reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Relpol zwiększa przychody i ogranicza inwestycje

Producent przekaźników z siedzibą w Żarach w 2021 roku zwiększył przychody o 11% r/r. Spółka przenosi do Polski montaż wykonywany w ukraińskim zakładzie DP Relpol Altera.


  • Zwiększony popyt na produkty spółki pociągnął w górę sprzedaż.
  • Producent ograniczył plany wydatków oraz inwestycji.
  • Dostawy do Rosji i Białorusi zostały wstrzymane.
  • Relpol wznowił działalność zakładu w Ukrainie, ale w ograniczonym zakresie.

Zarząd Relpol SA w Żarach przekazał wstępne wyniki finansowe za 2021 rok. Raport dotyczy nie grupy kapitałowej, lecz jedynie jednostki dominującej Relpol SA, która ma największy wpływ na wyniki całej grupy kapitałowej (po trzech kwartałach 2021 roku udział sprzedaży spółki matki w sprzedaży skonsolidowanej ogółem wyniósł 96%, a w przypadku wyniku netto było to 92%).

Spółka w 2021 roku osiągnęła 128,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do roku 2020 oznacza wzrost o 11,3%. Przy czym o 22,3% wzrosła sprzedaż na rynek krajowy, a o 6,9% na eksport.

– Istotny wpływ na poziom sprzedaży miał rosnący popyt na wyroby spółki, które z uwagi na atrakcyjne terminy dostaw i cenę były bardziej konkurencyjne w porównaniu do producentów z Azji – pisze Relpol w komunikacie.

Niezaudytowany zysk netto roku 2021 wynosi 6,0 mln PLN i z uwagi na wzrost kosztów produkcji jest on niższy o 14,9% w porównaniu do roku 2020 (7,1 mln PLN). Relpol przypomina, że w roku 2020 otrzymał dofinansowanie na pokrycie skutków Covid 19 (Tarcza 4.0) w kwocie 2,7 mln PLN, która powiększyła wynik roku ubiegłego.

©Relpol

Relpol w raporcie rocznym zwraca też uwagę na istotne wydarzenia, które wystąpiły już po okresie rozliczeniowym. Są to zakończenie budowy hali produkcyjnej oraz oczywiście wojna w Ukrainie.

Relpol zwiększa moce dzięki nowej hali

11 stycznia 2022 roku zarząd Relpol SA podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do likwidacji spółki Relpol Elektronik, która świadczyła usługi podwykonawstwa dla Relpol SA. Działalność tej spółki, w grudniu 2021 roku przeniesiona została do Relpol SA. 18 stycznia 2022 roku wspólnicy podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji.

Na przełomie 2021/2022 roku Relpol zakończył budowę dwukondygnacyjnej hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym. Dzięki inwestycji firma zamierza poprawić organizację procesu produkcji, podnieść jakość wyrobów oraz zwiększyć moce w obszarze przekaźników miniaturowych, które stanowią jedną w głównych grup produktowych spółki.

– Nowa przestrzeń produkcyjna, uzyskana w istniejących pomieszczeniach po relokacji maszyn i urządzeń do nowego budynku, usprawni organizację pracy, pozwoli na rozbudowę i automatyzację produkcji w pozostałych grupach wyrobów oraz umożliwia stworzenie dodatkowych stanowisk montażowych – informuje Relpol.

Wojna w Ukrainie – tamtejszy zakład znowu działa

W lutym 2022 r. wraz z doniesieniami o potencjalnym ataku Rosji na Ukrainę, zarząd spółki przeprowadził rewizję oceny ryzyka i pojął działania zapobiegawcze negatywnym skutkom, mające na celu jak najszybsze przygotowanie w Relpol SA parku narzędziowego, stanowisk pracy i zasobów ludzkich do zwiększonego udziału produkcji wyrobów w zakładzie w Żarach oraz do wykonywania operacji montażu wyrobów, które montowane są wyłącznie przez DP Relpol Altera w Ukrainie.

Jak informuje spółka, Relpol SA realizuje opracowany harmonogram działań, przygotowuje narzędzia, stanowiska pracy, uzupełnia stan personelu i szkoli pracowników. Już została zwiększona produkcja wyrobów w Żarach oraz rozpoczął się montaż wybranych grup produktów dotychczas montowanych tylko w zakładzie w Ukrainie, a najpóźniej w połowie maja ma być osiągnięty potencjał do montowania wszystkich grup wyrobów w zakładzie w Żarach.

Zakład w Ukrainie, wraz z wybuchem wojny 24 lutego 2022 roku, tymczasowo wstrzymał działalność. Po 2,5 tygodnia postoju, działalność tę wznowił w ograniczonym zakresie. Prowadzi ją w takim zakresie, w jakim jest to bezpieczne dla pracowników tamtej spółki i możliwe ze względów logistycznych oraz zgodnie z prawem i wytycznymi administracji państwowej Ukrainy.

– Należy podkreślić, że sytuacja w Ukrainie wciąż jest niestabilna i w każdej chwili może się zmienić. Zarząd spółki jest w stałym kontakcie z dyrektorem zakładu w Ukrainie, na bieżąco ocenia ryzyko i podejmuje działania – wskazuje Relpol.

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę, zachwianiem dostępności niektórych grup produktów produkowanych w Ukrainie, wprowadzeniem sankcji wobec Rosji i Białorusi, a wraz z nimi ograniczeń mających wpływ na bezpieczeństwo przepływów finansowych i ubezpieczeń finansowych relacji handlowych, Relpol SA wstrzymał dostawy do Rosji i Białorusi z dniem 24 lutego 2022 roku.

W 2021 roku sprzedaż Relpol SA do rynku docelowego Rosji i Białorusi wyniosła ok. 7,6 mln PLN. Z powodu działań wojennych oraz ograniczeń z tym występujących, po 24 lutego wstrzymane zostały również dostawy do tych klientów spółki, których docelowi odbiorcy pochodzą z rynku ukraińskiego. W roku 2021 wartość tych transakcji wynosiła ok 2,4 mln PLN.

– Celem działań spółki jest utrzymanie potencjału i ciągłości realizacji dostaw oraz zbilansowanie niewątpliwie pojawiających się w związku z tym dodatkowych oraz wyższych kosztów produkcji spowodowanych reorganizacją miejsc produkcji – pisze Relpol.

Zostały zrewidowane i ograniczone plany wydatków oraz inwestycji o te, które mogą być zrealizowane w późniejszych okresach bez wpływu na funkcjonowanie i rozwój spółki. Pozostały utrzymane w planie wydatki na inwestycje związane z realizacją projektów badawczo-rozwojowych, podnoszące potencjał wytwórczy w obszarze przekaźników miniaturowych oraz niezbędne do utrzymania infrastruktury i parku maszynowego. 
 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama