reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGOSystem
Przemysł elektroniczny |

VIGO System w 2021 roku z najwyższymi w swojej historii wynikami

VIGO System zwiększa sprzedaż, rozwija technologie i inwestuje w produkcję. W ramach realizacji nowej strategii firma zadecydowała m.in. o zmianie nazwy.


  • W ubiegłym roku spółka wypracowała najwyższe w swojej historii wyniki finansowe: 71,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży (+33,8% r/r), 29,1 mln PLN skorygowanej EBITDA (+19,1% r/r) oraz 24,3 mln PLN skorygowanego (oczyszczony o wpływ odroczonego podatku dochodowego) zysku netto (+34,5% r/r) – z utrzymaną wysoką marżowością.
     
  • W 2021 r. VIGO opublikowało nową strategię rozwoju na lata 2021-2026, zawierającą 6 istotnych inicjatyw rozwojowych, których realizacja ma przynieść spółce 100 mln PLN przychodów ze sprzedaży i marżę EBITDA ok. 40% w 2023 r.

VIGO System SA, globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów średniej podczerwieni, modułów im dedykowanych oraz materiałów półprzewodnikowych, opublikował raport roczny za 2021 rok.
W 2021 r. wzrosty przychodów w wysokości 71,5 mln PLN zostały osiągnięte dzięki zwiększonej sprzedaży produktów i usług w segmencie modułów detekcyjnych w wysokości 67,1 mln PLN (+30,5% r/r) oraz w segmencie materiałów przewodnikowych, która wyniosła 4,2 mln PLN (+125% r/r).

Najistotniejszy wpływ na osiągnięte wyniki w zakresie sprzedaży detektorów i modułów detekcyjnych miała realizacja dwóch zleceń dla klientów z branży maszyn budowlanych oraz kosmosu i obronności, które łącznie przyniosły spółce 7,7 mln EUR w 2021. VIGO zwiększyło w ub.r. wartość sprzedaży do klientów w Europie (+54,5% r/r) oraz na rynku azjatyckim, gdzie pozyskano 43 nowych odbiorców.

W 2021 r. podział sprzedaży produktów i usług wg. aplikacji wyglądał następująco:

  • przemysł (43,5%) z detektorami do analizatorów gazów
  • zastosowania wojskowe (32,4%) z detektorami przeznaczonymi do systemów sterowania inteligentnej amunicji i do systemów ostrzegania przez namierzaniem laserowym
  • branża kolejowa (12,2%) w tym systemy wykrywania awarii dla kolei dużych prędkości
  • materiały półprzewodnikowe (6%)
  • zastosowania w nauce i medycynie (5,5%)

VIGO System podkreśla, że w perspektywicznym segmencie materiałów półprzewodnikowych, który spółka planuje dynamicznie rozwijać, zanotowano ponad dwukrotny wzrost r/r. Spółka wypracowała także wysokie przepływy z działalności operacyjnej, które wyniosły 24,1 mln PLN w porównaniu do 21,2 mln PLN.

– Wyniki finansowe wypracowane przez nas w 2021 r. już częściowo uwzględniają zmiany strategiczne, które ogłosiliśmy w czerwcu. Historycznie, to był najlepszy rok w działalności spółki biorąc pod uwagę wypracowane wyniki finansowe. Nie poprzestajemy na tym i zamierzamy sukcesywnie je zwiększać w kolejnych okresach, opierając się na realizacji najbardziej perspektywicznych inicjatyw rozwojowych, które wskazaliśmy w nowej strategii rozwoju. Cały czas aktywnie pracujemy nad wprowadzeniem na rynek nowych produktów, m.in. w obszarze materiałów półprzewodnikowych, który posiada wysoki potencjał wzrostu w najbliższych latach. Równolegle do tego segmentu rozwijamy z naszymi klientami projekty dotyczące struktur laserowych EEL czy VSCEL. Skupiamy się także na obszarze tanich modułów i chipów detekcyjnych z materiałów III-V, co przełoży się na sprzedaż już w 2022 r. Już teraz widzimy, że te wysiłki przynoszą oczekiwane rezultaty – mówi Adam Piotrowski, prezes zarządu VIGO System SA.

Sprzedaż wspierana była także przez budowaną przez spółkę międzynarodową sieć dystrybutorów. W ubiegłym roku dołączyło do niej 5 nowych podmiotów, odpowiedzialnych za sprzedaż i promowanie technologii i produktów VIGO na rynkach skandynawskim (Nanor AB), Australii i Nowej Zelandii (Lastek), Indii (Dynotech), regionu DACH (Acal BFI). Spółka nawiązała także współpracę z dystrybutorem o globalnym zasięgu: firmą TME. Jednocześnie na kluczowych dla swojej działalności rynkach zagranicznych VIGO zamierza tworzyć oddziały własne. W ubiegłym roku powołano do życia spółkę zależną w Stanach Zjednoczonych, zaś rok wcześniej na Tajwanie.

