reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Medicalgorithmics planuje emisję akcji

Medicalgorithmics chce podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji akcji, aby pozyskać dodatkowe środki na finansowanie spółki i zabezpieczyć płynność Grupy oraz aby móc kontynuować strategię rozwoju.

Medicalgorithmics zwołało na 22 marca walne zgromadzenie, które zadecyduje o emisji do 346,7 tys. akcji w cenie 0,10 PLN każda. Emisja akcji ma zostać przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, wskazanych przez zarząd.

– Środki, które planuje pozyskać spółka, zostaną spożytkowane przede wszystkim na intensyfikację działań sprzedażowych oraz rozwój strategicznych produktów – informuje Medicalgorithmics.

Medicalgorithmics przypomina, że działa wielokierunkowo, by pozyskać środki finansowe. Jednym z tych działań ma być właśnie podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji na GPW.

– Równolegle kontynuowany będzie przegląd dostępnych dla spółki opcji strategicznych – zaznacza spółka.

Mowa tu o ewentualnym pozyskaniu inwestora dla grupy, a także sprzedaży Medi-Lynx lub innych istotnych aktywów.

Medicalgorithmics planuje też wdrożenie programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników. W ramach programu miałyby zostać przyznane uprawnienia do objęcia łącznie do 248 823 akcji. W ramach programu wyemitowane mają być akcje trzech serii: J, K i L.
 


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2