reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Creotech
Przemysł elektroniczny |

Creotech Instruments SA zwiększył przychody o 20%

Creotech Instruments, polski producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki, w 2021 roku osiągnął ponad 40 mln PLN przychodów ogółem.


  • W 2021 Creotech zwiększył marżę EBITDA skorygowaną o wynik na działalności B+R do poziomu około 17%.
  • Wpływ na wyniki finansowe miały zrealizowane kontrakty z obszaru technologii kosmicznych i branży kwantowej.
  • W 2021 roku spółka przeprowadziła IPO i zadebiutowała na NewConnect. Przejście na GPW planowane jest jeszcze w pierwszej połowie tego roku.
  • Aktualnie firma stara się pozyskać dodatkowy kapitał w ramach nowej oferty publicznej nowych akcji o wartości 55,7 mln PLN netto.

– Konsekwentnie realizowane założenia rozwoju spółki pozwalają nam systematycznie zwiększać poziom przychodów i generowanych marż, alokując praktycznie całość wygenerowanych środków na działania B+R. Dzięki temu w 2021 roku, zgodnie z założeniami, udało nam się zwiększyć wyniki r/r. W raportowanym okresie osiągnęliśmy ponad 40 mln PLN przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży netto w wysokości około 33 mln PLN powiększone o przychody z dotacji na projekty B+R w wysokości około 7 mln PLN), co oznacza wzrost o 20% względem roku 2020. EBITDA wyniosła ponad 3 mln PLN. Skorygowana EBITDA o wynik na działalności B+R to 5,7 mln PLN  – mówi Maciej Kielek, wiceprezes ds. finansowych w Creotech Instruments SA.

Spółka Creotech Instruments powstała w 2012 roku. Firma specjalizuje się przede wszystkim w sektorze kosmicznym oraz w branży aparatury naukowej, m.in., jako jedna z pierwszych w Europie, opracowuje i produkuje urządzenia do komputerów kwantowych. Creotech stworzył dotychczas m.in. 37 zaawansowanych systemów dla aplikacji kwantowych, które dostarcza do blisko 50 laboratoriów naukowych, takich jak Uniwersytet Oxford, czy Berkley. W 2021 roku spółka pozyskała dodatkowe 5 mln PLN na rozwój działań z obszaru technologii kwantowej. Środki te pochodziły z dofinansowania NCBiR i były przeznaczone na rozwój projektu B+R ‘Elektronika w odpowiedzi na wyzwania Technologii Kwantowych’.

W 2013 roku spółka Creotech Instruments rozpoczęła współpracę z Centrum Badań Kosmicznych oraz Europejską Agencją Kosmiczną (European Space Agency), zaczynając w ten sposób działalność w obszarze kosmicznym. Jednym z programów, w których aktualnie firma uczestniczy, jest strategiczny projekt PIAST (Polis Imaging Satellites) dla polskiego sektora obronnego. W kwietniu tego roku spółka zakończyła pierwszy przegląd tego projektu pod nazwą System Requirements Review. Celem całego przedsięwzięcia jest umieszczenie trzech mikrosatelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej w 2024 roku.

Jednocześnie spółka pracuje nad projektem EagleEye, w ramach którego opracowywany jest mikrosatelita obserwacyjny Ziemi. Jego wyniesienie na niską orbitę okołoziemską planowane jest w latach 2023 - 2024.

Creotech Instruments od dwóch lat intensywnie rozwija także obszar systemów dla bezzałogowych statków powietrznych, który zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Szacuje się, że w 2026 roku światowy rynek dronowy będzie wyceniany na ok. 41,3 mld USD. 

25 kwietnia br. rozpoczęła się oferta publiczna Creotech Instruments, obejmująca nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN za jedną akcję oraz sprzedaż do 100.000 akcji istniejących. Sprzedaż przez kluczowych akcjonariuszy związana jest jedynie z koniecznością rozliczenia ich zobowiązań względem Agencji Rozwoju Przemysłu – pierwszego istotnego zewnętrznego akcjonariusza spółki. Pozyskane środki – w kwocie do 55,7 mln PLN netto – zostaną przeznaczone przede wszystkim na ukończenie kluczowych projektów B+R oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej i sprzedażowej spółki.

– Środki z oferty pozwolą nam przede wszystkim na optymalizację i finalizację projektów z obszaru kosmicznego oraz umożliwią zwiększenie zdolności produkcyjnych w tym obszarze nawet do 20 satelitów rocznie. Będzie to miało wpływ na wzrost skali naszego biznesu i tym samym przyszłe wyniki finansowe – mówi Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments SA.

Oferta publiczna poprzedza plany giełdowe, związane z przeniesieniem akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW. Wejście na główny parkiet planowane jest w połowie tego roku.
 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2