reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© XTPL
Przemysł elektroniczny |

2021 przełomowym rokiem dla wzrostu XTPL

Wśród najważniejszych osiągnięć z 2021 roku XTPL wymienia zawarcie czterech umów sprzedaży urządzeń Delta Printing System, zwiększenie sprzedaży nanotuszów oraz zbudowanie międzynarodowej sieci dystrybutorów.


  • XTPL odnotowało skokowy wzrost przychodów, co potwierdza przemianę spółki z podmiotu R&D w firmę skutecznie komercjalizującą swoje rozwiązania.
  • W ubiegłym roku spółka kontynuowała główne projekty z zakresu wdrożeń przemysłowych, które prowadzi z globalnymi producentami elektroniki użytkowej.

XTPL SA, dostawca rozwiązań nanodruku dla rynku nowoczesnej elektroniki, opublikował wyniki osiągnięte w 2021 roku.  

– Gdyby podsumować krótko rok 2021, to można powiedzieć, że dla XTPL był to czas fundamentalnej zmiany. Zamknęliśmy pierwszy, bardzo wymagający etap wzrostu spółki, stając się przedsiębiorstwem, które generuje przychody ze sprzedaży swoich rozwiązań oraz sukcesywnie je zwiększa. Ta przemiana była możliwa dzięki naszej konsekwentnej pracy oraz globalnie konkurencyjnym produktom i technologii. Autorska metoda UPD oraz oparte na niej rozwiązania technologiczne znalazły już uznanie na rynku i z powodzeniem są przez nas komercjalizowane – mówi dr Filip Granek, prezes zarządu XTPL SA.

W 2021 roku można było dostrzec pierwsze pozytywne rezultaty popularyzowania technologii XTPL dzięki urządzeniu Delta Printing System (DPS), którego produkcja oraz sprzedaż stanowi jedną z trzech linii biznesowych spółki. Komercjalizacja tych urządzeń jest prowadzona przez XTPL, zgodnie z wypracowaną strategią, poprzez dotarcie do najważniejszych ośrodków naukowych na świecie, których prace badawcze są stale obserwowane przez największych globalnych graczy rynkowych. Dzięki zawartym dotychczas umowom sprzedaży DPS oraz podjętej współpracy z naukowcami m.in. z Uniwersytetu w Stuttgarcie, w Glasgow czy w Brescii, spółka uzyskała pozytywne rekomendacje swojej technologii od liderów opinii uznanych w środowisku naukowym oraz wśród przedstawicieli branż: mikroelektroniki, mikrosystemów, półprzewodników, biosensorów, wyświetlaczy.

– Zbudowaliśmy urządzenie Delta Printing System by skutecznie dotrzeć do globalnych wytwórców urządzeń elektronicznych nowej generacji, umożliwiając im poznanie naszej technologii i przetestowanie jej możliwości. W ubiegłym roku osiągnęliśmy postawiony cel sprzedaży pięciu takich urządzeń. Istotnym było, aby te pierwsze sprzedane egzemplarze trafiły do określonych instytucji w kraju i za granicą, gdzie będą pełnić rolę ambasadorską naszej technologii ultraprecyzyjnej depozycji UPD. Było to możliwe m.in. dzięki skierowaniu oferty do wybranych ośrodków badawczo-naukowych i akademickich, które nawiązały i utrzymują relacje z przemysłowymi graczami z branży elektroniki drukowanej. Dzięki temu uzyskaliśmy już wiele pozytywnych rekomendacji dla naszej technologii od tych ośrodków. Pod koniec 2021 opublikowana została nawet praca naukowa zespołu badawczego prof. Ravindera Dahiya z Uniwersytetu w Glasgow, bazująca na wynikach uzyskanych dzięki Delta Printing System, która spotkała się z bardzo dobrym odbiorem światowej społeczności związanej z rozwojem branży mikroelektroniki i półprzewodników – wyjaśnia prezes XTPL.

Druga linia biznesowa, która również w ubiegłym roku znacząco rosła, to tusze przewodzące oparte na nanocząstkach metalicznych. Wolumen sprzedaży wzrósł prawie trzykrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim. XTPL także powiększyła swoją ofertę wprowadzając do niej tusz IJ36 przeznaczony do popularnej techniki druku inkjet. Zespół R&D obecnie pracuje nad nowymi formulacjami nanotuszów zawierającymi inne niż srebro metale, m.in. miedź oraz złoto.

Spółka także już na początku 2022 pochwaliła się zawarciem współpracy z notowaną na NASDAQ, izraelską firmą technologiczną Nano Dimension, dla której opracowuje dedykowaną formulację tuszu. Niedawno XTPL informowało o osiągnięciu pierwszego kamienia milowego w zakresie realizacji tej umowy, który związany jest z pierwszą płatnością na rzecz spółki.

