reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

2 mln EUR na AI przewidujące awarie

Grupa PGNiG zainwestowała w firmę Reliability Solutions dostarczającą rozwiązania AI dla przemysłu. Pierwsza transza wynosi 1 mln EUR.

Spółka PGNiG Ventures, pełniąca w Grupie Kapitałowej PGNiG rolę funduszu typu corporate venture capital, objęła udziały firmy Reliability Solutions oferującej rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (artificial intelligence – AI) do przewidywania awarii i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Wartość pierwszego etapu inwestycji to 1 mln EUR, a całkowita wartość w dwóch transzach wyniesie 2 mln EUR. Inwestycja jest przeprowadzana wspólnie z funduszem działającym w ramach programu PFR Otwarte Innowacje (50/50).

Reliability Solutions przeznaczy środki z inwestycji na ekspansję zagraniczną.

Reliability Solutions dostarcza rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji do predykcyjnego i preskrypcyjnego utrzymania ruchu. Firma rozwija RSIMS, zaawansowaną platformę wykorzystującą sztuczną inteligencję do przewidywania zdarzeń mających wpływ na ciągłość i efektywność procesów, przede wszystkim w zakładach przemysłowych. Platforma RSIMS wspiera przedsiębiorstwa w stopniowym przejściu od bieżących rozwiązań do tych opartych o AI i standardy przemysłu 4.0 – informuje PGNiG.

– Oferowana przez Reliability Solutions platforma pozwala na zdalne monitorowanie stanu wszystkich urządzeń w czasie rzeczywistym i przewidywanie typu, czasu i miejsca wystąpienia potencjalnych awarii. Rozwiązanie umożliwia także identyfikację źródła niechcianego zdarzenia i dostarcza rekomendacje, które pozwalają uniknąć jego konsekwencji. Technologia jest już z powodzeniem wykorzystywana w wielu dużych zakładach przemysłowych i była także testowana podczas pilotażu w PGNiG Termika, generując realne oszczędności i podnosząc bezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że Reliability Solutions ma przed sobą duże perspektywy wzrostu, a oferowane przez firmę innowacyjne rozwiązanie będzie szeroko wykorzystywane w przemyśle – mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju.

Celem pilotażowego projektu z zakresu tzw. predictive maintenance realizowanego w PGNiG Termika we współpracy z ReliaSol, spółką zależną Reliability Soultions, było wykonanie modeli predykcyjno-analitycznych dla nowego kotła gazowego, modelu wykrywania stanów awaryjnych oraz weryfikacja skuteczności działania modeli na bazie dostępnych danych. Wdrożone w ramach pilotażu rozwiązanie umożliwiło wykrywanie anomalii ze 100% dokładnością na zbiorze testowym.

– Misją Reliability Solutions jest transformacja podejścia do utrzymania ruchu maszyn. Opracowane przez nas rozwiązanie, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, wyciąga wnioski z danych produkcyjnych w sposób nieosiągalny dla człowieka. Dzięki temu RSIMS pozwala naszym klientom wyeliminować 30% awarii i nieplanowanych przestojów, ale przede wszystkim zwiększyć efektywność produkcji o 15% – mówi Piotr Lipnicki, CEO Reliability Solutions.

Współpraca Reliability Solutions z PGNiG zaczęła się od pilotażu dla jednego z zakładów PGNiG Termika.


PGNiG Ventures jest funduszem typu corporate venture capital należącym do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W obszarze zainteresowania funduszu PGNiG znajdują się spółki, których produkty i usługi mogą znaleźć zastosowanie w branżach energetycznej i poszukiwawczo-wydobywczej. W perspektywie kilku lat wartość kapitału PGNiG Ventures ma sięgnąć 100 mln PLN. Fundusz będzie obejmować udziały mniejszościowe w spółkach, co pozwoli dotychczasowym właścicielom decydować o kluczowych kierunkach rozwoju. Maksymalne zaangażowanie w jeden podmiot, w dwóch rundach finansowania, wynosi 15 mln PLN, a przewidywany okres inwestycji to 3-7 lat.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-2