reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

ELZAB zwiększył przychody o 37%

ELZAB w 2021 roku zmienił stratę w zysk, a produkty Grupy cieszyły się dużym popytem – raportuje firma.

– Pierwsze półrocze 2021 roku upłynęło pod znakiem bardzo  wysokiego  popytu  na  urządzenia fiskalne  online. Wysoki  popyt  zbiegł  się  z  globalnymi problemami  na  wszystkich  odcinkach międzynarodowych  łańcuchów  dostaw. Pomimo niesprzyjających  okoliczności  Grupa  ELZAB wykorzystała  szanse  rynkowe  dostarczając  wszystkie zamówienia i zrealizowała w całym 2021 roku bardzo dobre wyniki finansowe – podsumowuje prezes zarządu ELZAB SA Bartosz Panek.

Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów Grupy ELZAB w 2021 r. wyniosły 163 904 tys. PLN, czyli o 37% więcej niż w 2020 roku, gdy wyniosły 119 653 tys. PLN.

Po  uwzględnieniu  obciążeń  z  tytułu  podatku  dochodowego  oraz  wyniku  przypadającego na udziałowców mniejszościowych Grupa ELZAB w 2021 roku wypracowała skonsolidowany zysk netto  w  wysokości  285  tys. PLN, podczas gdy w ubiegłym roku wygenerowała stratę netto w wysokości 884 tys. PLN.

Podstawową działalnością Grupy Elzab są oczywiście urządzenia fiskalne oraz peryferyjne dla branż prowadzących sprzedaż detaliczną i firma nadal pracuje nad rozwojem funkcjonalności tych produktów i powiązanych usług. Ale Elzab robi też kolejne kroki na rynku urządzeń do ładowania  samochodów  elektrycznych.  W  2021  roku  firma zakończyła  certyfikację  trzech  urządzeń  i  zaczęła je aktywnie oferować na rynku  polskim  oraz na niektórych  rynkach  eksportowych.

– Spodziewamy  się,  że elektromobilność może być w nadchodzących okresach ważnym elementem w procesie uniezależniania się  Europy  od  rosyjskiej  ropy  naftowej,  co  skutkować będzie  rosnącym  popytem  także  na  urządzenia zaprojektowane i produkowane przez ELZAB – wskazuje Bartosz Panek.

ELZAB w raporcie rocznym poświęca też uwagę dostawcom, w szczególności biorąc pod uwagę występujące na rynku braki komponentów, zwłaszcza półprzewodnikowych.

– W dalszym ciągu obserwowane są  trudności z  dostępem do  niektórych materiałów, głównie elektroniki, a niektórzy dostawcy przesuwają terminy dostaw. Spółka jest w stałym kontakcie ze wszystkimi dostawcami, trwają również poszukiwania zamienników – czytamy w komunikacie.

Spółka ma podpisane wieloletnie umowy produkcyjne z dwiema znanymi firmami EMS, są to Fideltronik (umowa podpisana w 2011 roku) i JM Elektronik (w 2012 roku). Fideltronik Poland był największym dostawcą ELZAB-u podzespołów do produkcji w 2021 roku (16% dostaw materiałów i towarów ogółem).

Z kolei wojna w Ukrainie nie ma bezpośredniego wpływu na działalność zabrzańskiego producenta, ponieważ ELZAB „nie posiada obrotów handlowych ani z Ukrainą ani z Rosją. W spółce również nie ma zatrudnionych pracowników z tych państw” – informuje firma. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-2