaśnia, że oprócz postępującej inflacji materiałów, kosztów transportu i konieczności realizacji kontraktów długoterminowych po ustalonych cenach, dodatkowymi czynnikami mającymi negatywny wpływ na wyniki były jednorazowe odpisy związane m.in. z wojną w Ukrainie i zwiększonymi zapasami materiałów, rosnące koszty finansowania oraz niekorzystna sytuacja na rynkach walutowych.

Poziom zadłużenia Grupy zwiększył się z uwagi potrzebę utrzymywania i systematycznego uzupełniania buforów materiałów oraz finansowanie budowy nowej fabryki w Jaryszkach k/Poznania, która zapewni Grupie wzrost mocy produkcyjnych i efektywności w dynamicznie rozwijającym się segmencie Wody i Ciepła. Apator zamierza stopniowo zmniejszać poziom zadłużenia od 2. połowy bieżącego roku.  

Producent zwraca uwagę, że w ostatnich kwartałach Grupa rozpoczęła wdrażanie inicjatyw mających na celu wzrost efektywności działania i przeciwdziałanie erozji marży, co przynosi już  pierwsze efekty. Dotyczy to m.in. działań w zakresie reorganizacji aktywów Grupy – w kwietniu br. z powodzeniem przeprowadzono relokację zakładu produkcji wodomierzy do nowoczesnej, zautomatyzowanej fabryki pod Poznaniem, w czerwcu zaplanowano natomiast relokację kolejnej fabryki w Słupsku produkującej urządzenia  komunikacyjne dla wodomierzy, a w lipcu relokację zakładu GWi w Coventry (Wielka Brytania).

– Znaczący wzrost skalowalności i mocy produkcyjnych pozwoli Grupie Apator istotnie zwiększyć obroty, szczególnie w segmencie Wody i Ciepła, w którym coraz większego znaczenia nabierają rozwiązania do zarządzania siecią dystrybucji wody (zdalny odczyt, bilansowanie zużycia, lokalizacja wycieków, monitoring parametrów wody, usługi billingu) – czytamy w komunikacie.

Apator przeprowadził także reorganizację procesów produkcyjnych w fabryce w Ostaszewie (m.in. poprawa wydajności poprzez zmiany w organizacji pracy zespołów, gospodarki magazynowej i kooperacji, nowe narzędzia IT). Prowadzona jest także dalsza, dostosowana do obecnych warunków automatyzacja procesów, obejmująca montaż nowoczesnych linii technologicznych oraz robotyzację stanowisk. W ostatnich kwartałach w Grupie wdrożone zostały również dodatkowe działania i przeorganizowane procesy dotyczące kontroli kosztów wytworzenia.

– Najważniejsze, że sytuacja w segmencie Energii Elektrycznej stabilizuje się, zaś podjęte zdecydowane działania przynoszą pierwsze widoczne efekty – mówi Tomasz Łątka, członek zarządu Apator SA.

Apator zmienia miks produktowy w segmencie Energii Elektrycznej, koncentrując się na kontraktach o wyższych marżach oraz standaryzuje ofertę produktową. Grupa rozwija portfolio urządzeń zabezpieczeniowych, sterujących, wykonawczych oraz aplikacji software’owych do zarządzania efektywnością energetyczną, a coraz szersze zastosowanie na rynku mają rozwiązania dla farm wiatrowych i PV. Apator prowadzi też pilotażowe wdrożenie magazynu energii, w ramach którego testuje autorski system do zarządzania energią (EMS).

– W ostatnich miesiącach położyliśmy większy nacisk na zwiększanie naszej obecności i umacnianie pozycji na rynkach eksportowych, co zaowocowało rosnącą skalą sprzedaży m.in. do Niemiec, Czech, Hiszpanii. Oczekujemy, że podjęte zdecydowane kroki w zakresie poprawy efektywności operacji, przy realizowanej z powodzeniem ekspansji geograficznej, pozwolą nam poprawić wyniki w kolejnych miesiącach – mówi Arkadiusz Chmielewski, prezes zarządu Apator SA.

Prezes Apatora dodaje, że firma obserwuje rynek pod kątem zmian transformacyjnych i nowych technologii i koncentrujemy rozwój biznesu na najbardziej perspektywicznych kierunkach, do których należą m.in. pomiar ultradźwiękowy i smart metering w Wodzie i Cieple czy rozwiązania do zarządzania i magazynowania energii z OZE. Apator poszerza też kompetencje segmentu Gazu w związku z ambicjami wejścia w sektor opomiarowania wodoru i biogazów.

– W najbliższych miesiącach zintensyfikujemy również prace nad efektywnością wykorzystania kapitału i jego rotacją. Aktualnie poziom naszego kapitału obrotowego odzwierciedla potrzebę utrzymywania buforu zapasów do realizowanych kontraktów w związku z wydłużonymi leadtime’ami produkcji komponentów oraz trwającymi renegocjacjami cen kontraktowych. Podwyższone stany magazynowe są również przejściowo związane z koniecznością budowy bezpiecznego poziomu zapasu towarzyszącej relokacji zakładu Apator Powogaz. Przejściowe utrzymywanie wysokiego poziomu kapitału obrotowego jest niestety koniecznością, nie pomagają nam również wysokie stopy procentowe, więc to także znalazło odzwierciedlenie w wynikach ostatnich kwartałów. Wydaje się, że w drugiej połowie roku tendencje mogą ulegać zmianie i powinniśmy stopniowo poprawiać rotację kapitału – mówi Małgorzata Mazurek, dyrektor ds. finansowych Grupy Apator.

©Apator
reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-1