reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© pichetw dreamstime.com Analizy |

Konflikt ukraińsko-rosyjski wpływa na dostawy gazu do produkcji chipów

Ukraina jest głównym dostawcą gazów surowcowych dla półprzewodników, w tym neonu, argonu, kryptonu i ksenonu, wynika z badań TrendForce.

Ukraina dostarcza prawie 70% światowych zdolności produkcyjnych gazu neonowego. Chociaż udział gazu neonowego wykorzystywanego w procesach półprzewodnikowych nie jest tak wysoki jak w innych gałęziach przemysłu, jest on nadal niezbędnym surowcem. Jeśli dostawy materiałów zostaną odcięte, będzie to miało wpływ na branżę.

TrendForce uważa, że chociaż konflikt ukraińsko-rosyjski może wpłynąć w skali regionalnej na dostawy gazu szlachetnego, fabryki półprzewodników i dostawcy gazu są zaopatrzeni w zapasy, a poza tym zapewnione są dostawy z innych regionów. Dlatego też przerwy w dostawach gazu na Ukrainie nie spowodują w krótkim okresie czasu zatrzymania linii produkcyjnych półprzewodników. Jednakże, zmniejszenie dostaw gazu prawdopodobnie doprowadzi do wzrostu cen, co może zwiększyć koszty produkcji płytek półprzewodnikowych.

reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-1