reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© bosch
Przemysł elektroniczny |

Bosch zainwestuje miliardy w technologie neutralne dla klimatu

Dr Stefan Hartung, prezes zarządu Robert Bosch ogłosił, że w ciągu trzech lat Bosch zainwestuje w technologie neutralne dla klimatu, takie jak elektryfikacja i wodór, około 3 mld EUR.

Bosch podkreśla, że w roku finansowym 2021 osiągnął znaczny wzrost sprzedaży i zysku pomimo trudnych warunków rynkowych. Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez firmę wzrosły o 10,1 proc. do 78,7 mld EUR, a zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o ponad połowę, do 3,2 mld EUR. Marża EBIT wzrosła do 4%, w porównaniu do 2,8% w roku poprzedzającym.

Wojna w Ukrainie i wszystkie jej konsekwencje przynoszą znaczącą niepewność – pisze Bosch w komunikacie. Prezes Grupy Bosch dr Stefan Hartung uważa, że choć w krótkim okresie wojna spowolni redukcję emisji dwutlenku węgla, to w dłuższej perspektywie przyspieszy zieloną transformację w Europie.

– Dla decydentów politycznych może to być powód do bardziej zdecydowanego działania – na przykład poprzez zachęcanie do zwiększania efektywności energetycznej istniejących budynków, czy wspieranie rozwoju wytwarzania energii odnawialnej na masową skalę – powiedział Hartung.

Prezes Bosch uważa, że elektryfikacja jest najszybszą drogą do neutralności klimatycznej, pod warunkiem, że opiera się na zielonej energii. Dlatego Bosch rozwija zrównoważoną mobilność: w 2021 roku zamówienia, które koncern przyjął w obszarze elektromobilności, po raz pierwszy przekroczyły poziom 10 mld EUR.

Hartung podkreślił, że potrzebny będzie również wodór, a polityka w obszarze przemysłu powinna koncentrować się na przygotowaniu wszystkich sektorów gospodarki na wodór, gdyż będziemy potrzebować obu rozwiązań, jeśli chcemy żyć na naszej niebieskiej planecie w sposób zrównoważony.

Jednocześnie prezes Bosch zapowiedział, że w ciągu najbliższych trzech lat firma zainwestuje kolejne 10 mld EUR w cyfrową transformację swojej działalności.

Perspektywy na 2022 rok: wysoki poziom niepewności w wymagającym otoczeniu

W pierwszym kwartale Grupa Bosch zwiększyła sprzedaż o 5,2%.

– Dobrze rozpoczęliśmy 2022 rok. Spodziewamy się przekroczenia prognoz wzrostu sprzedaży, które definiowaliśmy na poziomie 6%. Znaczna niepewność, z jaką mamy aktualnie do czynienia, uniemożliwia jednak dokładniejsze prognozowanie na cały bieżący rok – powiedział dr Markus Forschner, członek zarządu i dyrektor finansowy Robert Bosch GmbH.

Według Forschnera, firma może nie osiągnąć EBIT-u na poziomie roku ubiegłego. Mimo spodziewanego wzrostu sprzedaży, tegoroczny EBIT powinien oscylować między 3 do 4%.

Na wynik wpłynie wzrost kosztów energii, surowców i logistyki. W szczególności w sektorze biznesowym Mobility Solutions presja kosztowa jest obecnie bardzo wysoka – ceny niektórych surowców wzrosły nawet trzykrotnie od 2020 roku – wskazał Bosch.

– Musimy przygotować się na utrzymujące się wysokie ceny i bardzo niestabilne rynki. Nie tylko producenci samochodów, ale także dostawcy muszą podnosić ceny – powiedział Forschner.

W obecnej sytuacji Bosch zrewidował już znacząco swoje oczekiwania dotyczące światowej koniunktury gospodarczej. Firma spodziewa się, że w tym roku globalna gospodarka wzrośnie o prawie 3,5 procent – na początku roku oczekiwano wzrostu około 4 procent. Poprzednia prognoza dotycząca produkcji samochodowej (około 88 milionów pojazdów i spodziewany wzrost o 9 procent rok do roku) prawdopodobnie nie zostanie spełniona. Powodów tej sytuacji Forschner upatruje w negatywnych skutkach ponownego pojawienia się pandemii koronawirusa w Chinach oraz w trwających niedoborach półprzewodników.

