reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

AGP: „rok 2022 będzie przełomowy”

Polski producent grafenu realizuje plany rozwoju biznesu: w 1Q 2022 spółka odnotowała skokowy wzrost przychodów oraz po raz pierwszy dodatni EBITDA.

Advanced Graphene Products „konsekwentnie realizuje plany rozwoju biznesu” i w raporcie za pierwszy kwartał przekazuje następujące informacje:

  • Przychody ze sprzedaży produktów w 1Q 2022 wyniosły blisko 200 tys. PLN i wzrosły siedmiokrotnie w porównaniu do przychodów ze sprzedaży produktów w 1Q 2021 oraz były o 37% wyższe niż przychody ze sprzedaży produktów wypracowane w całym 2021 r.
     
  • AGP zanotował dodatni zysk EBITDA w 1Q 2022 w wysokości ponad 291 tys. PLN.
     
  • W 1Q 2022 spółka poniosła stratę netto w wysokości 116 tys. PLN, wobec straty poniesionej w 1Q 2021 w wysokości 345,5 tys. PLN. Oznacza to oznacza poprawę o ponad 229 tys. PLN, co wynika ze wzrostu przychodów ze sprzedaży spółki.

W pierwszym kwartale AGD wdrażała strategię nawiązywania współpracy biznesowej z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w celu komercjalizacji zastosowań produkowanego przez spółkę grafenu. Oto najważniejsze wydarzenia w tym zakresie wymieniane przez AGP:

Od 1 stycznia 2022 roku Advanced Graphene Products (AGP) stał się wyłącznym dystrybutorem na terenie Unii Europejskiej grafenu funkcjonalizowanego krawędziowo (EFG) produkowanego przez GARMOR INC. z siedzibą w Orlando, USA. Natomiast GARMOR jest uprawniony do sprzedaży i dystrybucji na terenie USA produktów spółki, takich jak innowacyjne opatentowane rozwiązanie AGP grafen HSMG (High Strength Metallurgical Graphene), a także koncentratów polimerowych zawierających grafen.

W 1Q 2022 AGP zrealizowała kolejny etap długoterminowej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (European Space Agency - ESA). 17 marca 2022 roku spółka przystąpiła do umowy z ESA dotyczącej opracowania prototypu czujnika służącego do pomiaru temperatury i natężenia pola magnetycznego na bazie innowacyjnego opatentowanego rozwiązania AGP grafenu HSMG (High Strength Metallurgical Graphene). Wartość kontraktu z ESA wynosi 60 tys. EUR, a zlecenie ma zostać zrealizowane w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

AGP nawiązała również współpracę z platformą Amazon w celu rozpoczęcia sprzedaży i dystrybucji filamentu do drukarek 3D produkowanego przez AGP, co umożliwi spółce dostęp do zagranicznych rynków zbytu tego produktu – Advanced Graphene Products jest pierwszą firmą, która komercjalizuje grafen, oferując filament do druku 3D z grafenem w skali komercyjnej.

Ponadto 25 kwietnia 2022 r., AGP podpisała z Nanosphere długoterminową umowę na dostarczenie przemysłowych ilości grafenu, który posłuży docelowo do produkcji 60 ton farby antykorozyjnej używanej w produkcji innowacyjnych półosi samochodowych nowej generacji. Będą one instalowane w pojazdach najważniejszych europejskich producentów m.in. niemieckiej marki BMW.

– Już dziś mogę powiedzieć, że 2022 będzie przełomowym rokiem dla naszej spółki. Inwestycje poczynione w ciągu ostatnich lat i podpisane kontrakty na komercjalizację naszych produktów zmaterializowały się i zaczęły przynosić wymierne efekty w postaci wzrostu przychodów. Nasze innowacyjne technologie w obu obszarach – farb antykorozyjnych i filamentów do drukarek 3D wypływają na szerokie wody. Jesteśmy przygotowani pod względem produkcyjnym i komercyjnym na przemysłową produkcję w tych dwóch obszarach, a kolejne zastosowania grafenu w przemyśle stale rozwijamy – komentuje Maciej Gałązka, prezes zarządu AGP.

Maciej Gałązka dodaje, że od kilku tygodni przyspiesza komercyjny rozwój spółki, która pozyskała potężnych globalnych partnerów, takich jak Asbury Carbon (spółka matka Garmora), a ponadto jakość produktów została uwierzytelniona przez wykorzystanie wynalazku HSMG przez ESA. Prezes zwraca też uwagę, że przemysłowa skala kontraktów realizowanych z Nanosphere dla wielkiego koncernu Neapco sprawi, że grafen z fabryki AGP znajdzie się w samochodach topowych marek.

– Rozpoczynamy też sprzedaż Prografenu (filamentu do druku 3D) za pomocą sieci dystrybutorów oraz za pośrednictwem własnej platformy e-commerce, a także na portalu Amazon. To z kolei zwiastun prawdziwego skoku, jeśli chodzi o skalę działalności i realne strumienie przychodów. Jesteśmy pierwszą firmą, która w skali komercyjnej jest w stanie oferować tego typu produkt – stwierdza Maciej Gałązka.

Pierwszy kwartał to przełomowy moment w działalności komercyjnej AGP. W przychodach firmy wyraźnie zaznaczył się udział sprzedaży Prografenu, jak również start współpracy z Nanosphere. Dzięki czemu za 1Q2022 spółka uzyskała prawie 200 tys. PLN przychodów ze sprzedaży produktów (7 razy więcej niż w 1Q2021 i o 37% więcej niż za cały 2021 rok), przy czym umowy startowały w połowie kwartału.

Jak dodaje prezes, jeszcze w tym roku duża część finansowania pochodzi z zeszłorocznej emisji oraz z dotacji B&R, ale przychody ze sprzedaży będą coraz bardziej znaczące i przy zachowaniu trendu na sprzedaży, jaki widać w pierwszych miesiącach 2022, można się spodziewać, że już w czwartym kwartale tego roku spółka zacznie na siebie zarabiać.

Według danych analitycznych dotyczących światowego rynku grafenu, jego średnioroczna dynamika wzrostu w latach 2020-2027 wyniesie około 40%, a rynek osiągnie wartość 877 mln USD w 2027. (Za: Allied Market Research). Według firmy badawczej Reports n Reports globalna wartość rynku grafenu wzrośnie z 200 mln USD w 2018 roku do 1 mld USD w 2023 r.


Advanced Graphene Products (AGP) to innowacyjna spółka zajmująca się produkcją grafenu i rozwojem jego zastosowań. Spółka jest producentem zarówno grafenu płatkowego, jak i grafenu powierzchniowego, z własną, opatentowaną technologią produkcji na ciekłym metalu – HSMG, co pozwala uczestniczyć spółce w rynku obu znanych form grafenu.

Głównymi obszarami zastosowań, wytwarzanego przez AGP, grafenu płatkowego (GO – tlenek grafenu, rGO –zredukowany tlenek grafenu) są kompozyty węglowe, żywice epoksydowe, filamenty 3d, farby, powłoki antykorozyjne, czy też masterbatche.

Spółka jest również jedynym na świecie producentem grafenu w technologii HSMG, zapewniającej najlepsze parametry jakościowe grafenu powierzchniowego, który może być wykorzystywany w najbardziej wymagających zastosowaniach np. elektronice, w tym w: mikroprocesorach, sensorach i tranzystorach.

Posiadane przez AGP patenty obejmują zarówno sposób wytwarzania grafenu z ciekłego metalu, jak i sposób oddzielania grafenu od ciekłej matrycy formującej.

Od 29 listopada 2021 roku akcje spółki notowane są na rynku NewConnect. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2