reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexander fediachov dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Aplisens chce przeznaczyć na dywidendę 6,9 mln PLN

Zarząd spółki rekomenduje wypłatę w wysokości 0,6 PLN na akcję. To daje stopę na poziomie 4,6 proc.

Propozycja zarządu w sprawie podziału ubiegłorocznego zysku zakłada przeznaczenie na dywidendę kwoty blisko 6,9 mln PLN i ponad 9 mln PLN na zwiększenie kapitału zapasowego.

– W ocenie zarządu, obecna sytuacja finansowa spółki, po uwzględnieniu występujących ryzyk oraz planów na najbliższe kwartały, pozwala na realizację polityki dywidendowej za rok 2021 na poziomie 43,4% zysku netto spółki. Rekomendacja zarządu będzie podlegała ocenie Rady Nadzorczej spółki, a ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie – czytamy w komunikacie Aplisensu.

Spółka od lat dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Jej strategia zakłada realizację polityki dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25% osiąganych zysków netto Aplisens SA oraz nie wyklucza kontynuacji skupów akcji własnych. W roku 2021 dziesiąty rok z rzędu wypłaciła dywidendę. W sierpniu do akcjonariuszy trafiło 5,3 mln PLN (0,45 PLN/akcję) w postaci dywidendy, a w październiku na skup akcji własnych przeznaczyła kolejne 9,1 mln PLN. Do tej pory Aplisens wypłacił w postaci dywidend 38,1 mln PLN, a poprzez skup akcji własnych 51 mln PLN.

Aplisens ma za sobą rekordowy rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 12,4 proc. do 121,4 mln PLN, EBIT był wyższy o 24,3 proc. r/r i wyniósł 21,6 mln PLN a zysk netto poprawił się r/r o prawie 21 proc. osiągając 18 mln zł. Na poziomie jednostkowym czysty zysk sięgnął 15,9 mln PLN wobec 13,7 mln PLN rok wcześniej.
 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama