reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© XTPL
Przemysł elektroniczny |

XTPL podsumował pierwszy kwartał

Początek roku to dla dostawcy rozwiązań nanodruku na rynek elektroniki kontynuacja komercjalizacji produktów: XTPL zawarł strategiczne umowy, dbając też o ochronę patentową swoich rozwiązań.

Spółka XTPL SA w I kwartale 2022 roku zanotowała 1 619 tys. PLN całkowitych przychodów, z czego 930 tys. PLN ze sprzedaży produktów i usług, a 689 tys. PLN z tytułu dotacji. Same przychody komercyjne w I kwartale tego roku osiągnęły poziom 45% całorocznej sprzedaży 2021. EBITDA spółki wyniosła -2 406 tys. PLN (podobnie jak w 1Q2021), przy czym – jak podkreśla spółka – rozwój komercjalizacji ma już wyraźny pozytywny wpływ na przepływy pieniężne. Ich saldo, po pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wyniosło -889 tys. PLN w porównaniu do -1 877 tys. PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego – czytamy w komunikacie.

– Nasze wysiłki i praca stopniowo przynoszą oczekiwane rezultaty w postaci rosnących przychodów ze sprzedaży. W tym roku, obok urządzeń Delta Printing System, materiałów eksploatacyjnych do nich, a także tuszów, generujemy również przychody z części projektów ewaluacyjnych, realizowanych z partnerami przemysłowymi, które osiągnęły już płatne etapy. Staramy się bardzo uważnie i efektywnie zarządzać środkami pieniężnymi, zwłaszcza, że wzrost sprzedaży wymaga również inwestycji. Systematycznie zwiększamy swój park urządzeń i maszyn oraz wzmacniamy zespół technologiczny. Rozwijamy swoje możliwości technologiczne i produkcyjne, aby efektywnie obsłużyć obecnych i przyszłych klientów. To, co wypracowaliśmy dotychczas, a także przewidywane i zaplanowane działania wskazują, że jesteśmy już w stanie samodzielnie sfinansować swoje operacje w tym roku – mówi Jacek Olszański, członek zarządu ds. finansowych XTPL SA.

W pierwszym kwartale 2022 roku spółka zawarła dwie umowy w zakresie komercjalizacji opracowanych i produkowanych przez siebie tuszów przewodzących opartych na nanocząstkach metalicznych. Ponadto w ramach nawiązanej z Uniwersytetem w Brescii we Włoszech współpracy strategicznej, technologia drukowania elektroniki XTPL wesprze rozwój organicznych i biodegradowalnych czujników biologicznych nowej generacji do zastosowań w diagnostyce medycznej.

– XTPL to obecnie firma o znacząco silniejszej pozycji rynkowej i będąca na dalszym etapie rozwoju niż rok temu. W pierwszym kwartale 2022 roku nawiązaliśmy dwie istotne współprace, które wprowadzą produkty oparte na naszej technologii do odbiorców przemysłowych. Pierwsza umowa z notowaną na nowojorskiej giełdzie spółką Nano Dimension kilka tygodni temu weszła w drugą fazę prac technologicznych, co także oznacza otrzymanie pierwszej transzy płatności. Produkt, który dla tej spółki opracowujemy trafi do jej klientów przemysłowych i będzie przeznaczony głównie do produkcji płytek PCB (ang. Printed Circuit Board). Kolejną nawiązaną współpracą jest realizowany wspólnie z zespołem z Uniwersytetu w Brescii projekt opracowania organicznych i biodegradowalnych sensorów nowej generacji wykorzystujących naszą technologię ultra precyzyjnego drukowania nanomateriałów. Tymi pracami – a więc i naszym rozwiązaniem – interesuje się już nowy krąg potencjalnych międzynarodowych producentów o znaczącej pozycji na rynku – podsumowuje Filip Granek, prezes zarządu XTPL SA.

Spółka pracuje nad komercjalizacją swoich 3 linii biznesowych: nanotuszów, urządzeń do produkcji prototypowej Delta Printing System (DPS) oraz modułu EPSILON przeznaczonego do wdrożeń na masowe linie produkcyjne globalnych graczy przemysłowych z branży elektroniki drukowanej.

W I kwartale 2022 roku XTPL ponownie zwiększyło sprzedaż tuszów przewodzących prąd, zawierających nanocząstki srebra. Ponadto spółka pracowała także nad nowymi formulacjami opartymi o miedź i złoto. W kwietniu pochwaliła się także nowym kontraktem typu private label z amerykańską firmą nScrypt. Pod swoją marką będzie ona sprzedawać do swoich klientów srebrną pastę CL85 opracowaną i produkowaną przez XTPL.

– Nanotusze to obecnie nasza dynamicznie rosnąca linia biznesowa. Jej produkty w całości były stworzone na potrzeby naszej technologii i jej założeń. Początkowo zamówienia głównie składały instytucje i jednostki naukowe, ale w I kwartale br. struktura klientów wyraźnie się zmieniła. Obecnie przeważają zamówienia od firm przemysłowych. Dużym sukcesem jest także możliwość szerokiego wejścia na rynek amerykański, nawet pod marką naszego partnera biznesowego nScrypt. Ważne jest, że nasze rozwiązanie technologiczne będzie dystrybuowane do użytkowników systemów produkcyjnych z branż urządzeń medycznych, obronnych i kosmicznych – wskazuje Filip Granek.

W I kwartale spółka dostarczyła i uruchomiła wszystkie urządzenia Delta Printing System, które do końca 2021 nabyli jej klienci. Przeprowadzone zostały także szkolenia dla zespołów badawczych prowadzących prace naukowe z wykorzystaniem technologii XTPL.

– Pierwszy kwartał upłynął nam także na dostawie i szkoleniach dla klientów, którzy w roku ubiegłym zamówili urządzenia Delta Printing System. Obecnie na bieżąco spływają do nas pozytywne informacje zwrotne o ich możliwościach. Przykładem jest publikacja naukowa zespołu badaczy prof. Ravindera Dahiya z Uniwersytetu w Glasgow. Pracujemy też nad sprzedażą kolejnych urządzeń do nowych klientów. Część z zaofertowanych podmiotów umieściła zakup DPS w swoich budżetach na bieżący rok i jest w oczekiwaniu na ich akceptację przez odpowiednie organy – mówi prezes XTPL, dodając, że ostatnie kwartały roku mogą być pod tym względem dla spółki bardzo owocne.

Międzynarodowa sieć dystrybutorów w minionym kwartale powiększyła się o dwóch nowych partnerów. XTPL na rynku zachodnioeuropejskim jest reprezentowane przez firmę merconics z Niemiec, zaś na bardzo perspektywicznym rynku indyjskim przez firmę Vertex Global Solutions. Obecnie spółka ma łącznie 5 dystrybutorów z Europy oraz Azji.

W styczniu Japoński Urząd Patentowy przyznał XTPL ochronę patentową jej metody formowania linii o szerokości poniżej 1 mikrometra z wykorzystaniem srebrnego nanotuszu XTPL. Wcześniej to zgłoszenie patentowe uzyskało ochronę także w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Niemczech. Obecnie spółka posiada 2 patenty oraz łącznie 24 zgłoszenia.

 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2