reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

LUG przedstawił szacunkowe wyniki

Wysoki poziom przychodów, ale odczuwalny wzrost kosztów: zarząd LUG opublikował wstępne dane finansowe za czwarty kwartał i cały 2021 rok.


 • Przychody ze sprzedaży za 2021 rok: 202,63 mln PLN (+10,9% r/r),
   
 • Przychody ze sprzedaży za Q42021: 58,83 mln PLN (+17,6% r/r),
   
 • Zysk netto za 2021 rok: 3,67 mln PLN, zysk netto za Q42021: 1,37 mln PLN (+177,5 proc. r/r),
   
 • Zakończenie rozbudowy Centrum Badawczo-Rozwojowego LUG,
   
 • Otwarcie przedstawicielstwa w Królestwie Maroka.

W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku Grupa odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 58,83 mln PLN, które były o 17,6% wyższe niż rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w ujęciu narastającym za cztery kwartały 2021 roku wyniosły 202,63 mln PLN w porównaniu z poziomem 182,74 mln PLN za cztery kwartały 2020 roku.  

– Mimo utrzymujących się problemów z dostępnością komponentów elektronicznych, a także dynamicznymi wzrostami cen surowców, komponentów i transportu, udało nam się kolejny kwartał z rzędu wypracować bardzo wysoki poziom przychodów, który dał nam dynamikę w ujęciu 12 miesięcy na poziomie 10,9 proc. rok do roku. Osiągnęliśmy to dzięki pozyskaniu chwilowo trudno dostępnych komponentów elektronicznych. W efekcie mogliśmy zrealizować zamówienia z bieżącego portfela zamówień, który z kwartału na kwartał wykazuje się wysoką dynamiką wzrostu wartości – mówi Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG SA.  

Po czterech kwartałach 2021 roku zysk brutto ze sprzedaży Grupy LUG wyniósł 79,73 mln PLN, wzrastając o 6,9% r/r z poziomu 74,56 mln PLN w 2020 roku. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu narastającym za dwanaście miesięcy minionego roku, ukształtowała się na poziomie 39,3%, co oznacza spadek o 1,5 pp. r/r. Wynik ten jest zadowalający, biorąc pod uwagę takie czynniki ekonomiczne jak wzrost cen, i wciąż pozostaje zbliżony do zakładanego poziomu strategicznego 40% – czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny Grupy LUG w IV kwartale 2021 roku wyniósł 1,74 mln PLN w stosunku do 2,23 mln PLN w IV kwartale 2020 roku (-21,7% r/r). Narastająco, na przestrzeni czterech kwartałów 2021 roku, wynik operacyjny wyniósł 5,89 mln PLN wobec 10,04 mln PLN w analogicznym okresie przed rokiem.

Jak wyjaśnia firma, na wysoką wartość bazową zysku operacyjnego w 2020 roku, a w konsekwencji ujemna dynamikę rok do roku wpływ miało dofinansowanie ze środków FGŚP, które w II i III kwartale 2020 roku wyniosło 2,64 mln PLN oraz dynamiczny wzrost cen komponentów, który wpłynął na obniżenie rentowności zakontraktowanych projektów przy ograniczonej możliwości renegocjowania warunków w odniesieniu do tak silnych wzrostów cen.

W IV kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa LUG wypracowała skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 4,98 mln PLN. Natomiast narastająco w całym 2021 roku wynik EBITDA wyniósł 16,46 mln PLN wobec poziomu 19,78 mln PLN w analogicznym okresie 2020 roku. Marża EBITDA wyniosła w IV kw. 2021 r. 8,5% (-1,4 pp. r/r), w ujęciu czterech kwartałów wyniosła 8,1% (-2,7 pp. r/r).

Zysk netto Grupy Kapitałowej LUG w samym IV kwartale br. ukształtował się na poziomie 1,37 mln PLN wobec 494 tys. PLN rok wcześniej (+177,5 proc. r/r). Najwyższy kwartalny wynik netto w 2021 r. w zestawieniu z wynikiem netto poprzednich kwartałów roku, dał wynik za 12 miesięcy 2021 roku na poziomie 3,67 mln PLN wobec poziomu 6,91 mln PLN w analogicznym okresie 2020 roku.

LUG ocenia, że na strukturę wyników Grupy Kapitałowej LUG w całym 2021 roku dominujący wpływ miała sytuacja makroekonomiczna, szczególnie dostępność i wzrost cen głównych metali, komponentów i kosztów logistycznych, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz wyższa amortyzacja wynikającą z aktywacji kosztów prac badawczo-rozwojowych.

Ostateczne wartości danych finansowych zostaną opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2021 roku, którego publikacja została zaplanowana na 10 lutego 2021 roku.

Rok po podpisaniu umowy zakończono rozbudowę Centrum Badawczo-Rozwojowego 

W połowie stycznia br. LUG oficjalnie zakończył inwestycję w Centrum Badawczo-Rozwojowe w Nowym Kisielinie i rozpoczął użytkowanie obiektu. Inwestycja dotyczyła rozbudowy hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym w Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy. Dzięki niej, powierzchnia magazynowa zwiększyła się o 3000 m kw., natomiast przestrzeń biurowo-socjalna powiększyła się o ok. 500 m kw.

Powiększony obiekt usprawni gospodarkę magazynową Grupy i dostarczy przestrzeni do dalszego rozwoju holdingu. Centrum w Nowym Kisielinie jest drugim zakładem produkcyjnym Grupy LUG w Polsce, a trzecim na świecie – czytamy w komunikacie.  

Otwarcie przedstawicielstwa w Maroku

Grupa wzmacnia swoją obecność w Królestwie Maroka. Na połowę lutego zaplanowano uroczyste otwarcie przedstawicielstwa firmy w tym kraju. Otwarcie przedstawicielstwa to kontynuacja rozmów z lokalnymi interesariuszami w celu zwiększania obecności i udziału Grupy LUG w rynku marokańskim i na obszarach sąsiadujących.

Jednym z priorytetów przedstawicielstwa spółki Lug Light Factory w Królestwie Maroka będzie komercjalizacja profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych LED w zakresie oświetlenia infrastrukturalnego.


LUG SA to spółka holdingowa Grupy Kapitałowej LUG SA, europejskiego producenta profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Producent z siedzibą w Zielonej Górze ma ponad 30 lat doświadczenia i sprzedaje swoje rozwiązania w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa. W jej skład wchodzą: LUG S.A., LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brasil Ltda, LUG Lighting UK Ltd., TOW LUG Ukraina, BIOT Sp. z o.o., LUG Argentina S.A., LUG Turkey, LUG Services Sp. z o.o., ESCOLIGHT Sp. z o.o. oraz LUG West Africa Ltd. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską GPW. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2