reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© filipefrazao84 dreamstime.com_
Przemysł elektroniczny |

Medicalgorithmics potrzebuje zastrzyku pieniędzy

Zarząd Medicalgorithmics, dostawcy systemów dla kardiologii, ocenia, że Grupa potrzebuje od 3 do 5 mln USD na na kontynuację bieżącej strategii rozwoju w 2022 roku.

Medicalgorithmics, który latem ubiegłego roku zadecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, podsumowuje aktualny stan i sytuację operacyjną spółek.

Spółka pracuje nad rozwojem sprzedaży na rynku amerykańskim i w 2021 roku Medi-Lynx zwiększył liczbę wysoko opłacalnych badań o 18%. Na rynku globalnym natomiast (poza USA) tempo wzrostu utrzymuje się na poziomie do 20% r/r (przy wzroście przychodów z usług do 40%).

Jednak dotychczasowe założenia dotyczące planowanego na 2022 r. wolumenu świadczonych badań, okazały się zbyt optymistyczne i, po zmianie kierownictwa w spółce zależnej Medicalgorithmics – Medi-Lynx, dokonano rewizji tych założeń oraz planowanych wpływów pieniężnych z rynku USA – raportuje Mediclagorithmics.

– Zrewidowane oczekiwania, dotyczące tempa wzrostu przychodów generowanych w USA, kosztów ponoszonych na produkcję urządzeń oraz rozwój technologii, wskazują na konieczność pozyskania dodatkowego finansowania w horyzoncie najbliższych miesięcy. Zarząd ocenia, że potrzeby gotówkowe Grupy na kontynuację bieżącej strategii rozwoju w 2022 r. mieszczą się w przedziale 3,0 – 5,0 mln USD, w zależności m.in. od tego, jak kształtować się będzie liczba i rodzaj świadczonych badań, poziom kosztów operacyjnych i nakładów. Potrzeby te istnieją pomimo pozyskania środków z emisji akcji serii H – czytamy w komunikacie.

Zarząd szuka zatem możliwości pozyskania dodatkowych środków i podejmie następujące działania:

  • zbada możliwości pozyskania inwestora dla Grupy, sprzedaży Medi-Lynx lub istotnych aktywów Grupy,
  • kontynuuje poszukiwania finansowania dłużnego, w tym o wysokim koszcie, 
  • zwoła NWZ, któremu przedstawi projekty uchwał, umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego spółki, które nie będzie wymagało publikacji prospektu.

Gdyby nie udało się pozyskać finansowania w niezbędnej wysokości, rozważana jest m.in. intensywna restrukturyzacja kosztowa, przy jednoczesnej kontynuacji poszukiwania niezbędnego finansowania dla Grupy – informuje Medicalgorithmics.

W każdym z rozpatrywanych scenariuszy Grupa zakłada utrzymanie i rozwój obecnie działających urządzeń i usług, w tym dostarczenie P4 PocketECG na rynek globalny.


Medicalgorithmics SA to polska firma opracowująca zaawansowane systemy dla kardiologii. Flagowym produktem spółki jest system do diagnostyki arytmii serca PocketECG, który od 10 lat jest używany przez pacjentów w Stanach Zjednoczonych, gdzie stał się jednym z najpopularniejszych systemów do długoterminowego monitoringu serca.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2