Elektroliza wodoru: wejście na rynek warty 14 mld EUR

Myśląc o efektywnej ochronie klimatu, Bosch wkracza na rynek komponentów do elektrolizy wodorowej. Firma planuje zainwestować w ten nowy obszar prawie 500 mln EUR do końca bieżącej dekady. Połowa kwoty zostanie zainwestowana do czasu prowadzenia produktów na rynek, które jest planowane na 2025 r.

Firma ocenia, że w 2030 r. globalny rynek komponentów do elektrolizerów osiągnie poziom blisko 14 mld EUR. Bosch dostarcza tzw. stosy ogniw paliwowych – rdzenie systemu elektrolizy wodoru – które w połączeniu z energoelektroniką, czujnikami i jednostką sterującą tworzą inteligentne moduły. Ogniwa do wytwarzania wodoru powinny wejść do produkcji już w 2025 roku.

Termotechnika: 300 mln EUR na działalność związaną z pompami ciepła

– Ponad jedna trzecia emisji dwutlenku węgla pochodzi z budynków, działania na rzecz klimatu muszą więc być realizowane również w naszych domach – powiedział dr Christian Fischer. Jako wiceprezes zarządu Robert Bosch GmbH odpowiada za dobra konsumpcyjne, energię i technologię budowlaną.

Do połowy bieżącej dekady Bosch zainwestuje dodatkowe 300 mln EUR w pompy ciepła. Do 2025 roku rynek będzie rósł o 15-20% rocznie. My chcemy rosnąć dwa razy szybciej niż rynek – powiedział Fischer.  

Industrial Technology: Efektywność energetyczna dzięki cyfryzacji

Bosch koncentruje się też na poprawie efektywności energetycznej i kosztowej w fabrykach.

– Cyfryzacja produkcji przemysłowej to także element działań na rzecz klimatu – powiedział Rolf Najork, członek zarządu Robert Bosch GmbH, który nadzoruje sektor Industrial Technology.

Dzięki zintegrowanemu z siecią zarządzaniu energią, zmniejszamy jej zużycie w produkcji średnio o 5 procent rocznie. Platforma Energetyczna z portfolio Przemysłu 4.0 Bosch, jest już wykorzystywana w 80 projektach klientów i w 120 lokalizacjach firmy na świecie.

Jednocześnie Grupa Bosch stawia na elektryfikację. Firma spodziewa się, że do 2030 r. 30 procent maszyn mobilnych wykorzystywanych w produkcji, zostanie zelektryfikowanych. To stworzy dodatkowy rynek napędów wysokowoltowych o wartości 1,5 mld EUR.

Bosch chce również rozwijać pojazdy elektryczne poprzez swoją technologię przemysłową.

– Razem z VW pracujemy nad stworzeniem przedsiębiorstwa, które będzie wyposażało fabryki akumulatorów w Europie. Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera w systemach do masowej produkcji akumulatorów – powiedział Najork.

Eksperci przewidują, że do 2030 r. technologia produkcji ogniw akumulatorowych osiągnie na całym świecie łączną wartość rynkową 50 mld EUR.

Przejście na alternatywną mobilność: elektryfikacja za pomocą baterii i układów napędowych opartych na ogniwach paliwowych

– Bosch chce być dostawcą numer jeden w zakresie elektrycznych układów napędowych do pojazdów drogowych – powiedział dr Markus Heyn, członek zarządu Robert Bosch GmbH i prezes sektora Mobility Solutions.

Kluczowym zadaniem technicznym jest utrzymanie odpowiedniej temperatury układu napędowego, w tym akumulatora, oraz zapewnienie pasażerom właściwego komfortu cieplnego we wnętrzu pojazdu – samo inteligentne zarządzanie temperaturą może zwiększyć zasięg pojazdu elektrycznego o 25%. W tym celu Bosch opracował zintegrowane rozwiązanie: elastyczną jednostkę termiczną – w skrócie: FTU. Dzięki FTU Bosch wkracza na rynek, który, zgodnie z przewidywaniami firmy, osiągnie do końca dekady wielkość 3,5 mld EUR.

Jeśli chodzi o mobilność elektryczną opartą na ogniwach paliwowych, w tym roku Bosch rozpocznie produkcję układów napędowych z ogniwami paliwowymi do samochodów ciężarowych. Firma nie później niż w 2025 roku w zakładzie w Bambergu chce produkować stoki ogniw paliwowych o mocy jednego gigawata.

Bosch po raz kolejny zwiększył nakłady inwestycyjne na mobilne ogniwa paliwowe: między 2021 i 2024 rokiem zainwestuje w nie prawie miliard euro.

