reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

PZ Cormay z najwyższym wynikiem EBITDA od 8 lat

W 2021 roku przychody Grupy zwiększyły się r/r o 30 proc. do blisko 85 mln PLN. Wzrost sprzedaży był głównie wynikiem rosnącego eksportu (+17,7 mln PLN).

Z jednej strony znaczenie mała tu niższa baza, z uwagi na relatywnie niską sprzedaż na rynkach zagranicznych w roku 2020 (pierwszym  roku  pandemii  COVID-19), a z drugiej zaś strony zdecydowały działania sprzedażowe, w tym sukcesywne wprowadzanie do oferty na kolejnych rynkach analizatorów biochemicznych i hematologicznych.

Ubiegłoroczny zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 32,2 mln PLN (+22 proc.), a EBITDA zbliżyła się do 4,3 mln PLN wobec straty w wysokości blisko 3 mln PLN zanotowanej rok wcześniej. Oczyszczona o zdarzenia jednorazowe EBITDA oscylowała wokół 3,95 mln PLN (-0,98 mln PLN w 2020 roku). Zysk netto sięgnął 1,7 mln PLN (-12,8 mln PLN straty w 2020 roku).

– Miniony rok był dla Grupy równie pracowitym, co udanym okresem, pod wieloma względami zasługującym na miano przełomowego. W porównaniu do roku 2020 zakończyliśmy go z blisko 30% wzrostem skonsolidowanych przychodów, do niemal 85 mln PLN, co jest najwyższym wynikiem sprzedażowym od 2014 r. W ostatnim kwartale 2021 r. Grupa osiągnęła 15% wzrost sprzedaży w stosunku do IV kwartału 2020 roku, do 24,5 mln PLN. Znormalizowany wskaźnik EBITDA Grupy zwiększył się w 2021 roku o 4,9 mln PLN do 3,9 mln PLN, co jest najlepszym wynikiem od 8 lat. Zysk netto Grupy w 2021 roku wyniósł 1,7 mln PLN wobec strat wykazywanych na tym poziomie w siedmiu wcześniejszych latach – komentuje w raporcie rocznym Flavio Finotello p.o. prezesa zarządu PZ Cormay.

Flavio Finotello zaznacza, że wyraźny wzrost sprzedaży oraz rentowności biznesu jest efektem gruntownej transformacji Grupy w ostatnich latach.

– Wykorzystując istotnie wzbogaconą ofertę analizatorów biochemicznych i hematologicznych coraz skuteczniej rywalizujemy o klientów na dziesiątkach rynków na całym świecie. Skokowy wzrost sprzedaży urządzeń sygnowanych znakami towarowymi Cormay i Orphée nie tylko przekłada się na zauważalny wzrost bieżących wyników Grupy, ale również, co kluczowe z perspektywy długoterminowego wzrostu wartości naszej spółki, istotnie zwiększa rynek zbytu dla produkowanych przez Grupę odczynników – dodaje Flavio Finotello.

Zarząd podkreśla, że Cormay jest na początku drogi do celu, jaki sobie wyznaczył. Dla umocnienia pozycji na globalnym rynku diagnostyki, znaczącego wzrostu skali działalności oraz wypracowywanych dochodów konieczne jest dalsze wzmacnianie potencjału sprzedażowego Grupy, zarówno poprzez poszerzanie oferty o kolejne nowoczesne analizatory, jak i ich dalsze wprowadzanie do sprzedaży na kluczowych rynkach zbytu.

– W 2022 r. planujemy zaoferować klientom cztery nowe urządzenia: 3 analizatory hematologiczne do badania krwi ludzkiej oraz Equisse, największy w naszej ofercie analizator biochemiczny. Ostatnie z wymienionych urządzeń, opracowane przez spółkę, w I kwartale br. z sukcesem zakończyło wielomiesięczne testy wewnętrzne i zewnętrze, umożliwiając nam jego zgłoszenie w polskim Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, niezbędne dla startu jego komercjalizacji. Pierwsze seryjnie wyprodukowane egzemplarze analizatora trafią do naszych magazynów w perspektywie najbliższych miesięcy. Na początku III kwartału 2022 r. zostaną one zaoferowane wybranym polskim i zagranicznym klientom. Międzynarodowa premiera analizatora będzie mieć miejsce jesienią w trakcie tegorocznych targów Medica w Dusseldorfie – dodaje Flavio Finotello.

W 2022 roku wyzwaniem mogą okazać się uwarunkowania zewnętrzne, m. in.wiązane z pandemią zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw, zmiany w unijnych regulacjach dla rynku diagnostyki in vitro,  przyspieszająca inflacja oraz gospodarcze konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę. Jednak w ocenie zarządu, niestabilna sytuacja gospodarcza, społeczna czy polityczna nie podważają fundamentów biznesowych Grupy. 
 


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2