reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Apator
Przemysł elektroniczny |

Grupa Apator: stabilna sprzedaż w 2021 roku

To był kolejny trudny rok, ale Grupa Apator zamyka rok 2021 przychodami na poziomie 940 mln PLN. Jednocześnie Apator Powogaz finalizuje budowę nowoczesnej fabryki w Jaryszkach.


 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 1-4Q 2021 r. zbliżone do ubiegłorocznych
  (940,3 mln PLN), dzięki wyraźnemu ożywieniu popytu w segmencie Woda i Ciepło (295,4 mln PLN, +23% r/r) oraz wzrostowi sprzedaży w segmencie Gaz (269,7 mln PLN, +7% r/r), przy niższej r/r sprzedaży w segmencie Energii Elektrycznej (375,2 mln PLN, -16% r/r).
   
 • Skonsolidowana EBITDA w okresie 1-4Q 2021 r. na poziomie 150,2 mln PLN (w tym wpływ
  sprzedaży nieruchomości w Poznaniu +34,1 mln PLN), zysk netto w wysokości 62,7 mln PLN (wynik bez zysku na sprzedaży nieruchomości: 35,1 mln PLN).
   
 • Trwały trend odbudowy eksportu po okresie ograniczeń pandemicznych – wzrost eksportu wyniósł 16%, a jego udział w całkowitych obrotach Grupy Apator osiągnął poziom 47% przychodów ogółem.
   
 • Relokacja produkcji do nowego zakładu Apator Powogaz zaplanowana jest na 2Q 2022 roku i będzie kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój i przyszłe wyniki segmentu woda i ciepło.
   
 • – Na rynkach Rosji, Ukrainy i Białorusi Apator generuje niewielką część biznesu, stanowiącą ok. 5-6% przychodów, jednak z wielką uwagą śledzimy bieżące doniesienia – informuje Grupa.

Apator wskazuje, że priorytetem w ostatnich miesiącach była odbudowa sprzedaży na rynkach podlegających wcześniejszym ograniczeniom związanym z COVID-19. Grupa kontynuowała prace rozwojowe w zakresie technologii zdalnej komunikacji urządzeń pomiarowych oraz rozwiązań wspierających efektywność zarządzania sieciami dystrybucyjnymi. Prowadzono też dalsze działania w kierunku rozbudowy portfolio rozwiązań dla OZE. W związku z sytuacją makroekonomiczną, największym wyzwaniem operacyjnym była sprawna organizacja gospodarki magazynowej i wypracowanie nowego, elastycznego modelu funkcjonowania logistyki zaopatrzenia – czytamy w komunikacie.

– Na działalności sektora przemysłowego w całym 2021 roku cieniem kładły się zaburzenia globalnych łańcuchów dostaw komponentów oraz towarzysząca im inflacja kosztów. Mimo trudnych warunków i wysokiej bazy z 2020 roku (sprzedaż na tzw. „Rynek mocy”) Grupa Apator utrzymała poziom skonsolidowanych przychodów (+1% r/r, 940,3 mln PLN) i osiągnęła wynik netto w kwocie 62,7 mln PLN. Po korekcie wyników o wpływ sprzedaży nieruchomości w Poznaniu, EBITDA wyniosła 116,2 mln PLN (-11% r/r), zaś zysk netto Grupy ukształtował się na poziomie 35,1 mln PLN (-44% r/r) – informuje Grupa Apator.

W 4Q 2021 r. Grupa Apator wygenerowała nieznaczny wzrost przychodów r/r – wyraźny wzrost obrotów w segmencie Gaz (+24% do 65,1 mln PLN) oraz Wody i Ciepła (+14% r/r do 77,4 mln PLN) zarówno w kraju, jak również na rynkach zagranicznych, kompensujących spadek obrotów w segmencie Energii Elektrycznej (-12% do 95,8 mln PLN). Zysk EBITDA wyniósł 19,2 mln PLN (-39% r/r), zaś wynik netto Grupy ukształtował się na poziomie -1,6 mln PLN, na co wpływ miały m.in. niekorzystne różnice kursowe i wycena transakcji zabezpieczających oraz wzrost kosztów obsługi zadłużenia.

– Za nami rok pełen wyzwań, związanych przede wszystkim z funkcjonowaniem w otoczeniu zaburzonych łańcuchów dostaw komponentów oraz presji kosztowej. Czynniki te w sposób istotny wpłynęły na poziom wyników finansowych Grupy za rok 2021, natomiast dzięki dywersyfikacji segmentowej i geograficznej Grupa utrzymuje sprzedaż na stabilnym poziomie. Oparcie działalności Apatora o trzy uzupełniające się filary biznesowe o nieco odmiennych cyklach zamówień oraz dobre planowanie i dbałość o sferę finansową sprawiają, że nawet w wymagającej sytuacji rynkowej Apator zachowuje zdolność do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami – podsumowuje zarząd Apator SA.

Apator ocenia, że rok 2022 będzie zapewne również pełen wyzwań, także w związku z sytuacją na Wschodzie. – Na rynkach Rosji, Ukrainy i Białorusi generujemy niewielką część biznesu, stanowiącą ok. 5-6% przychodów, jednak z wielką uwagą śledzimy bieżące doniesienia – informuje zarząd.


Istotna część wydatków inwestycyjnych Grupy Apator poniesionych w okresie 1-4Q 2021 r. związana była z budową nowej fabryki Apator Powogaz (38,2 mln PLN). Blisko 40% z łącznej kwoty ok. 90 mln PLN zrealizowanego Capexu przypadło na działalność R&D i nowe produkty, zaś ok. 13% nakładów Grupy przeznaczono na cele związane z dalszą poprawą efektywności i zwiększaniem mocy produkcyjnych.

– Kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój i przyszłe wyniki segmentu woda i ciepło jest relokacja zakładu Apator Powogaz do Jaryszek koło Poznania – ocenia Apator.

Jak podkreśla producent, zaplanowana na 2Q 2022 r. operacja przeniesienia działalności do nowoczesnej fabryki to kamień milowy w kierunku automatyzacji procesów produkcyjnych, wdrożenia najwyższych standardów jakości wyrobów oraz znaczącego zwiększenia efektywności i mocy wytwórczych (skala produkcji wodomierzy w perspektywie 2025 r. osiągnie poziom 4 mln szt. rocznie, co oznacza wzrost o ok. 40% w porównaniu do roku 2021, zdecydowanie wzrosną także wolumeny w pozostałych grupach asortymentowych). 

Oprócz części hardware’owej, segment intensywnie rozwija ofertę systemów zdalnego sterowania, lokalizacji wycieków oraz autonomicznie działających systemów ograniczania strat wody, a także usługi zdalnego odczytu dla wody i ciepła.

©Apator


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-2
reklama
reklama