reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Nauka i technologie |

WAT i Łukasiewicz wzmacniają współpracę badawczo-rozwojową

Główne założenia porozumienia to wspólna realizacja projektów badawczo-rozwojowych, transfer wyników prac do gospodarki, konsultacje techniczno-technologiczne oraz podnoszenie kwalifikacji studentów, kadry naukowej WAT i naukowców Łukasiewicza.

Najbardziej perspektywiczne obszary współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną i Siecią Badawczą Łukasiewicz dotyczą technologii w obszarze inżynierii bezpieczeństwa, energetyki oraz technologii satelitarnych – czytamy w komunikacie.

Zawarta umowa wzmacnia dotychczasową współpracę i otwiera nowe możliwości dla rozwoju technologii o wysokim potencjale komercyjnym. Obecnie, budżet projektów, w które zaangażowane są strony porozumienia wynosi ponad 230 mln PLN. Składają się na niego między innymi prace realizowane w ramach projektu PIAST, zmierzające do rozmieszczenia na orbicie okołoziemskiej konstelacji trzech nanosatelitów przeznaczonych do prowadzenia obserwacji Ziemi. Wojskowa Akademia Techniczna jest liderem tego projektu, a członkiem konsorcjum Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. WAT prowadzi również badania z Łukasiewicz – Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki dotyczące nowych systemów uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej. Efektem współpracy, w ramach konkursu NCBR, mają być laserowe systemy broni skierowanej energii i laserowe systemy broni nieśmiercionośnej.

– Cieszę się bardzo z porozumienia zawartego z Siecią Badawczą Łukaszewicz. Zarówno Wojskowa Akademia Techniczna, jak i Instytuty Łukasiewicza dysponują ogromnym potencjałem rozwojowym, który wzmocniony wzajemną współpracą pozwoli na wdrożenie nowych i przełomowych technologii kształtujących naszą przyszłość. Zależy nam również na stwarzaniu jak najlepszych warunków do rozwoju naszych studentów i doktorantów. W tym obszarze widzę także szerokie pole do współpracy, między innymi w ramach doktoratów wdrożeniowych, które mogą przyczynić się do transferu wyników badań do przemysłu – komentuje Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Jeszcze w tym roku strony porozumienia planują rozpocząć prace związane z opracowaniem hybrydowych systemów absorberów promieniowania elektromagnetycznego i energii kinetycznej. Na decyzję dotyczącą dofinansowania przez NCBR czekają również projekty dotyczące technologii służących podniesienia poziomu bezpieczeństwu na morzu, który wspólnie z WAT zamierza zrealizować Łukasiewicz – PIAP.

Współpraca pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną a Łukasiewiczem obejmuje również organizowanie i planowanie programów podnoszących kwalifikacje pracowników pionu badawczego instytutów Łukasiewicza oraz pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych i badawczych Uczelni. Strony mają już doświadczenie w tym zakresie dzięki podpisanej w październiku 2021 r. umowie pomiędzy Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Motoryzacji (Łukasiewicz-PIMOT) a Wojskową Akademią Techniczną, na mocy której realizowane są przedsięwzięcia dydaktyczne, do których należy m.in. program doktoratów wdrożeniowych. W najbliższych planach jest prezentacja oferty Sieci Badawczej Łukaszewicz na Targach Pracy WAT oraz zorganizowanie zajęć dla wyselekcjonowanej grupy studentów WAT, które poprowadzą eksperci Łukasiewicza.

Sieć Badawcza Łukasiewicz współpracuje również z Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Politechniką Poznańską, Politechniką Łódzką, Akademią Górniczo-Hutniczą, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Politechniką Wrocławską, Politechniką Białostocką, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku oraz Uniwersytetem Wrocławskim.
 


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2