reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

10 mln EUR dla EIT InnoEnergy na rozwój kompetencji w zakresie e-mobilności

Komisja Europejska przyznała EIT InnoEnergy, organizacji wspierającej rozwój zrównoważonej energii w Europie, finansowanie w wysokości 10 mln EUR na działania Akademii Europejskiego Sojuszu na rzecz Baterii (EBA).

Grant przyznano po podpisaniu listu intencyjnego przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), który jest organem Unii Europejskiej, a EIT InnoEnergy. Akademia EBA została powołana w 2021 roku i jest programem służącym przekwalifikowaniu i podnoszeniu kompetencji pracowników w europejskim łańcuchu wartości związanym z wytwarzaniem baterii, tak by z wyprzedzeniem odpowiedzieć na rozwój e-mobilności.  

– Przyznany grant to kolejne potwierdzenie zaangażowania Komisji Europejskiej w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, takie jak Akademia EBA. Zapewniają one Europie utrzymanie wiodącej roli w transformacji energetycznej w obliczu skokowego wzrostu e-mobilności – czytamy w komunikacie.

W europejskim łańcuchu wartości związanym z wytwarzaniem baterii realizowanych jest coraz więcej nowych projektów, co wymaga przeszkolenia, podniesienia kwalifikacji lub przekwalifikowania około 800 000 pracowników do 2025 roku w celu zaspokojenia popytu.

Dotacja przyspieszy rozwój i zasięg Akademii EBA, która zapewnia ekosystem edukacyjny i szkoleniowy dla biznesu, łącząc wiedzę i doświadczenie badaczy, przedsiębiorców i ekspertów z EIT InnoEnergy z 18 różnych krajów.

List intencyjny w sprawie grantu został podpisany 23 lutego. Trzy państwa członkowskie UE – Francja, Hiszpania i Węgry – wyraziły już zamiar wprowadzenia programów szkoleniowych we współpracy z Akademią Europejskiego Sojuszu na rzecz Baterii.

– W 2017 roku unijny przemysł bateryjny dopiero powstawał. Dziś Europa jest globalnym centrum produkcyjnym baterii, z 20 gigafabrykami powstającymi w państwach członkowskich. Do 2030 roku powinniśmy co roku produkować wystarczającą liczbę baterii do zasilenia około 11 milionów samochodów elektrycznych, zmierzając pełną parą do strategicznej autonomii w tym kluczowym sektorze. Jednak dalszy sukces zależy od naszej zdolności do stawienia czoła najpilniejszym wyzwaniom – zasobom krytycznych surowców oraz kompetencjom – przy czym potrzebne jest bardziej systematyczne podejście. Najwyższy czas również na przyjęcie nowych ram regulacyjnych, które zapewnią, że na rynek UE trafią tylko najbardziej ekologiczne, najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze baterie – komentuje wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič, odpowiedzialny za Europejski Sojusz na rzecz Baterii.


Założony w 2010 roku i wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), fundusz EIT InnoEnergy posiada biura w całej Europie oraz w Bostonie w USA.

EIT InnoEnergy koncentruje się na wspieraniu transformacji energetycznej i aktywnie inwestuje  w sektorze energii. EIT InnoEnergy wspiera innowacje w obszarach takich jak magazynowanie energii, transport i mobilność, odnawialne źródła energii, zrównoważone budownictwo i smart city i tworzy ekosystem ponad 500 partnerów i 24 udziałowców. Fundusz zainwestował już w 300 podmiotów, które od 2030 r. mogą generować nawet 72,8 mld EUR przychodu i przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 1,1 Gt ekwiwalentu CO2 rocznie.

EIT InnoEnergy uczestniczy w trzech strategicznych europejskich inicjatyw: European Battery Alliance (EBA), the European Green Hydrogen Acceleration Centre (EGHAC) i European Solar Initiative (ESI). 
 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 07 2023 23:13 V22.1.2-2