reklama
reklama
reklama
© ESIA
Analizy |

Globalne trendy w produkcji półprzewodników

W związku z ostatnim zainteresowaniem europejskim przemysłem półprzewodników i jego globalnym wpływem na produkcję, ESIA zebrała informacje na temat zdolności produkcyjnych fabryk płytek półprzewodnikowych w regionach produkujących półprzewodniki na całym świecie.

W związku z wyjątkowym popytem na półprzewodniki, ESIA dostarcza analizę trendów odnoszących się do zdolności produkcyjnych dla regionów produkujących półprzewodniki na całym świecie. Wartości procentowe pochodzą z miesięcznych uruchomień produkcji płytek, znormalizowanych do ekwiwalentów płytek 200 mm.

Jak wynika z danych dostarczonych przez ESIA, chiński przemysł półprzewodników rozwija się już od dłuższego, a ostatnio zwiększył także tempo wzrostu. Jednocześnie dużą część straciła Japonia, która z udziałów 40% spadła do poniżej 20%. W 2015 r. UE posiadała nieco mniej niż 10% światowych mocy produkcyjnych fabryk płytek – i według danych ESIA, udział ten zmniejszył się.

Jak już wcześniej informowaliśmy, Komisja Europejska przedstawiła niedawno projekt „EU Chips Act”, którego celem jest wzmocnienie europejskich możliwości w dziedzinie półprzewodników. Celem jest zapewnienie przyszłej konkurencyjności, a także bezpieczeństwa dostaw – ergo, zwiększenie zdolności produkcyjnych.

Act zmobilizuje ponad 43 mld euro dla inwestycji publicznych i prywatnych oraz ustanowi środki mające na celu „zapobieganie, przygotowanie, przewidywanie i szybkie reagowanie na wszelkie przyszłe zakłócenia w łańcuchach dostaw”. Jest to krok, który ma umożliwić UE osiągnięcie celu, jakim jest podwojenie jej obecnego udziału w rynku półprzewodników do 20% w 2030 r. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-2