reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Enea Operator
Przemysł elektroniczny |

Enea Operator przetestowała prototypowe magazyny energii

Enea Operator zakończyła testy pięciu prototypowych magazynów energii elektrycznej działających w oparciu o zróżnicowane technologie. Wyniki pomogą we wdrażaniu instalacji na dużą skalę.

Enea Operator zakończyła niedawno projekt badawczo-rozwojowy pn. „Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej”. Projekt zyskał dofinansowanie z funduszy unijnych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Wykorzystanie technologii magazynowania energii wpisuje się w zaktualizowaną Strategię Rozwoju Grupy Enea. Zgodnie ze strategią, magazyny energii, jako technologia kluczowa do zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego, będą jedną ze specjalizacji Grupy Enea. Enea Operator już buduje swoje kompetencje do efektywnego wykorzystania nowych technologii w działalności OSD, a współpraca ze światem nauki daje nam dostęp do innowacyjnych rozwiązań – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Testy przeprowadzono w warunkach rzeczywistych w pięciu lokalizacjach na stacjach transformatorowych średniego napięcia w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy. Instalacje pracowały jako część sieci dystrybucyjnej Enei Operator przez ponad pół roku. Sprawdzano, które z urządzeń, w zależności od specyfiki sieci, optymalnie spełniają oczekiwania operatora sieci. Zadaniem prototypowych magazynów było podniesienie jakości i bezpieczeństwa dostaw prądu, a także efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii podłączonych do sieci niskiego napięcia.

Magazyn energii w Gubinie wyposażony był w elektryczne kondensatory dwuwarstwowe (EDLC), w Pogorzelicy – w litowo-jonowe (LIC), w Opalenicy – w baterie litowo-żelazowo-fosforowe (LFP), w Zielonej Górze – w baterie litowo-tytanowe (LTO), a w Bydgoszczy – w baterie ołowiowo-kwasowe typu VRLA.

Instalacje zostały zintegrowane z nowoczesnymi systemami AMI oraz SCADA, które pozwalają na bieżąco monitorować parametry sieci elektroenergetycznej. Moc znamionowa każdego z magazynów wynosiła 100 kW.

Przeprowadzone przez Eneę Operator testy są wstępnym etapem do wdrożenia magazynów energii na dużą skalę. Prototypowe magazyny energii będą  obiektami dalszych badań naukowych, realizując również usługi systemowe w punktach przyłączenia.

– Zrealizowane w ramach projektu badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, a potem testy w warunkach rzeczywistych pozwoliły na wytypowanie referencyjnych technologii magazynowania energii w kontekście usług systemowych czyli takich, które w największym stopniu spełniają oczekiwania OSD podnosząc jakość i efektywność energii produkowanej i dostarczanej ze źródeł rozproszonych – mówi dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, który jest partnerem projektu.

– Technologie magazynowania energii przyczyniają się do osiągnięcia unijnych celów w zakresie energii i klimatu. Pozwalają w elastyczny sposób reagować na zaburzenia równowagi wynikające ze zwiększenia udziału w sieci elektroenergetycznej energii ze źródeł odnawialnych o zmiennej charakterystyce generacji. Dlatego już pod koniec 2017 r. rozpoczęliśmy realizację tego projektu badawczo-rozwojowego – dodaje Przemysław Starzyński, kierownik Biura Inicjatyw Innowacyjnych w Enei Operator.

Jak zwraca uwagę Enea Operator, opracowanie innowacyjnego i efektywnego sposobu magazynowania energii na poziomie niskiego napięcia jest szczególnie ważne w dobie dynamicznego rozwoju mikroinstalacji prosumenckich. Zastosowanie magazynów energii na sieciach niskiego napięcia w konsekwencji przełoży się na poprawę jakości i bezpieczeństwa usług oferowanych przez OSD.

Projekt, którego wszystkie fazy trwał łącznie cztery lata, był współfinasowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie: 1.2. Sektorowe programy B+R. Wartość projektu to 7 238 690 PLN (w tym wartość dostawy kompletu elementów do budowy prototypów magazynów energii 2 980 000 zł). Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 3 195 488,26 PLN.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2