reklama
reklama
reklama
© LUG
Przemysł elektroniczny |

Dynamiczny wzrost przychodów LUG

GK LUG opublikowała pełny raport za pierwszy kwartał, sporo uwagi poświęcając przy tym sytuacji w Ukrainie i wpływowi wojny na działalność spółki.


  • 56,97 mln PLN przychodów w I kwartale 2022 roku (+51,8% r/r).
  • 21,21 mln PLN zysku brutto ze sprzedaży w I kw. (+37,1% r/r). Drugi najwyższy wynik w historii Grupy LUG (rekord w III kw. 2021 r.). 
  • 4,95 mln PLN EBITDA w I kwartale roku (+57,6% r/r) i 0,84 mln PLN zysku netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej (+9,1% r/r).

Producent z branży oświetlenia podkreśla, że trwające wyzwania na rynku chipów nie przeszkodziły LUG w dynamicznym wzroście przychodów. Grupa Kapitałowa LUG SA zakończyła pierwszy kwartał roku skonsolidowanymi przychodami na poziomie 56,97 mln PLN, wobec 37,53 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 21,21 mln PLN względem 15,47 mln PLN w pierwszym kwartale minionego roku.

Wzrost przychodów w pierwszym okresie rozliczeniowym roku był efektem ekspansji sprzedażowej realizowanej w poprzednich kilku kwartałach. Zysk operacyjny Grupy LUG w I kwartale 2021 roku wyniósł 2,27 mln PLN i był blisko czterokrotnie wyższy w stosunku do I kwartału 2021 roku, kiedy wyniósł 0,57 mln PLN. Narastająco, na przestrzeni czterech kwartałów 2021 roku, wynik operacyjny wyniósł 6,05 mln PLN.

– Początek roku jest dla nas obiecujący. Zakończyliśmy inwestycję i uzyskaliśmy pełną funkcjonalność rozbudowanego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Pomoże nam ono oferować najbardziej efektywne energetycznie oprawy oświetleniowe na rynku, a także wspiera realizacje kontraktu dla Miasta Stołecznego Warszawy. W lutym otworzyliśmy przedstawicielstwo Grupy w Królestwie Maroka, które jest dla nas atrakcyjnym kierunkiem rozwoju i furtką do kolejnych państw Afryki Północnej. Mimo wyzwań na rynkach komponentów elektronicznych, utrzymujemy wysokie tempo wzrostu przychodów i poprawiamy rentowność – podkreśla Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG SA.

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w I kw. 2022 r. 21,21 mln PLN. To wzrost o 37,1% w stosunku do I kwartału 2021 roku. To też drugi najwyższy poziom w historii Grupy LUG, po rekordzie zanotowanym w III kw. poprzedniego roku. Pomimo wysokich wskaźników sprzedaży, o 4,0 p.p. r/r spadła marża brutto, na co wpływ miały rosnące ceny komponentów, w tym półprzewodników oraz koszty transportu.

– Specyfiką naszej działalności jest realizacja długoterminowych kontraktów, które podpisujemy z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, co w znacznej mierze ogranicza nasze możliwość renegocjacji cen zaoferowanych produktów i szybkiej reakcji na wysoki wzrost cen surowców i komponentów, z czym mierzymy się obecnie. Jednocześnie podejmujemy działania mające zabezpieczyć nas przed erozją procentowej marży brutto, m. in. w postaci okresowych podwyżek cen naszych wybranych produktów – dodaje Ryszard Wtorkowski

Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł w I kw. 2022 r. 4,95 mln PLN czyli o 57,6% więcej niż przed rokiem. Marża EBITDA wzrosła o 0,3 p.p. w ujęciu r/r i wyniosła 8,7%.

Zysk netto wyniósł w I kw. 2022 r. 0,84 mln PLN i utrzymał się na poziomie nieznacznie wyższym niż w każdym z trzech pierwszych kwartałów poprzedniego roku. Marża zysku netto osiągnęła 1,5%, czyli o 0,6 p.p. mniej niż przed rokiem.

Najważniejsze wydarzenia pierwszego kwartału

W połowie stycznia br. LUG Light Factory, spółka należąca do Grupy LUG, zakończyła rozbudowę drugiego zakładu, w Nowym Kisielinie i rozpoczęła bieżące użytkowanie nowej hali magazynowej oraz dobudowanej części budynku administracyjnego. Nowa przestrzeń pozwoli na usprawnienie gospodarki magazynowej Grupy.

