reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Leoni AG
Przemysł elektroniczny |

Leoni AG: wojna w Ukrainie zmniejszy sprzedaż i zyski

Niemiecki producent wiązek spodziewa się, że wojna w Ukrainie negatywnie wpłynie na sprzedaż, zyski i wolne przepływy pieniężne w roku obrotowym 2022.

– Z dzisiejszej perspektywy Leoni spodziewa się niższej sprzedaży, niższego EBIT oraz niższych wolnych przepływów pieniężnych w 2022 roku w porównaniu z poprzednimi prognozami ze względu na wojnę w Ukrainie i związane z nią skutki gospodarcze – czytamy w komunikacie Leoni.

Leoni obawia się, że zmniejszenie produkcji i częściowe straty produkcyjne w dwóch zakładach firmy w Ukrainie mogą nie zostać w pełni zrekompensowane w ciągu roku obrotowego 2022.

– Konsekwencje geopolityczne, takie jak sankcje, dotkną również działalności Leoni Group w Rosji. Ponadto nie można jeszcze oszacować skutków pośrednich, takich jak przerwy w produkcji po stronie klientów i dostawców, które wpływają na przebieg działalności – wskazuje Leoni.

Aktualnie zarząd koncernu intensywnie rozpatruje różne środki zaradcze, w tym m.in. możliwość dublowania produkcji.

– W tym celu Leoni ściśle i konstruktywnie współpracuje z klientami i dostawcami, aby zarządzać tą wyjątkową sytuacją. Jednak wiarygodna ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu wojny w Ukrainie na rok budżetowy 2022 jest obecnie niemożliwa ze względu na dużą niepewność, a zdolność prognozowania jest znacznie ograniczona – informuje firma.

W bieżącym roku obrotowym produkcja obu zakładów na Ukrainie miała wygenerować łączną sprzedaż poniżej 300 mln EUR. W przypadku działalności Leoni Group w Rosji przewidziano sprzedaż poniżej 100 mln EUR.

Podstawowe aktywa w spółkach z obu rynków to rzeczowe aktywa trwałe i zapasy (około 125 mln EUR) i mogą one przynajmniej częściowo utracić wartość – dodaje Leoni.
 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama