reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 05 listopada 2008

Sonel pokazał bardzo dobre wyniki trzeciego kwartału

Notowany na giełdzie producent sprzętu pomiarowego oraz dostawca usług EMS ze Świdnicy pokazał znaczną poprawę wyników finansowych w 3Q08.

W trzecim kwartale 2008 Sonel odnotował 7.1 mln zł przychodu, wobec 6.3 mln zł w analogicznym okresie roku 2007. Stanowi to wzrost o około 14%. Obroty w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosły natomiast 21.5 mln zł, o 16% więcej niż w roku ubiegłym (18.4 mln zł). Firma uzyskuje około 80% obrotów z tytułu sprzedaży produktów oraz około 20% z tytułu świadczenia usług EMS. Zysk operacyjny trzeciego kwartału był niższy niż rok temu i wyniósł 1.4 mln zł (1.5 mln zł w 2007). Jednak wynik za cały okres trzech kwartałów był już zdecydowanie wyższy i ukształtował się na poziomie 5.6 mln zł (4.6 mln zł w 2007). Zysk netto ostatniego kwartału był zbliżony do wyniku operacyjnego – 1.5 ml mln zł - natomiast zysk za trzy kwartały wynosi 6.3 mln zł (odpowiednio 17% oraz 62% lepiej niż w analogicznych okresach 2007). Od maja 2008 roku Spółka rozpoczęła wykorzystywanie ulgi wynikającej z osiągania przychodów z działalności prowadzonej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W związku z tym znacząco spadło obciążenie wyniku finansowego Spółki bieżącym podatkiem dochodowym od osób prawnych. W III kwartale 2008 roku około 90 % dochodów spółki korzysta ze zwolnienia w tym zakresie.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1