reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Aplisens widzi dobre perspektywy na kilku rynkach

W II kwartale pozytywnie pod względem sprzedażowym wyglądają rynki UE oraz tzw. pozostałe rynki. W kraju widać popyt głównie z sektorów: górnictwa węglowego, energetyki, gazownictwa oraz obszaru ochrony środowiska – ocenia zarząd Aplisensa.

W I kwartale 2022 roku za ponad 64 proc. ogólnej sprzedaży odpowiadał eksport. Przychody z rynku Unii Europejskiej (z Wielką Brytanią) wyniosły 8,7 mln PLN (+19,4 proc. r/r), a na rynkach WNP 7,9 mln PLN (+10,9 proc. r/r). Na tzw. pozostałych rynkach Grupa osiągnęła 2,6 mln PLN sprzedaży (+17,1 proc. r/r), gdzie w ocenie zarządu najbardziej perspektywiczne pozostają: Turcja, Korea Południowa, Pakistan, Tajwan, Chile, Egipt i Australia oraz USA.

– W II kwartale pozytywnie pod względem sprzedażowym wyglądają rynki UE oraz tzw. pozostałe rynki. Na rynku krajowym także może być dobrze, choć nie wykluczone, że sprzedaż będzie nższa niż w I kwartale. W kraju obserwujemy popyt głównie z sektorów: górnictwa węglowego, energetyki, gazownictwa oraz obszaru ochrony środowiska. Te branże wyróżniają się i w kolejnych kwartałach powinny ciągnąć nas do przodu – powiedział na wideokonferencji Adam Żurawski, prezes zarządu Aplisens SA.

Na rynku krajowym w I kwartale tego roku zrealizowano 10,7 mln PLN sprzedaży, co dało blisko 15-proc. wzrost r/r.

Cieniem na sprzedaż na rynkach WNP kładzie się wojna w Ukrainie. Zarząd nie wyklucza, że powstałą lukę sprzedażą mogą wypełnić inne rynki.

– Liczymy tu na tzw. pozostałe rynki, m. in. innymi rozwijaną sprzedaż w USA. Cały czas w kilkunastoprocentowym tempie powinna rosnąć sprzedaż do Unii Europejskiej – dodaje prezes Aplisensu.

Aplisens ma za sobą rekordowy I kwartał pod względem wyników. W tym okresie skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 15,2 proc. do 29,9 mln PLN, EBIT i EBITDA były wyższe o 30,9 proc. i 19,6 proc. r/r. Wyniosły odpowiednio 6,0 mln PLN i 7,8 mln PLN, a zysk netto powiększył się r/r o 23,4 proc. do 4,8 mln PLN.

Zarząd spółki już wcześniej rekomendował wypłatę tegorocznej dywidendy. Przedstawiona propozycja to przekazanie akcjonariuszom ok. 6,9 mln PLN (ponad 43 proc. zysku za 2021 r.), co daje 0,60 zł na akcję. Nie wykluczony jest też skup akcji.

– Będziemy musieli skupić akcje by realizować program motywacyjny. Zatem jest duże prawdopodobieństwo, że w tym roku zdecydujemy się na skup akcji własnych. Z reguły czynimy to na przełomie III i IV kwartału. Na razie decyzje w tej sprawie nie zapadły – mówi Adam Żurawski.

Do tej pory Aplisens wypłacił w postaci dywidend 38,1 mln PLN, a poprzez skup akcji własnych 51 mln PLN.


Źródło: akcjonariat.pl


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2