Nowe cele w nowej strategii rozwoju

W 2021 r. VIGO przedstawiło nową, dwuetapową strategię rozwoju na lata 2021-2026, w której wyodrębnionych zostało 6 inicjatyw rozwojowych – obszarów technologicznych, mających umocnić pozycję spółki jako jednego z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw na rynku.

Do 2023 r. celem spółki będzie kontynuacja rozpoczętych projektów B+R w zakresie technologii fotonicznych, układów scalonych, detektorów z materiałów III-V, epitaksji materiałów półprzewodnikowych oraz technologii źródeł podczerwieni. Rozwijana będzie baza technologiczna i techniczna.

Strategia rozwoju pozwoli spółce utrzymać 20-30% tempo rozwoju rocznie i ma przynieść przychody rzędu ok. 80 mln PLN w 2022 r. i 100 mln PLN w 2023 r. EBITDA na tym etapie ma urosnąć do ok. 40 mln PLN za 2023 r. Drugi etap strategii będzie realizowany do 2026 r. włącznie i polegać będzie na realizacji wybranych inicjatyw rozwojowych.

– W pierwszym etapie przeprowadzimy prace rozwojowe, by spośród obszarów nad którymi pracujemy wybrać te najbardziej perspektywiczne biznesowo. Dlatego zaplanowaliśmy w okresie do końca 2023 r. inwestycje w rozwój naszej infrastruktury na poziomie 30-40 mln PLN rocznie. Środki na ten cel mają pochodzić również z pozyskanych dofinansowań i programów publicznych. Umocnienie pozycji rynkowej VIGO jako spółki działającej w branży wysokotechnologicznej i chcącej zachować swoje przewagi konkurencyjne, wymaga realizacji inwestycji związanych z budową infrastruktury, zwiększaniem zaplecza i mocy produkcyjnych, umożliwieniem elastycznego planowania produkcji i customizacji produktów. Zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji, pozwoli zwiększyć jej skalę a także skrócić czas realizacji zamówień. Obecnie kończymy już prace związane z uruchomieniem nowego cleanroom’u, który powinien być gotowy jeszcze w tym miesiącu. Dzięki niemu będziemy gotowi zwiększać powtarzalność produkcji i na produkcję chipów detekcyjnych. Plany na ten rok zakładają również dalszy rozwój w zakresie wszystkich inicjatyw przedstawionych w Strategii, w tym technologii układów scalonych, jak również matryc detektorów podczerwieni. Projekty te są jeszcze na wczesnym etapie dojrzałości technologicznej, ale w przyszłości będą miały bardzo istotny wpływ na przychody spółki – mówi Łukasz Piekarski, członek zarządu VIGO System SA.

W minionym roku nakłady inwestycyjne spółki wyniosły 49,6 mln PLN i związane były przede wszystkim z pracami R&D, przebudową cleanroomu, zakupem maszyn do produkcji wyrobów i wymianą starej infrastruktury na nowoczesną. Program inwestycyjny zrealizowany był z przepływów operacyjnych, kredytów bankowych oraz dotacji ze środków publicznych.

Wraz z wprowadzeniem nowej strategii, zdecydowano o zmianie nazwy z VIGO System na VIGO Photonics.

– Ustalenie nowych założeń naszej ścieżki rozwoju zmobilizowały nas do szerszych zmian. Zdecydowaliśmy się na zmianę marki na VIGO Photonics. Nowy brand będzie bardziej czytelny dla naszych potencjalnych klientów, wprost wskazując na obszary naszej specjalizacji. Proces rebrandingu zaczęliśmy pod koniec 2021 i planujemy go oficjalnie i formalnie zakończyć w czerwcu br. Jeszcze chwilę będziemy funkcjonować pod dwiema nazwami, ale już przyzwyczajamy naszych klientów i kontrahentów do tej nowej: VIGO Photonics – mówi prezes zarządu VIGO System SA.

Wpływ wojny w Ukrainie na działalność spółki

W sprawozdaniu zarządu spółka odniosła się do bieżącej sytuacji politycznej i trwającej wojny w Ukrainie. W 2021 sprzedaż produktów VIGO dla klientów rosyjskich wygenerowała 244 tys. PLN, co stanowi niewielki udział w przychodach ogółem i wynosi 0,3%. W poprzednich latach sprzedaż na tamtejszy rynek kształtowała się na poziomie 100-150 tys. PLN rocznie.

Spółka wskazała, że zdecydowała się wstrzymać sprzedaż swoich produktów do klientów z regionu Federacji Rosyjskiej.

– Biorąc pod uwagę udział eksportu do tych krajów w ogólnym poziomie naszej sprzedaży, zakaz eksportu nie będzie miał istotnego wpływu na wyniki spółki w bieżącym roku. Poza tą kwestią, przewidujemy, że mogą pojawić się problemy z terminowością dostaw lub ograniczeniem możliwości zakupu niektórych komponentów. Rozpoczęliśmy już poszukiwania alternatywnych dostawców, a także współpracujemy z innymi dostawcami nad zmianą lokalizacji produkcji komponentów – informuje Adam Piotrowski.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2