reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Sonel z dwucyfrowymi wzrostami przychodów i zysku netto

Producent aparatury kontrolno-pomiarowej, mimo trudnego otoczenia, wypracował w 2021 roku rekordowe przychody i zysk netto – raportuje Sonel.

W 2021 roku skonsolidowane przychody Sonela wzrosły o 36 proc. r/r do 158,1 mln PLN. Zysk operacyjny wyniósł 15,8 mln PLN (+7 proc.), a zysk netto sięgnął 16,2 mln PLN (+20,5 proc.). 

Jednostkowe przychody Sonela wzrosły z 108,5 mln PLN do 113,8 mln PLN, a czysty zysk z 13,4 mln PLN do 14,7 mln PLN.

– Naszą reakcją na wzrosty kosztów były próby podwyższania cen wyrobów i usług, ale tu nasze możliwości ograniczał rynek i konkurencja. Tym niemniej, w drugiej połowie roku, gdy proces inflacyjny w Polsce i Europie nabrał tempa uzyskaliśmy akceptację kluczowych klientów na pewne podwyżki, co poprawiło nieco poziom marż, wpływając na końcowy rezultat. Duży wpływ na końcowy wynik miał również uzyskany bonus od naszego partnera Sanxing oraz spółki z grupy kapitałowej Foxytech za uzyskane poziomy sprzedaży – wskazuje w raporcie rocznym Krzysztof Wieczorkowski, prezes zarządu Sonela.

Warto zwrócić uwagę na wspomniany Foxytech, którego dynamika sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 580 proc. Spółka osiągnęła obrót na poziomie 42 mln PLN, zwiększając tym samym sprzedaż rok do roku aż siedmiokrotnie. Rozwój firmy Foxytech wynika z kontynuowania w roku 2021 współpracy z grupą Sanxing oraz jest efektem inwestycji kapitałowej, dzięki której Foxytech pozyskał nowego, większościowego partnera, uzyskując tym samym wsparcie technologiczne na światowym poziomie – podkreśla Sonel.

W 2021 rok Sonel pracował nad zawiązaniem nowej spółki w Singapurze. W efekcie z końcem stycznia 2022 roku spółka została powołana do życia. Zgodnie z głównymi założeniami przedmiotem działalności będzie sprzedaż wyrobów Sonela na terytorium siedmiu krajów wchodzących w skład Stowarzyszenia Narodów Azji Południowej, ASEAN.

W ocenie zarządu, sytuacja ekonomiczna Sonela na koniec roku 2021, osiągnięte rezultaty oraz zbudowana pozycja na rynku pozwalały sądzić, że perspektywy rozwoju, mimo wzrostu inflacji i związanego z nią wzrostu kosztów, na najbliższy okres są dobre. Jednak należy pamiętać o wojnie w Ukrainie i jej ewentualnych konsekwencjach.

– Bez względu na to jak zakończy się kryzys ukraiński przewidujemy, że wpłynie on na pogorszenie sprzedaży w następnych latach na rynkach wschodnich i w najgorszym wypadku zablokuje tę sprzedaż całkowicie. Jest to strata około 4,5% wolumenu sprzedaży. Spółka będzie musiała podjąć dodatkowy wysiłek, aby uzupełnić ten ubytek. Najprawdopodobniej poszukamy tego rynku na Dalekim Wschodzie, gdzie realizujemy projekt ASEAN – dodaje prezes Sonela.

Źródło: akcjonariat.pl
 


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2