reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexander fediachov dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Aplisens chce przeznaczyć na dywidendę 6,9 mln PLN

Zarząd spółki rekomenduje wypłatę w wysokości 0,6 PLN na akcję. To daje stopę na poziomie 4,6 proc.

Propozycja zarządu w sprawie podziału ubiegłorocznego zysku zakłada przeznaczenie na dywidendę kwoty blisko 6,9 mln PLN i ponad 9 mln PLN na zwiększenie kapitału zapasowego.

– W ocenie zarządu, obecna sytuacja finansowa spółki, po uwzględnieniu występujących ryzyk oraz planów na najbliższe kwartały, pozwala na realizację polityki dywidendowej za rok 2021 na poziomie 43,4% zysku netto spółki. Rekomendacja zarządu będzie podlegała ocenie Rady Nadzorczej spółki, a ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie – czytamy w komunikacie Aplisensu.

Spółka od lat dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Jej strategia zakłada realizację polityki dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25% osiąganych zysków netto Aplisens SA oraz nie wyklucza kontynuacji skupów akcji własnych. W roku 2021 dziesiąty rok z rzędu wypłaciła dywidendę. W sierpniu do akcjonariuszy trafiło 5,3 mln PLN (0,45 PLN/akcję) w postaci dywidendy, a w październiku na skup akcji własnych przeznaczyła kolejne 9,1 mln PLN. Do tej pory Aplisens wypłacił w postaci dywidend 38,1 mln PLN, a poprzez skup akcji własnych 51 mln PLN.

Aplisens ma za sobą rekordowy rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 12,4 proc. do 121,4 mln PLN, EBIT był wyższy o 24,3 proc. r/r i wyniósł 21,6 mln PLN a zysk netto poprawił się r/r o prawie 21 proc. osiągając 18 mln zł. Na poziomie jednostkowym czysty zysk sięgnął 15,9 mln PLN wobec 13,7 mln PLN rok wcześniej.
 

reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-2