reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Zarząd APS Energia rekomenduje dywidendę z ubiegłorocznego zysku

Spółka proponuje przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy kwotę 845,6 tys. PLN, co daje 0,03 PLN na akcję. Jednocześnie zaleca skierowanie na kapitał zapasowy 6,45 mln PLN.

Zgodnie z założeniami strategii na lata 2022 – 2026, rekomendowana kwota rocznej dywidendy może wynieść, w wybranym roku od 10 do 30% skonsolidowanych zysków netto Grupy lub więcej, jeśli pozwoli na to bieżąca sytuacja spółki.

– W związku z obecną sytuacją finansową spółki umożliwiającą realizowanie planów inwestycyjnych i rozwojowych przyjętych na rok 2022 w ramach obowiązującej strategii, a także przy uwzględnieniu zabezpieczenia spółki przed ekonomicznymi skutkami konfliktu i nałożonych sankcji, zdaniem zarządu przeznaczenie 11,59% zysku netto na wypłatę dywidendy jest uzasadnione i znajduje pokrycie w posiadanych na ten moment aktywach finansowych spółki – czytamy w komunikacie APS Energia.

Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na 15 czerwca oraz wypłaty na 30 czerwca 2022 r.

W zeszłym roku APS Energia dynamicznie poprawiała wyniki. Przychody Grupy wzrosły o 33 proc. w ujęciu r/r do poziomu 113,3 mln PLN. EBITDA zbliżył się do 14,2 mln PLN wobec 0,7 mln PLN z 2020 roku, a EBIT do 11 mln PLN w porównaniu z 2,6 mln PLN straty odnotowanej rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 9,3 mln PLN (-5,4 mln PLN straty netto w 2020 r.). Jednocześnie rekordowy pod względem wyników okazał się IV kwartał 2021 roku: 56,9 mln PLN przychodów i 12,6 mln PLN zysku netto.

reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-1