reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

APS Energia skokowo poprawia wynik EBITDA

Dwucyfrowy wzrost przychodów i zysku brutto ze sprzedaży oraz skokowa poprawa na poziomie wyniku operacyjnego i netto – to dokonania APS Energia w 2021 roku.


W kolejnych latach Grupa chce kontynuować rozwój, widząc do tego potencjał m. in. w sektorze trakcji i transportu, magazynowania energii czy energetyki atomowej.


Ubiegłoroczne przychody Grupy wzrosły o 33 proc. w ujęciu r/r do poziomu 113,3 mln PLN. Największy wzrost nastąpił w segmencie systemów zasilających (o 22 mln PLN).Wyższa sprzedaż skutkowała dynamiczną poprawą zysku brutto ze sprzedaży, który zwiększył się aż o 89 proc. do blisko 35 mln PLN. EBITDA zbliżył się do 14,2 mln PLN wobec 0,7 mln PLN z 2020 roku, a EBIT do 11 mln PLN w porównaniu z 2,6 mln PLN straty odnotowanej rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 9,3 mln PLN (-5,4 mln PLN straty netto w 2020 r.). Jednocześnie rekordowy pod względem wyników okazał się IV kwartał 2021 roku: 56,9 mln PLN przychodów i 12,6 mln PLN zysku netto.

– Na pewno duże znaczenie w 2021 roku miało odblokowanie wielu inwestycji i wstrzymanych wcześniej odbiorów urządzeń, które z powodu trudności związanych z panującą epidemią Covid-19 nie mogły trafić do klienta końcowego. Grupa widzi potencjał do dalszego dynamicznego wzrostu, ale musimy stawić czoła nowym wyzwaniom w 2022 roku. Wypracowany wynik EBITDA na poziomie 14,2 mln PLN jest sukcesem i zamierzamy go kontynuować w kolejnych kwartałach. Pomimo trudności z łańcuchami dostaw czy absencjami pracowników, spowodowanych panującą pandemią, zysk netto na poziomie 9,3 mln PLN był możliwy do osiągnięcia dzięki konsekwentnemu działaniu w kluczowych dla Grupy sektorach i kierunkach geograficznych – podkreśla Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia.

Grupa od początku 2022 roku realizuje nową strategię opracowaną na najbliższe lata. Plan zakłada dywersyfikację przychodów o kluczowe sektory takie jak: magazyny energii, trakcje i transport czy energetykę atomową, przy wykorzystaniu zbudowanej pozycji na tych rynkach. Jednym z głównych celów jest rozwój i osiągnięcie przychodów powyżej 500 mln PLN w 2026 roku, co dałoby średnioroczny wzrost na poziomie 35%.

– Nowa strategia, ogłoszona w grudniu 2021 roku wymusiła na Grupie postawienie nowych, ambitnych celów, które obejmują takie kluczowe aspekty jak, poprawę rentowności, zwiększanie sprzedaży w sektorach trakcji i transportu, magazynach energii i OZE oraz energetyce atomowej, realizację projektów rozwojowych nowych produktów przez dział R&D oraz inwestycji kluczowych dla rozwoju Grupy – wskazuje Piotr Szewczyk.

Prezes APS Energia zwraca przy tym uwagę, że pandemia i przyśpieszenie transformacji energetycznej w kraju wymusiła podjęcie daleko idących kroków mających na celu dywersyfikację działalności Grupy o aktualne i nowe sektory. APS Energia zamierza wzmocnić pozycję w sektorze trakcji i transportu, m.in. o istotne wzmocnienie składu zarządu spółki.

– Widzimy ogromne perspektywy dla sektora magazynowania energii i jego rozwoju w najbliższych latach. Zamierzamy wykorzystać nasze silne strony, kompetencje i doświadczenie, aby umożliwić efekty synergii tej dziedziny w wielu gałęziach gospodarki. Rozwój energetyki atomowej w kraju nie może się odbyć bez udziału firm z Polski, które posiadają doświadczenie w tym obszarze, dlatego zamierzamy wykorzystać nasze wysokie kompetencje – mówi Piotr Szewczyk.

Równocześnie spółka prowadzi działania mające na celu zniwelowanie negatywnych konsekwencji i ograniczeń w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się w Ukrainie.

– Pracownicy spółki bardzo mocno zaangażowali się we wsparcie obywateli Ukrainy, którzy w tym ciężkim dla nich okresie zostali zmuszeni do opuszczenia terytorium swojego kraju, poprzez pomoc organizacyjną i finansową. Zdajemy sobie sprawę z nowych wyzwań, jakie zostały postawione przed Grupą w związku z zaistniałą sytuacją na Wschodzie, gdzie realizowana jest istotna część sprzedaży. Prowadzimy działania zmierzające do zniwelowania negatywnych konsekwencji i ograniczeń, które mogą wpłynąć na dotychczasową działalność Grupy – dodaje prezes APS Energia.

Źródło: akcjonariat.pl
 


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2