reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Relpol zwiększył przychody o 10% w 2021 roku

Dla żarskiego producenta przekaźników rok 2021 był czasem realizacji planów inwestycyjnych, ale oznaczał też wyzwania związane z COVID-19 oraz z niestabilnością rynku surowcowego.

Relpol podkreśla jednak, że pomimo trudności, Grupa kapitałowa zwiększyła poziom przychodów w porównaniu do roku poprzedniego. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 133 592 tys. PLN, czyli były wyższe o 10,4% w porównaniu do roku 2020. Natomiast zysk netto grupy kapitałowej wyniósł 6 574 tys. PLN i był o 15,6% niższy od zysku roku  ubiegłego. Jednakże  zysk  roku 2020 powiększony został o 2,7 mln PLN, z tytułu pozyskanych dotacji z tarczy antykryzysowej, na utrzymanie miejsc pracy.

©Relpol

70% wartości sprzedaży Relpolu pochodzi z rynków eksportowych a 30% z rynku krajowego. Największymi rynkami są w kolejności: niemiecki (około 37% przychodów), polski (30%) i pozostałe  kraje  Europy  (26%). Z kolei znaczącymi grupami produktów są przekaźniki miniaturowe i przemysłowe oraz wysokoprądowe, przeznaczone głównie do inwerterów solarnych.

– Rok 2021, pomimo dużych obaw związanych z COVID-19, charakteryzował się utrzymaniem pozytywnej koniunktury i wzrostem zamówień na wyroby z naszego portfolio, zgodnie z długoterminowymi prognozami dla rynku globalnego. Odnawianie parku maszynowego, automatyzacja kolejnych elementów linii produkcyjnych, potwierdzenie jakości zdobywanymi certyfikatami jakości ISO i innymi nagrodami w roku 2021, przybliża nas do realizacji planu zwiększenia przychodów w najbliższych latach – komentuje Krzysztof Pałgan wiceprezes zarządu, p.o. prezesa zarządu.

Pod koniec roku Relpol zakończył budowę nowej hali produkcyjnej, do której w styczniu 2022 roku relokowane zostały linie do automatycznej produkcji przekaźników miniaturowych. Po uzupełnieniu parku maszynowego, zwiększenie mocy produkcyjnych planowane jest na przełom trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku.

Z kolei dzięki uzyskaniu w dotychczasowych pomieszczeniach nowej przestrzeni produkcyjnej, firm usprawni organizację produkcji i automatyzację w pozostałych grupach produktów, co ma dotyczyć także  planowanych nowych grup produktów będących efektem realizowanych projektów badawczo-rozwojowych.

Relpol kontynuował bowiem prace badawczo rozwojowe dotyczące przekaźnika bistabilnego oraz przekaźnika o zwiększonej niezawodności do infrastruktury krytycznej. Oba projekty dofinansowane są ze środków NCBiR, a ich zakończenie planowane jest na koniec roku 2023. Łączna kwota realizacji projektów oszacowana została na 39 336 tys. PLN, w tym dofinansowania do 16 331 tys. PLN.

– W rok 2022 weszliśmy z większą ilością zamówień oraz z optymizmem zarówno w stosunku do przychodów ze sprzedaży jak również wyników z działalności. Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała jednak konieczność rewizji planów i dostosowania działalności operacyjnej do nowych warunków. Podjęto wiele działań zmierzających do utrzymania potencjału i ciągłości realizacji dostaw oraz zbilansowania niewątpliwie pojawiających się dodatkowych oraz wyższych kosztów produkcji spowodowanych reorganizacją miejsc produkcji. Z uwagi na brak możliwości dokładnego określenia wpływu wojny na sytuację firmy, zostały zapobiegawczo zrewidowane i ograniczone plany wydatków, w tym inwestycyjnych o te, które mogą być zrealizowane w późniejszych okresach bez wpływu na funkcjonowanie i rozwój spółki – informuje Krzysztof Pałgan.

Relpol nadal zamierza ponosić wydatki na inwestycje związane z realizacją projektów badawczo-rozwojowych podnoszących potencjał wytwórczy w obszarze przekaźników miniaturowych oraz na inwestycje niezbędne do utrzymania  infrastruktury i parku maszynowego.

Jak konkluduje wiceprezes Relpolu, pomimo kryzysowej sytuacji związanej m.in. z wojną w Ukrainie i zmian w przepływach towarów, w obliczu nieuchronnego postępu automatyzacji produkcji i transformacji energetycznej, perspektywy krótko i długo terminowe są dla firmy raczej pozytywne.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 28 2024 11:54 V22.3.46-1