reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© tom schmucker dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

APS Energia otrzymała notę obciążeniową na 8,6 mln PLN

Elektromontażu Poznań wystawił notę z tytułu kary za zwłokę w wykonaniu dostaw ładowarek i przetwornic. APS Energia: żądania są bezpodstawne.

Wartość umowy zawartej w październiku 2020 roku przez APS Energia i Elektromotaż Poland sięgała 7,3 mln PLN.

– Uważamy, że nota obciążająca wystawiona przez Elektromontaż Poznań z tytułu kar za niewykonanie etapów umowy w pierwotnie ustalonych terminach jest bezpodstawna. Przesunięcie terminów realizacji wynikało z przyczyn leżących po stronie Elektromontażu Poznań, dlatego nie widzimy podstaw do obciążania nas nałożoną karą i podejmiemy stosowne kroki prawne. Wywiązaliśmy się z kontraktu i wszystkie jego etapy wykonaliśmy w uzgodnionych terminach. Czekamy na zapłatę za zrealizowane zamówienie od stycznia 2022 roku. W związku z nieuregulowaniem naszych należności wysłaliśmy wezwanie do zapłaty. W rezultacie Elektromontaż Poznań zamiast uregulować należność przysłał nam notę obciążającą. Nie wykluczone, że w ten sposób próbuje grać na czas. Jest to dla nas zupełnie nie zrozumiałe. Pragnę dodać, że w 27-letnich historii prowadzenia biznesu nie mieliśmy takiego przypadku. Niemniej chcę podkreślić, iż nasza sytuacja finansowa jest pod kontrolą – komentuje Piotr Szewczyk, prezes APS Energia.

Pod koniec ubiegłego roku spółka przyjęła nową strategię na kolejne lata. Zarząd planuje wykorzystać zieloną transformację do rozwoju w wybranych technologicznych obszarach działalności. Zamierza skoncentrować się na segmentach kluczowych dla budowy gospodarki opartej na środkach transportu zbiorowego (T&T, e-mobility), energetyce atomowej oraz magazynowaniu energii i systemach przetwarzania energii dla OZE.

Źródło: akcjonariat.pl

 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 30 2023 20:03 V22.0.11-2
reklama
reklama