14 lutego oficjalnie otwarto przedstawicielstwo Grupy w Królestwie Maroka. LUG Maroc będzie się zajmował się działalnością handlową w zakresie profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych LED na terenie Królestwa Maroka i obszarów sąsiadujących.

Pierwsze tygodnie 2022 roku to wejście w decydującą fazę realizacyjną kontraktu dostawy oświetlenia dla Miasta Stołecznego Warszawy.

– Modernizacja oświetlenia stolicy to jeden z największych tego typu projektów na świecie, który wymagał od LUG zaprojektowania dedykowanej oprawy oświetleniowej. Poza restrykcyjnymi wymaganiami technicznymi, dedykowana oprawa LUG spełnia również liczne kryteria w zakresie beznarzędziowego serwisu oraz designu korespondującego z architekturą miasta. Oprawa SAVA, bo o niej mowa, z dnia na dzień oświetla kolejne ulice Warszawy – jest już w dzielnicy Białołęka, Targówek, Praga i Włochy – informuje LUG.

Wpływ wojny w Ukrainie na funkcjonowanie Grupy LUG

Grupa Kapitałowa LUG SA nie posiada aktywów na Ukrainie, Białorusi ani w Rosji, działalność spółki zależnej LUG T.O.W. Ukraina od wielu lat jest zawieszona, a cele sprzedażowe które miały zostać zrealizowane w 2022 roku na rynku ukraińskim zostały przesunięte na pozostałe rynki bez istotnych konsekwencji dla budżetu sprzedażowego całej organizacji.

– Otwarta agresja ze strony Rosji względem sąsiadującej z Polską Ukrainy to jedno z tych zdarzeń, które było do tej pory rozpatrywane w kategoriach wysokiego wpływu, ale bardzo niskiego prawdopodobieństwa. Mimo, iż od czasu aneksji Krymu w 2014 r. czujność całej Europy pozostawała uśpiona względem trwających działań militarnych na terenie obwodów donieckiego i ługańskiego, to eskalacja działań na aktualną skalę wydawała nieracjonalna choćby z punktu widzenia potencjalnych konsekwencji gospodarczych dla wszystkich zaangażowanych stron. Nadchodzące miesiące pozostaną pod silnym wpływem tych wydarzeń, a Grupa stale podejmuje działania, aby ograniczyć ich wpływ na wyniki finansowe. Dostępność półprzewodników i surowców pozostaje ograniczona. Dotyczy to przede wszystkim stali, dla której jednym z głównych ośrodków wytwórczych były zakłady na terenie Mariupola. Ponadto, wydarzenia za naszą wschodnią granicą nie budują pewności inwestycyjnej, która sprzyjałaby realizacji wizji UE o budowaniu bazy produkcyjnej półprzewodników na terenie Europy. Koszty surowców energetycznych, a co za tym idzie koszty przetwórstwa, jak i transportu pozostaną pod silnym wpływem działań wojennych w kolejnych okresach. Istotnym czynnikiem będzie w nadchodzących miesiącach drożność szlaków handlowych ze wschodu, które mogą dodatkowo wpływać na fluktuację w realizacji dostaw komponentów do Grupy. W obecnych warunkach geopolitycznych i makroekonomicznych kluczowa będzie zdolność do zwinnego reagowania na zmieniające się otoczenie, co stanowi jedną z głównych wartości cechujących Grupę – komentuje Jakub Wtorkowski, dyrektor finansów strategicznych i ryzyka.

Sytuacja ludności cywilnej na terenach zaatakowanych przez Rosję jest krytyczna. Grupa LUG nie pozostaje obojętna wobec kryzysu imigracyjnego i dramatycznej sytuacji uchodźców z Ukrainy. Prowadzi szereg działań skierowanych zarówno do swoich pracowników i ich rodzin, jak również innych uciekających przed wojną czy też broniących swojej ojczyzny obywateli Ukrainy – pisze firma w komunikacie.


LUG SA to spółka holdingowa Grupy Kapitałowej LUG SA, europejskiego producenta profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Posiadająca ponad 30 lat doświadczenia firma z siedzibą w Zielonej Górze, od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa. W jej skład wchodzą: LUG S.A., LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brasil Ltda, LUG Lighting UK Ltd., TOW LUG Ukraina, BIOT Sp. z o.o., LUG Argentina S.A., LUG Turkey, LUG Services Sp. z o.o., ESCOLIGHT Sp. z o.o. oraz LUG West Africa Ltd. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską GPW.

 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-1