Rok 2021 – „przezwyciężenie wyzwań mimo presji kosztowej”

Grupa Bosch zwiększyła przychody ze sprzedaży o 10,1 procent, a EBIT z działalności operacyjnej o ponad 50 procent. Bosch podkreśla, że osiągnął te wyniki pomimo trwającej pandemii koronawirusa, utrzymujących się wąskich gardeł w dostawach półprzewodników i wysokich cen surowców.

W 2021 roku wydatki związane z badaniami i rozwojem w Grupie Bosch utrzymały się na stałym poziomie 6,1 mld EUR (2020: 5,9 mld EUR), a nakłady inwestycyjne wzrosły nieznacznie do 3,9 mld EUR (2020: 3,3 mld EUR). Nakłady na badania i rozwój przeznaczane są przede wszystkim na elektromobilność i systemy wspomagania kierowcy, a także na projekty elektryfikacji w przemyśle i technice grzewczej. Wskaźnik kapitału własnego wzrósł o 1,3 punktu, osiągając 45,3 procent.

Rok 2021: rozwój poszczególnych obszarów biznesowych

Wszystkie obszary działalności firmy Bosch przyczyniły się do pozytywnego rozwoju biznesu. Sektor Mobility Solutions , który generuje najwyższe obroty w Grupie Bosch, odnotował wzrost sprzedaży o 7,6 proc. do 45,3 mld EUR. Po skorygowaniu o efekt różnic kursowych, oznacza to wzrost o 7,9%. Po stracie w roku poprzedzającym, w 2021 r. sektor ten osiągnął lekko dodatni wynik z EBIT na poziomie 0,7 proc.

– Dział Mobility Solutions jest szczególnie narażony na niedobory półprzewodników i musi przygotować się na głęboką transformację obszaru transportu. W tym samym czasie dział mocno inwestuje w elektromobilność i zautomatyzowaną jazdę i w związku z tym ponosi wyższe koszty surowców i logistyki – powiedział Markus Forschner.

Sektor Industrial Technology skorzystał na ożywieniu kluczowych rynków inżynierii mechanicznej i zwiększył sprzedaż o 18,9 procent do 6,1 mld EUR. Po skorygowaniu o różnice kursowe wzrost wyniósł z 19,4 procent, a wskaźnik EBIT – 8,4%.

Po dobrych wynikach w 2020 roku, sektor Consumer Goods ponownie zwiększył sprzedaż, tym razem o 12,7 procent (14,4 procent po uwzględnieniu efektu różnic kursowych) do 21 miliardów euro. Sektor ponownie osiągnął dwucyfrowy (10,2 proc.) wskaźnik EBIT z działalności operacyjnej.

Sektor Energy and Building Technology zwiększył swoją sprzedaż o 7,8 procent (8,8 procent po skorygowaniu o efekty kursowe). Przy łącznej sprzedaży 5,9 mld euro, EBIT sektora wyniósł 5,1 proc.

© Bosch

Zrównoważony rozwój

– Zrównoważony rozwój nie jest już tematem pobocznym; musi być częścią podstawowej działalności każdej firmy – powiedziała Filiz Albrecht, członkini zarządu i dyrektorka ds. stosunków przemysłowych w Robert Bosch GmbH.

Firma zapewnia, że od 2020 roku 400 lokalizacji Bosch na całym świecie jest neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Bosch zrealizował już 30% oszczędności energii, które planował uzyskać do końca 2030 roku.

Bosch opracowuje technologię neutralną dla klimatu przede wszystkim w lokalizacjach, w których wcześniej produkowano rozwiązania spalinowe. Dzięki programom umożliwiającym przekwalifikowanie się i dzięki wewnętrznej platformie pośrednictwa pracy, 1400 pracowników pracujących dotychczas w obszarze układów napędowych, znalazło nowe miejsca pracy w dziedzinach takich jak oprogramowanie czy elektromobilność.

– Do końca roku prawie 2300 pracowników będzie pracować nad mobilnymi i stacjonarnymi ogniwami paliwowymi – prawie wszyscy będą zrekrutowani wewnętrznie – powiedziała Albrecht.

Poinformowała również, że firma zamierza w tym roku zatrudnić na całym świecie 10 000 nowych programistów.

Zatrudnienie w roku 2021

Grupa Bosch zwiększyła zatrudnienie we wszystkich regionach. Na dzień 31 grudnia 2021 r. firma zatrudniała 402 614 osób na całym świecie – o 7 580 więcej niż rok wcześniej.
 


reklama
Załaduj więcej newsów
April 11 2024 07:39 V22.4.25-2
reklama
reklama