reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© European Union 2021
Przemysł elektroniczny |

KE: 43 mld EUR na rozwój europejskiego sektora chipów

Europejski akt w sprawie chipów ma pomóc rozwiązać problem niedoboru półprzewodników i wzmocnić wiodącą pozycję Europy w dziedzinie technologii – informuje Komisja Europejska.

Ostatnie światowe niedobory półprzewodników spowodowały przymusowe zamykanie fabryk w wielu sektorach, od produkcji samochodów po urządzenia medyczne. Na przykład produkcja w sektorze motoryzacyjnym w niektórych państwach członkowskich spadła w 2021 r. o jedną trzecią. Uwypukliło to skrajną globalną zależność łańcucha wartości półprzewodników od bardzo niewielkiej liczby podmiotów działających w złożonym kontekście geopolitycznym. Pokazuje to również, jak wielkie znaczenie mają półprzewodniki dla całego europejskiego przemysłu i społeczeństwa – czytamy we wstępie komunikatu Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska proponuje zatem europejski akt w sprawie chipów, który w perspektywie krótkoterminowej ma zwiększyć odporność na przyszłe kryzysy, a w perspektywie średnioterminowej pomoże uczynić z Europy lidera przemysłowego w tej strategicznej branży. 

– Europejski akt w sprawie chipów ma doprowadzić do powstania dobrze prosperującego sektora półprzewodników – od badań naukowych po produkcję i odporny łańcuch dostaw. Akt będzie przewidywał uruchomienie ponad 43 mld EUR na inwestycje publiczne i prywatne oraz określi środki mające na celu zapobieganie wszelkim przyszłym zakłóceniom w łańcuchach dostaw, przewidywanie ich oraz przygotowanie i szybkie reagowanie na nie wspólnie z państwami członkowskimi i naszymi partnerami międzynarodowymi. Umożliwi on Unii osiągnięcie ambitnego celu, jakim jest podwojenie obecnego jej udziału w rynku do 20 proc. w 2030 roku – informuje KE.

Europejski akt w sprawie chipów ma zagwarantować, że UE będzie dysponowała niezbędnymi narzędziami, umiejętnościami i możliwościami technologicznymi, aby stać się liderem w tej dziedzinie, nie tylko pod względem badań i technologii, lecz również projektowania, produkcji i pakowania zaawansowanych układów scalonych, co pozwoli zabezpieczyć dostawy półprzewodników i zmniejszyć zależność Unii.


Główne elementy aktu:
 

 • Inicjatywa „Chipy dla Europy” połączy zasoby Unii, państw członkowskich i państw trzecich stowarzyszonych z istniejącymi programami unijnymi, a także sektora prywatnego, za pośrednictwem udoskonalonego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Chipów będącego wynikiem strategicznej reorientacji obecnego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych. 

  Kwota 11 mld EUR zostanie udostępniona na dofinansowanie obecnych badań, rozwoju i innowacji, wdrażanie zaawansowanych narzędzi półprzewodnikowych, linie pilotażowe do tworzenia prototypów, testowanie i eksperymentowanie z nowymi urządzeniami do innowacyjnych zastosowań w warunkach rzeczywistych, szkolenie personelu i pogłębianie wiedzy na temat ekosystemu półprzewodników i łańcucha wartości.

 

 • Nowe ramy zapewniające bezpieczeństwo dostaw dzięki przyciąganiu inwestycji i zwiększeniu zdolności produkcyjnych – niezbędne, aby mógł nastąpić rozkwit innowacji w zakresie zaawansowanych węzłów oraz nowatorskich i energooszczędnych chipów. 

  Ponadto Fundusz na rzecz chipów ułatwi start-upom dostęp do finansowania, aby pomóc im w dopracowaniu innowacji i przyciąganiu inwestorów. Będzie on również obejmował specjalny instrument inwestycji kapitałowych w zakresie półprzewodników w ramach InvestEU, aby wspierać przedsiębiorstwa scale-up i MŚP i ułatwiać im ekspansję rynkową.

 

 • Mechanizm koordynacji między państwami członkowskimi a Komisją, służący monitorowaniu podaży półprzewodników, szacowaniu popytu i przewidywaniu niedoborów.

  Będzie służyć do monitorowania łańcucha wartości półprzewodników poprzez gromadzenie kluczowych informacji od przedsiębiorstw w celu mapowania głównych słabości i wąskich gardeł.

  Pozwoli formułować wspólną ocenę sytuacji kryzysowych i koordynować działania, które należy wybrać z nowego zestawu narzędzi na wypadek sytuacji wyjątkowych. Zapewni również szybką i zdecydowaną wspólną reakcję dzięki pełnemu wykorzystaniu instrumentów krajowych i unijnych.

Komisja zachęca państwa członkowskie do natychmiastowego rozpoczęcia działań koordynacyjnych w celu określenia obecnego stanu łańcucha wartości półprzewodników w całej UE, przewidywania potencjalnych zakłóceń i zastosowania środków naprawczych, aby zaradzić obecnym niedoborom do czasu przyjęcia rozporządzenia. Parlament Europejski i państwa członkowskie będą musiały przedyskutować wnioski Komisji dotyczące europejskiego aktu w sprawie chipów w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. W przypadku przyjęcia rozporządzenia będzie ono bezpośrednio stosowane w całej UE.
 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 30 2023 20:03 V22.0.11-1
reklama
reklama