reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Amulet – telemedycyna w chorobach serca

System wspierający terapię chorób serca zwyciężył w internetowym głosowaniu #StartupMed na najlepszy start-up medyczny.


Modele opieki nad chorymi z niewydolnością serca łączą monitoring domowy z oceną kliniczną i badaniami ambulatoryjnymi, co o 36 proc. zmniejsza ryzyko ponownej nieplanowanej hospitalizacji.


System opracowało konsorcjum kierowane przez Wojskowy Instytut Medyczny. Projekt od strony medycznej wspierają ponadto: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Gdański Uniwersytet Medyczny. Za stronę techniczną odpowiada Wojskowa Akademia Techniczna i Instytut Aparatury i Techniki Medycznej z Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Choroby kardiologiczne, w tym niewydolność serca, wciąż przyczyniają się w Polsce do przedwczesnych zgonów. W procesie leczenia liczą się zarówno kroki podjęte w czasie ewentualnej hospitalizacji, jak również późniejsza rekonwalescencja i nadzór nad stanem zdrowia chorego. Nie jest to możliwe przy zastosowaniu tradycyjnych metod kontroli – lekarz kardiolog nie jest w stanie codziennie przyjmować każdego pacjenta, stąd tak ważny jest rozwój telemedycyny.

W projekcie Amulet wykorzystano system telemedyczny wykonany w Wydziale Cybernetyki WAT. System ten wspiera dwa modele opieki nad chorymi z niewydolnością serca opracowane w Wojskowym Instytucie Medycznym pod kierownictwem prof. Pawła Krzesińskiego z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych.

Model opieki opartej na punktach ambulatoryjnych polegał na badaniu pacjenta przy pomocy wysoko wyspecjalizowanych urządzeń obsługiwanych przez personel pielęgniarski. W ambulatorium pacjent poddawany zostawał szczegółowej ocenie klinicznej i hemodynamicznej, a jego wyniki konsultowano zdalnie z kardiologiem. Badania pokazały, że zaproponowany model o 36 procent zmniejsza ryzyko ponownej nieplanowanej hospitalizacji w okresie 12 miesięcy od wyjścia ze szpitala.

W tzw. modelu opieki domowej wykorzystano mobilne urządzenie pomiarowe zaprojektowane i wykonane w Instytucie Aparatury i Techniki Medycznej Grupy Łukasiewicz w Zabrzu. Niewielkie urządzenie mobilne pozwalały pacjentowi w sposób nieinwazyjny monitorować parametry pracy serca i przesyłać do systemu wyniki pomiaru. W razie pogorszenia stanu system natychmiast informował lekarza, aby ten mógł zmodyfikować leczenie.

Zbudowana w projekcie platforma internetowa wraz z aplikacjami mobilnymi dla doktora i pacjenta umożliwia zindywidualizowane monitorowanie pacjenta chorego na niewydolność serca. Pozwala skoordynować proces leczenia oraz telekonsultacje. Ponadto, aby poprawić poszpitalne prowadzenie pacjenta w systemie znalazło się wiele innowacyjnych elementów m. in. moduł sztucznej inteligencji odpowiedzialny za przewidywanie zmian stanu pacjenta czy moduł do wyznaczania parametrów hemodynamicznych pracy serca.

– Dzięki zgromadzeniu dużej ilości zweryfikowanych klinicznie danych o pacjentach z niewydolnością serca oraz zastosowanym metodom analitycznym dołączyliśmy do platformy moduł przewidywania stanu pacjenta w ciągu najbliższych 30 dni. Wspiera on lekarza w planowaniu dalszego postępowania, identyfikując tych chorych, których stan w dużym prawdopodobieństwem może się pogorszyć – mówi kierownik projektu w WAT prof. Andrzej Walczak z Wydziału Cybernetyki.

„Model teleopieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca z elementami telemonitoringu domowego" został opracowany w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez NCBiR. W wyniku realizacji projektu powstał unikalny model teleopieki. Dla wybranych pacjentów może być on dopełniony przez telerehabilitację i telemonitoring urządzeń wszczepialnych. Może współdziałać z taki programami jak e-recepta albo e-gabinet. Wyniki projektu są na etapie przygotowania do wdrożenia.

Rozstrzygnięty 17 lutego plebiscyt #StartupMed organizowany jest przez Grupę PTWP, wydawcę portalu i magazynu Rynek Zdrowia, aby wybrać i nagrodzić start-upy tworzące innowacyjne rozwiązania, o istotnym znaczeniu dla pacjentów.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 07 2023 23:13 V22.1.2-1