reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Zmiany w zarządzie PZ Cormay

Janusz Płocica, w związku z pomyślnym zakończeniem procesu restrukturyzacji i reorganizacji Grupy Cormay, za miesiąc przekaże stery w firmie.

Spółka poinformowała, że Janusz Płocica złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa oraz z członkostwa w zarządzie ze skutkiem na 18 marca 2022 roku. Cele Grupy Cormay pozostają niezmienne – dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży m.in. dzięki poszerzaniu oferty produktowej oraz wzrost rentowności biznesu.

– W imieniu Rady Nadzorczej, pracowników oraz akcjonariuszy PZ Cormay pragnę podziękować Panu Januszowi Płocicy za dotychczasową współpracę, zaangażowanie i kluczowy wkład w udaną transformację Grupy w ostatnich 7 latach. Grupa jest dziś firmą o stabilnych fundamentach organizacyjnych, biznesowych i finansowych, mającą duży potencjał wzrostu w kolejnych latach. Zmiana na stanowisku prezesa spółki nie zmienia naszych priorytetów – chcemy dalej dynamicznie rozwijać się na globalnym rynku diagnostyki IVD, jeszcze skuteczniej wykorzystując potencjał systematycznie wzmacnianej oferty produktowej – informuje Tomasz Markowski, przewodniczący Rady Nadzorczej PZ Cormay.

– Zmiana na stanowisku prezesa zarządu jest związana z pomyślnym zakończeniem procesu restrukturyzacji Grupy. Jestem przekonany, że Grupa Cormay ma wszelkie predyspozycje ku temu, by w kolejnych latach umacniać swoją pozycję biznesową, z korzyścią dla wszystkich jej interesariuszy – komentuje Janusz Płocica, prezes zarządu Cormay.

Przychody Grupy w IV kwartale 2021 r. przekroczyły 24,6 mln PLN, wobec 21,3 mln PLN rok wcześniej. Dystrybutor sprzętu medycznego i producent odczynników diagnostycznych zakończył cały 2021 r. z 30% wzrostem sprzedaży, co dało 84,8 mln PLN (według szacunkowych danych). Zarówno wyniki minionego kwartału jak i całego roku są najwyższymi od 7 lat.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 07 2023 23:13 V22.1.2-2