reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© /nimg/robotics/
Przemysł elektroniczny |

ABB: „ze spokojem patrzymy na 2022 rok”

Grupa ABB zaprezentowała wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2021 rok. Popyt na produkty istotnie wzrósł – informuje ABB.

W 2021 roku popyt na produkty ABB wzrósł istotnie w porównaniu do poprzedniego roku, w którym pandemia COVID-19 miała niekorzystny wpływ na biznes. Wartość zamówień wyniosła 31,8 mld USD, co oznacza wzrost o 20 proc., a obroty wyniosły 28,9 mln USD (wzrost o 11 proc.).

Odbicie było napędzane przez biznesy o krótkim cyklu, wpływ miały również korzystne kursy walutowe. Popyt wzrósł zarówno w biznesach produktowych, jak i serwisowych – czytamy w komunikacie.

Zyski z działalności operacyjnej osiągnęły wartość 5,718 mld USD. To istotny wzrost w porównaniu do 2020 roku, na co wpływ miał zysk operacyjny EBITA oraz sprzedaż biznesu Urządzeń Mechanicznego Przeniesienia Napędu (Mechanical Power Transmission). Wyniki obejmują działania restrukturyzacyjne i powiązane z nimi koszty (160 mln USD). Obroty wzrosły od 11 proc., ale koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne (SG&A) były większe o 5 proc. Wydatki na badania i rozwój (R&D) wzrosły o 8 proc.

Koszty finansowe netto wyniosły -97 mln USD. Dla całego roku kalendarzowego stawka podatku wyniosła 18,3 proc. i była mniejsza o 8 punktów procentowych w wyniku sprzedaży biznesu i ulg podatkowych w III i IV kwartale. Zysk netto wyniósł 4,546 mld USD, co oznacza spadek w porównaniu do 2020 roku, w którym zaksięgowano sprzedaż biznesu Produktów i Systemów Energetyki (Power Grids).

– Miniony rok stał pod znakiem silnego popytu, zwiększonej zyskowności, konsolidacji naszego portfolio i solidnych przepływów gotówki. Ze spokojem patrzymy na 2022 rok – mówi prezes zarządu Grupy ABB Bjoern Rosengren.

Perspektywy

ABB przewiduje, że w I kwartale 2022 roku aktywność na rynkach bazowych utrzyma się na stabilnym poziomie. Obroty uzyskiwane sezonowo będą słabsze w ujęciu bezwzględnym, a marża operacyjna EBITA pozostanie stabilna lub nieznacznie wzrośnie.

W perspektywie całego roku 2022, ABB oczekuje stałego wzrostu marży w kierunku celu na 2023 roku, który wynosi co najmniej 15 proc. Wzrost ten będzie napędzany przez lepszą wydajność wynikającą z naszego zdecentralizowanego modelu operacyjnego. Firma przewiduje, że pozytywny wpływ na wyniki będą mieć również ożywienie na rynku i silny portfel zamówień.
 


Kluczowe dane za IV kwartał 2021:

 • Zamówienia 8,3 mld USD, +18 proc; +21 proc. wg. danych porównywalnych,
 • Obroty 7,6 mld USD, +5 proc.; +8 proc. wg. danych porównywalnych,
 • Zysk z działalności operacyjnej 2 975 mln; marża 39,3 proc.,
 • Zysk operacyjny EBITA 988 mln USD; marża 13,1 proc.,
 • Podstawowy zysk na akcję (EPS) 1,34 USD; wzrost z -0,04 USD r/r,
 • Przepływ gotówki z działalności operacyjnej 1,020 mld USD; przepływ gotówki z kontynuowanej działalności operacyjnej 1,033 mld USD.

Kluczowe dane za cały 2021 rok:

 • Zamówienia 31,9 mld USD, +20 proc; +17 proc. wg. danych porównywalnych,
 • Obroty 28,9 mld USD, +11 proc.; +8 proc. wg. danych porównywalnych,
 • Zysk z działalności operacyjnej 5 718 mln; marża 19,8 proc.,
 • Zysk operacyjny EBITA 4,122 mld USD; marża 14,2 proc.,
 • Podstawowy zysk na akcję (EPS) 2,27 USD; -7 proc.,
 • Przepływ gotówki z działalności operacyjnej 3,330 mld USD; przepływ gotówki z kontynuowanej działalności operacyjnej 3,338 mld USD,
 • Rekomendacja dywidendy na akcję 0,82 CHF, wzrost w porównaniu z minionym rokiem (0,80 CHF).

 


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2