reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Łódzki FastLogic uruchomił laboratorium integralności sygnałowej

FastLogic, specjalista w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń systemów elektronicznych, uruchomił laboratorium integralności sygnałowej i integralności mocy (ang. Signal Integrity / Power Integrity).

W ramach laboratorium prowadzone są pomiary i walidacja linii transmisyjnych PCB oraz kompletnych łącz danych dla szybkości transmisji 25Gbps i więcej, na potrzeby budżetowania strat oraz ekstrakcji czwórnikowych modeli symulacyjnych. Dodatkowo w laboratorium wyznacza się właściwości szerokopasmowe sieci zasilających PDN m.in. dla potrzeb systemów telekomunikacyjnych o restrykcyjnych wymaganiach w zakresie szumu fazowego – wyjaśnia Kamil Grabowski, CEO FastLogic.

Jak pisze FastLogic w przesłanym Evertiq komunikacie, pomiary prowadzone są m.in. zgodnie ze standardem IEEE370, w dziedzinie częstotliwości w paśmie do 40GHz, przy użyciu VNA, zestawu mikrosond oraz innego specjalistycznego oprzyrządowania. Dokładność uzyskiwanych wyników potwierdzona jest na drodze wzorcowania dedykowanymi standardami i wymianą danych pomiarowych z wiodącymi ośrodkami zajmującymi się tematyką SI na świecie (głównie w USA).

Nowe laboratorium, które rozpoczęło działalność w pierwszym kwartale tego roku, wyraźnie usprawni procesy projektowania. FastLogic zwraca bowiem uwagę, że warsztat integralności sygnałowej został dodatkowo rozbudowany o przestrzenny (3D) symulator zjawisk falowych zachodzących w obwodach drukowanych, dzięki czemu – jak podkreśla firma – proces projektowania szybkich interfejsów cyfrowych przebiega według najwyższych światowych standardów.

Laboratorium powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie wynikające z bieżących wyzwań projektowych podejmowanych przez nasz zespół inżynierski. Firma stawia na rozwój w obszarze najbardziej wymagającej elektroniki, będącej u podstaw tzw. transformacji 5G i internetu rzeczy. Wierzymy, że rozwiązania sprzętowe o wysokich przepływnościach danych – komponenty m.in. infrastruktury telekomunikacyjnej, mogą być wynikiem polskiej myśli technicznej. To wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego i zaplecza, dlatego inwestujemy nie tylko w sprzęt – komentuje Kamil Grabowski.


FastLogic to spółka z akademickim rodowodem, którą założyli w 2012 roku Kamil Grabowski i Adam Piotrowski. FastLogic posiada certyfikaty ISO9001, ISO27001 oraz AQAP2110, prowadzi projekty w wielu obszarach elektroniki, m.in. telekomunikacji, medycznym i zbrojeniowym na potrzeby krajowego i zagranicznego przemysłu. W ramach współpracy krótko- i długoterminowej firma oferuje usługi B+R i projektowe z obszaru zagadnień integralności sygnałowej (SI) i integralności mocy (PI) dla wymagających systemów FPGA, SoC, CPU, DDRx, DSP, ASIC, itp. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2