reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Creotech
Przemysł elektroniczny |

Creotech przeniesie się na GPW

Notowana na NewConnect spółka Creotech Instruments w II kwartale 2022 roku planuje przeprowadzić publiczną emisję akcji i następnie zadebiutować na rynku głównym GPW w Warszawie


 • Potrzeby inwestycyjne spółki to około 50 – 60 mln PLN.
 • Strategia spółki zakłada ukończenie kluczowych projektów R&D oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych i sprzedażowych spółki.
 • W perspektywie najbliższych lat celem Creotech Instruments jest zdobycie pozycji jednego z głównych dostawców technologii kosmicznych z Europy Środkowej.
 • W 2021 r. spółka wypracowała ok. 40 mln PLN przychodów ogółem, m.in. z projektów kosmicznych, biznesu kwantowego, usług dla segmentu dronowego oraz produkcji kontraktowej i grantów.

– Działamy na perspektywicznym rynku, przy stosunkowo małej konkurencji w Polsce. Jednocześnie konsekwentnie realizowana strategia i innowacyjny model biznesowy pozwoli nam osiągać dynamiczny wzrost skali biznesu. Jednym z naszych najważniejszych celów jest umieszczenie na orbicie okołoziemskiej satelity EagleEye, a następnie satelitów obserwacyjnych dla segmentu obronności w ramach projektu PIAST. Będzie to niezwykle ważny moment w historii Creotech. Chcemy dowieść, że nasze platformy mikrosatelitarne spełniają wszystkie oczekiwania i uzyskać tzw. space heritage. To pozwoli nam na rozpoczęcie sprzedaży platform mikrosatelitarnych o jednostkowej wartości do 4 mln USD klientom komercyjnym. Jednocześnie w bliższej perspektywie chcemy przenieść akcje naszej spółki na rynek regulowany GPW i tym samym poszerzyć grupę kontrahentów i przyszłych partnerów biznesowych – mówi Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments SA.

Grzegorz Brona, ©Creotech

Creotech planuje, by dołączenie do grona spółek z rynku głównego GPW poprzedziła publiczna emisja akcji. Jak dodaje Grzegorz Brona, proces zatwierdzania Prospektu jest już na ostatniej prostej, a firma liczy na otrzymanie pozytywnej decyzji KNF-u w najbliższym czasie.

Środki pozyskane z publicznej emisji akcji Creotech przeznaczy na rozbudowę technologii produkcyjnych i tym samym ukończenie projektów R&D dotyczących technologii satelitarnych, systemów kwantowych i systemów zarządzania operacjami UAV (bezzałogowych statków powietrznych).

Creotech Instruments SA to polska firma specjalizująca się w rozwoju technologii kosmicznych oraz elektroniki i aparatury do zastosowań globalnych, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej, laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Firma jako pierwsza w Europie rozpoczęła produkcję elektroniki sterującej komputerami nowej generacji. Dotychczas stworzyła 37 systemów dla kwantowego zaplecza, które dostarcza  do blisko 50 laboratoriów naukowych, m.in. do Oxfordu, czy Berkley`a.

Strategiczne założenia Creotech Instruments do 2025 roku:

 • Kosmos: 
  – sukces misji kosmicznej EagleEye w zakresie umieszczenia na orbicie mikrosatelity do obserwacji Ziemi – 2023 rok. Satelita powstaje na platformie HyperSat,
  – realizacja misji PIAST (Polish ImAging SaTellites) realizowanej dla Ministerstwa Obrony Narodowej.
   
 • Atmosfera ziemska: główny dostawca systemów do analizy ryzyka, planowania i kontroli misji UAV w Polsce i znaczący w Europie,
   
 • Ziemia: 
  – dostawca pełnego systemu sterowania dla komputerów kwantowych ,
  – silna pozycja jednego z najważniejszych integratorów danych satelitarnych w Europie z uwagi na współpracę z EUSPA i KE ,
  – wprowadzenie systemu synchronizacji czasu do rozwiązań telekomunikacyjnych.

Creotech Instruments uczestniczy obecnie w kolejnej misji Comet Interceptor organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną. Zadaniem spółki jest zaprojektowanie i wykonanie komponentów do jednego z urządzeń badawczych sondy. W 2029 r. czytnik zostanie  umieszczony w głębokiej przestrzeni kosmicznej w celu badania składu i właściwości komet.


©Creotech Instruments produkuje i dostarcza na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Urządzenia spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym w 14 misjach kosmicznych, z czego 4 zostało zrealizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W kwietniu br. spółka zakończyła pierwszą publiczną emisję akcji, z której pozyskała 11 285 000 PLN. Środki te zostały przeznaczone na kontynuowanie prac związanych z opracowaniem satelity obserwacyjnego Ziemi EagleEye i podniesienie na szósty poziom rozwoju technologii platformy mikrosatelitarnej HyperSat. Spółka planuje stworzyć własną ofertę modułowych platform satelitarnych, a także zakupiła dodatkową linię produkcyjną do montażu elektroniki, co pozwoliło na zwiększenie skali działalności produkcyjnej. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2