– Umowa o współpracy, którą zawarliśmy z Nano Dimension to nie tylko ogromny sukces, potwierdzający możliwości naszej technologii i produktów na niej opartych. To także pierwszy krok wprowadzenia naszej technologii na linie przemysłowe globalnych graczy. Ta współpraca pokazuje istniejącą potrzebę rynku w zakresie wprowadzenia technologii poprawiających i zastępujących aktualnie stosowane procesy produkcji elektroniki. XTPL zamierza tę potrzebę rynku zaspokoić. Niedawno także zawarliśmy umowę z amerykańską firmą nScrypt, która już poznała potencjał naszych nanotuszów i zdecydowała się wprowadzić jeden z nich: nanopastę CL85 do oferty dla swoich klientów z branż urządzeń medycznych, obronnych i kosmicznych. Powyższe umowy potwierdzają rozpoznawalność XTPL oraz uznanie unikalności naszej oferty nanosztuszów – wskazuje Filip Granek.

Spółka kontynuuje prace nad finalizacją komercjalizacji swojej głównej linii biznesowej, którą jest wdrożenie przemysłowe poprzez integrację modułu drukującego EPSILON na linie produkcyjne globalnych wytwórców. W ubiegłym roku XTPL realizowało dziewięć równoległych procesów ewaluacyjnych, znajdujących się w głównym portfelu projektowym spółki. Najbardziej zaawansowane prace realizowane były w zakresie zastosowania technologii XTPL m.in. w segmencie napraw wysokorozdzielczych wyświetlaczy typu OLED i w branży półprzewodnikowej, w obszarze tzw. back-end processingu chipów półprzewodnikowych, a także w zakresie deponowania metalicznych tuszów do tworzenia połączeń o wysokiej gęstości upakowania do zaawansowanych płytek PCB.

– Potencjalni klienci, z którymi prowadzimy zaawansowane procesy ewaluacyjne, wskazują na znaczący potencjał wykorzystania naszej technologii w rozwiązaniu przyszłych problemów wydajności produkcji oraz wsparcia popularyzacji nowych produktów jak wyświetlacze micro-LED i wydajniejsze układy scalone. Realizujemy działania zgodnie z planem uzgodnionym z kontrahentami. Warto podkreślić, że zmiana procesów produkcji to zdarzenie, które wymaga wcześniejszego starannego zaplanowania. Globalni dostawcy komponentów oraz urządzeń dedykowanych elektronice związani są kontraktami zapewniającymi stałość dostaw, dlatego wprowadzenie zmian w zakresie cyklu produkcyjnego wymaga uwzględnienia wielu czynników by nie zakłócić łańcucha dostaw – tłumaczy prezes XTPL.

XTPL zwraca też uwagę, że w komercjalizacji technologii spółki i jej produktów pomaga także budowana od 2021 roku międzynarodowa sieć dystrybucyjna. W jej skład wchodzi obecnie pięć podmiotów z Europy oraz Azji, czyli istotnych rynków w rozwoju elektroniki nowej generacji.

– Potrzeba zbudowania sieci dystrybutorskiej wynika w naszej branży z konieczności fizycznej obecności i budowania bezpośrednich relacji, szczególnie w Chinach czy Korei. Naszych partnerów biznesowych w tym zakresie wybieramy bardzo świadomie, ważne jest by naszą promocję i budowanie bazy kontaktów prowadził podmiot, który rozumie branżę. W tej chwili mamy pięciu dystrybutorów, którzy nas wspierają i widzimy pierwsze efekty ich pracy. Wielkość naszej sieci dystrybucyjnej na pewno będzie się zmieniać – w najbliższej przyszłości może jeszcze rosnąć, później nie jest wykluczone, że ograniczymy się do tych najlepszych dla nas podmiotów – mówi Filip Granek.

2021 rokiem pierwszych znaczących przychodów ze sprzedaży

W 2021 roku XTPL wypracowała ponad 2,08 mln PLN przychodów ze sprzedaży produktów i usług, w porównaniu do 64 tys. PLN w roku poprzednim. Pozyskano także łącznie ok. 4,5 mln PLN z tytułu dotacji (z czego 2,6 mln PLN ujęte zostało jako przychody w rachunku wyników) w porównaniu do 2,2 mln PLN pozyskanych rok wcześniej. Poziom EBITDA wyniósł ok. -5,7 mln PLN, wobec -7,6 mln PLN w 2020 roku. Poprawiono także przepływy operacyjne, które w 2021 roku osiągnęły poziom -3,8 mln PLN wobec -5 mln PLN rok wcześniej. Poziom środków pieniężnych spółki na koniec 2021 roku wyniósł 4,58 mln PLN.

– Osiągnięte w 2021 r. przychody ze sprzedaży produktów w wysokości ponad 2 mln PLN to rezultat naszej wytrwałej i ciężkiej pracy. Oprócz wartości pieniężnej stanowią dla nas kamień milowy w rozwoju biznesu. Rozpoczęliśmy komercjalizację produktów i technologii, co pozwala nam w coraz większym stopniu samodzielnie rozwijać się dzięki przepływom pieniężnym z działalności operacyjnej. Rozwój spółki był wspierany w 2021 roku także poprzez efektywne wykorzystanie grantów w wysokości ponad 4 mln PLN. Budujemy swój biznes dynamicznie, utrzymując jednocześnie dyscyplinę kosztową, co daje nam przestrzeń na dalszy, sukcesywny wzrost – mówi Jacek Olszański, członek zarządu ds. finansowych XTPL SA.


 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2